Jak dát vnitřnímu dítěti lásku, když zvenčí nikdy nepřišla

Říká se jim nemilované děti. Sice už dávno vyrostly, ale dítě v nich pořád je. Naučené však, že si „úctu, lásku nebo dobré zacházení nezaslouží“. Přesvědčené, že „není dost dobré“.

Když pak takové „dítě“ v dospělosti slyší stejné věty, třeba v emotivní hádce („Nezasloužíš si nic dobrého. Jsi nula, chudinka.“), jen svěsí hlavu a nebrání se. Nemá proč. Jeho „pravda“, vytvořená v dětství, se tím jen potvrdí. „Opravdu nejsem dost dobrý člověk.“

A když pak totéž „dítě“ potká člověka, který tvrdí opak („Zasloužíš si to nejlepší. Jsi úžasná bytost.“), paradoxně mu tato slova nevěří. Vykládá si je jako neupřímnost, strategii, hru – „Určitě mnou manipuluje. Maže mi med kolem úst. Přitom já, stejně jako všichni dosud, přece dobře víme, že NEJSEM DOST DOBRÝ člověk a NIC DOBRÉHO SI NEZASLOUŽÍM.“

Ano, lež se stane pravdou a pravda lží – i tak může vypadat nepostřehnutá manipulace, o níž píšu v Jak čelit manipulaci. Mimochodem, věnoval jsem tomu i nedělní živé vysílání Jak se přestat ponižovat.

Případy nemilovaných dětí, potažmo zraněných vnitřních duší, které si nosíme z dětství v sobě, patří k nejčastějším, jaké mi v klubovém prostředí svěřujete. (Klubové prostředí je mimo jiné uzavřená facebooková skupina, kde můžete sdílet, a to i ANONYMNĚ (bez zveřejnění své identity), jakékoli osobní trápení. Členové klubového prostředí pak mají přístup k mým magazínům, ať už v podobě digitální – členové FC Klubu –, nebo tištěné – členové FC Kurzu. Pokud chcete vyřešit své problémy s mou pomocí, vstup do klubového prostředí si vyřídíte zde.) Uzdravit zraněné vnitřní dítě znamená vypořádat dotyčného dospělého člověka jak s jeho minulostí, tak s přítomností, zejména pak s jeho lživým přesvědčením, že jeho život už nikdy nebude lepší, že nepotká dobrý vztah, že nezažije lásku, že si nezaslouží úctu, respekt, štěstí.

Tito lidé (viz nedělní živé vysílání Jak se přestat ponižovat) mívají sklon zavděčit se druhým, vysloužit si jejich zájem, čas a náklonnost, a udržují tak zejména manipulativní vztahy, ve kterých je protistrana zneužívá. „Pořád nejsi dost dobrý,“ slýchá nebo myslí si oběť, a tak se snaží ještě víc, přičemž její vztah na manipulátorovi nabývá formy těžké závislosti. „Dokud mě protějšek nezačne mít rád, znamená to, že jsem nula.“

Přesně jako v dětství, kdy se tento člověk obětoval pro manipulující rodiče, kteří dávali najevo, že „pokud se nezlepší“, klidně ho obětují. S absencí vnější lásky se takové zraněné vnitřní dítě naučilo nenávidět sebe, pohrdat sebou, trestat se. A to právě i sebedehonestujícími slovy a odsudky typu „Zasloužíš si špatné zacházení“. Ano, i když původci celého zla, například samotní rodiče, už dávno nežijí, toto dospělé dítě setrvačností vykonává toxickou práci za ně – čemu se v dětství naučilo (nemít se rádo, protože nevyhovuje okolí), tím se trestat dál…

Je nedostatek sebevědomí, sebedůvěry, sebeúcty, sebelásky či sebehodnoty právě Váš problém? Cítíte ho u někoho ze svých blízkých, kdo se rád podceňuje, sráží a postrádá lásku, a to zvenčí i zevnitř? Staňte se součástí klubového prostředí. Nebo ukažte tuto cestu onomu blízkému člověku. Každý týden píšu několik klubových článků na Vaše přání (zde je celý archiv). Chcete ukázat, jak tento konkrétní problém lze řešit? Pojďme si to jednoduše ukázat bod za bodem:

Pokračování článku je k dispozici pouze členům FC Klubu a FC Kurzu

Předplatit od 1,91 Kč za den

Máte již zakoupeno členství v Klubu FC?
Přihlaste se zde

Top
Shopping Cart