Pokouší se někdo o Váš neklid? Dokázal ho už vyvolat?

Užívá si ztrátu Vaší pohody, Vaši bolest, Vaše rozboření?

Máte kolegu, rodiče, souseda, ale i „partnera“ nebo „kamaráda“, kteří Vámi úspěšně manipulují? Nečetli jste ještě Jak čelit manipulaci, a tudíž se ohlížíte po utišujících prostředcích, aniž víte, že jeden si nosíte všude s sebou? Ano, tu hlavní lékárnu máme všichni v sobě. Jmenuje se dech. Je to medikament, který nestojí ani korunu a může Vám pomoci kdykoli i kdekoli jste.

Třeba hned teď.

Ukaž mi, jak dýcháš, já Ti řeknu, jak žiješ

Zavřete, prosím, oči a uvědomte si to: Dech je esencí našeho života. Je to energie, zahrnující v sobě pohyb, dynamiku, živost a neustálé hledání rovnováhy. Je něčím, co nás provází celý život, od narození a prvního nádechu až po náš skon a poslední výdech. A jako takový toho o nás mnoho vypovídá.

Úzce souvisí s tím, jak mluvíme, jak se pohybujeme, jací jsme i jaký je náš život. Délka dechu, jeho pravidelnost, hloubka, dynamika, síla, i to je odrazem našeho rozpoložení, momentální situace i našeho fyzického stavu. Proto je dech důležitým nástrojem na cestě k vlastnímu k sebepoznání. S jeho pomocí můžeme začít pracovat na vlastním Já.

Sám o sobě má totiž velkou diagnostickou i léčebnou sílu. A nejen u fyzických obtíží, ale také u niterných, úzce spojených s našimi emocemi. Ptáte se, jak si dechem pomoci?

Předně potřebujeme pochopit, že dech každého z nás je stejně jedinečný a originální jako otisk prstu. Zkrátka co člověk, to rozdíl. A nejen to. U jedné sledované osoby nikdy neprobíhá totožně. Ano, i každý jednotlivý nádech a výdech je odlišný. Odráží chvilkovou situaci, to, co momentálně cítíme, vidíme i vnímáme, nad čím právě přemýšlíme, čím se trápíme. Proto i při našich osobních setkáních v mé kanceláři občas překvapím a žádám Vás o to, abyste se pokusili být chvíli vnímaví vůči vlastnímu dechu. Objevíte v něm totiž odpovědi na mnohé otázky. Dech nikdy nelže. Jak mu ale porozumět? Jak s jeho klidem splynout? Jak se celkovým tělesným vnímáním dostat do souladu s vlastním dechem?

Zastav se a obrať pozornost do nitra

Potřebujete se na moment zastavit a obrátit pozornost k vlastnímu nitru. Udělejte si, prosím, tu chvilku. Pokud to dokážete vícekrát denně, jen lépe.

A nyní již pojďme dovnitř. Cílem není dech ovládnout, jak to učí některé relaxační a dechové techniky, ale spíše ho pozorovat. Jen sledovat, jak plyne. Prožívat ho ve všech jeho nedokonalostech, přijmout ho takový, jaký je, a dát mu možnost a prostor k jeho dalšímu rozvoji.

Toho není možné docílit žádným rozumovým nebo myšlenkovým pochodem, ale prostým odevzdáním se tomuto procesu. Zaujměte pozici naprosto nezaujatého pozorovatele a svědka, který nemá zájem cokoli měnit. Jen se účastní a je součástí té podívané.

Výborným cvičením, jež se svými klienty za tímto účelem používám, je vědomé pocítění dechu v těle. Postupujte takto:

 • Posaďte se na jakoukoli stoličku.
 • Vaše tělo by nemělo být příliš shrbené a spadlé. Snažte se přirozeně napřímit. Pozor ale na opačný extrém, kdy se za každou cenu snažíte o ukázkové držení těla. Tato nadměrná snaha vyvolává v těle zbytečně moc napětí, jež není v tomto případě žádoucí. V pozici byste se měli cítit příjemně, nemělo by Vás nikde nic tlačit, bolet nebo táhnout.
 • V případě, že tomu tak je, můžete si zvolit pozici vleže na zádech s pokrčenými koleny.
 • Nyní si položte ruce na oblast nad pupkem. Soustřeďte pozornost do této oblasti a vnímejte, co pod dlaněmi cítíte.
 • Je to pohyb dechu? Začněte ho dlaněmi zvolna doprovázet. (Důležité je, abyste tento pohyb neovlivňovali myslí, ale plně se mu oddali.) Postupně ucítíte, jak se tento pohyb posouvá z povrchu víc do hloubky.
 • Souzněte s ním. Užívejte si ho.
 • Podobně můžete svůj dech procítit i na jiných částech těla. Položte své ruce například na oblast křížové kosti. Pak na oblast ledvin (nelze provádět v pozici na zádech).
 • Následně můžete položit dlaně ze stran na dolní úhly žeber. Posléze do oblasti pod klíčními kostmi a solar plexus.
 • Asi s úžasem zjistíte, jak na každém z těchto míst probíhá dech odlišným způsobem. Stane se, že zprvu neucítíte na některých místech nic, což je v pořádku a nemusíte se tím znepokojovat. Hlavně se nesnažte dechovou aktivitu v těchto partiích vědomě vynutit. Síla je v opravdovosti. Sami časem uvidíte, že dech dospěl i do těchto oblastí. Rozhodně nemá cenu nic uspěchat, vše má svůj čas. Jako v životě.

Soustřeď se na tři fáze dechu

Když byla řeč o manipulaci jinými lidmi (viz Jak čelit manipulaci), předně se nedejte svést k tomu, abyste následně manipulovali sebe. Například když posloucháte, jak jste vším vinni, po odchodu těchto osob nesmíte v této rétorice pokračovat vůbec sobě. Dobrým testem, zda jste toho schopni, je právě dechová terapie. Neznásilňovat sebe, svůj dech.

Řada lidí, kteří se pokoušejí o dechovou terapii, se snaží vnést do nádechů a výdechů pravidelnost a docílit naprosté totožnosti – aby každý nádech i výdech byl stejný jako ten předchozí. Učí to tak i některé školy, zabývající se dechem. Avšak je tu jeden přirozený problém. Rytmus dechu není nikdy stejný. Každý nádech i výdech je nový, unikátní, dech je tedy absolutně živý pohyb, jen volně navazující na ten předchozí. Je to jako s otiskem prstu nebo čímkoli jiným, co nás charakterizuje.

Proto Vaše upjatá snaha o stejnost bude nejen neúspěšná, ale může být až frustrující, tedy způsobovat opak toho, co chcete (zklidnění). Chcete-li se ztišit dechem, snažte se, prosím, o něco jiného: Vnímejte, že pravidelnost je svým způsobem možné spatřit ve stále se opakujícím rytmu dechu, který s sebou přináší neustálou obnovu. Ano, soustřeďte se tedy raději na podstatu rytmu a tyto tři části dechu: VÝDECH (dávání) > PAUZA/KLID (očekávání nového) > NÁDECH (přijímání)

Nalézáte už v názvech těchto jednotlivých fází určitou podobnost se životem? Už tušíte, proč jsou dech a vnitřní obnova tak důležité? Tudíž: Jak i ze sebe můžete vytlačit to zlé/staré a nabrat to dobré/nové? Pojďte, prosím, k vědomému (soustředěnému) dýchání, spojenému s uvědoměním tohoto:

Výdech, spojený s klidem

 • Výdech je aktivitou směřující vně. Je proto mentálně spojen s dáváním, zbavováním se všeho starého, přebytečného a toho, co už nám neslouží. Fyzicky jde o vydechování oxidu uhličitého z těla. Tohle stojí za zamyšlení. Tento plyn je z našeho těla odváděn z důvodu nadbytečnosti, ale mimo nás má stále další využití. Ano, je to energie, a podobně bychom měli pracovat i se všemi svými stresy a starostmi. Zbavovat se těch, jež jsou nadbytečné. Jinak se to totiž pozná právě ve výdechu. Vrátíme-li se do fyzické roviny, pak nedostatečný a povrchní výdech vede k hromadění oxidu uhličitého v těle. Následkem je omezený přísun kyslíku, což může vést ke zvýšené únavě, malátnosti, dechové tísni a dalším negativním fyzickým projevům.

(Vnímejte proto výdech i v duchovní rovině. Přirozený, nezadržovaný výdech, který volně plyne, úzce souvisí s odevzdáváním, s dáváním sama sebe a nelpěním. To bývá pro některé lidi obtížné, a tak mají s výdechem problémy. Nelpění totiž často přináší obavy, může být chápáno jako vzdání se všeho důležitého a vést až k pocitu ztráty jistoty a půdy pod nohama, což jen umocňuje strach. Ale v duchovním smyslu je nelpění myšleno jako přijetí přirozených procesů v prožívání každodenního života.)

V pořádku? A nyní se nadechněte…

Nádech

 • Nádech oproti výdechu je spojen s přijímáním. Nádechem otevíráme sebe světu a novým možnostem. A ještě něco: Aby nádechem nedocházelo k čirému hromadění přijatého vzduchu v těle, je třeba ho přeměněný předat zase dál. To je důležité poznání i pro běžný život.

(Jak říká Abd-ru-shin: „Chceme-li něco nového přijímat, musíme se naučit to přijaté přetransformovat a poslat dál. Kdybychom to neudělali, přijaté by na nás mohlo začít působit tíživě, zneklidňovat nás a vnitřně sžírat. Navíc je-li člověk schopen přijaté předat dál, uvolňuje tím místo pro cennější podněty, které k němu mohou bez překážek proudit. Předáváním se tedy bohatne…“)

Nepodceňuj poruchy dechového rytmu

Dech odráží náš život. Řada lidí v dnešní době nemá snadný život. Poznat je to právě na dechu. Stačí ty lidi pozorovat.

Například depresí stižené osoby se ztrácejí v dechové přestávce a trvá jim docela dlouho, než se znovu nadechnou.

Uspěchané, které nemají čas na odpočinek a stále se v této soutěživé době za něčím ženou, jsou pochopitelně i vnitřně pod neustálým spěchem a jako za běhu – mají svůj dech mělký, rychlý a poměrně slabý.

Je-li člověk dostatečně vnímavý, dozví se jen prostřednictvím dechu mnoho o sobě i o druhých. Jak popisuji v Jak čelit manipulaci u konkrétních případů, které jsem řešil, dech má vysokou výpovědní hodnotu a prozradí mnohé – od zhoršeného fyzického stavu přes zdrcující emoční rozpoložení až po hluboké rány a traumata, skrytá v nevědomí či podvědomí.

Proto, čelíte-li manipulaci a z různých důvodů nemáte možnost poučit se z Jak čelit manipulaci, najděte si, prosím, každý den chvilku času na plné věnování se pouze svému dechu. Zkuste mu naslouchat a vnímat, co Vám říká. Toto je jednoduché cvičení, zaměřené na přirozený dechový rytmus v těle:

 • Posaďte se na židli nebo stoličku.
 • Začněte vnímat svůj dech a jeho rytmus.
 • Nijak do něj nezasahujte, jen ho sledujte.
 • Lehce svou váhu přesuňte za sedací kosti a pozorujte, co se děje s tělem. Bederní páteř se zpravidla mírně zakulatí, břišní svaly zůstanou uvolněné.
 • Spolu s přicházejícím nádechem si představujte, jak vzduch vyplňuje celou pánev a vtéká do ní jako do nádoby.
 • Spolu s výdechem se začněte pomalu a jemně napřimovat, od bederní páteře postupně směrem vzhůru až k hlavě. Hlava jde až jako poslední.
 • Toto cvičení můžete opakovat tak dlouho, jak Vám bude příjemné. Důležité je pouze to, abyste se přizpůsobili rytmu Vašeho dechu, a nikoli naopak. Zpočátku Vám to možná nepůjde úplně dobře. I to je v pořádku. Dejte tomu čas. Věřte mi, že dříve či později ucítíte, jak se dech a pohyby začnou prolínat a tvořit úžasnou jednotu, zatímco Vy jste jen pozorovatelem.

Věřte mi, že budete-li cvičit pravidelně, sami ucítíte, jak se Váš dech postupně mění, sílí, prohlubuje, jak získává na živosti a pomáhá Vám navázat užší vztah se svým Já. Výsledkem je, že si nedáte jen tak ublížit, a pokud ublížení přesto přijde, dokážete si (i pomocí dechu) rány kompenzovat. Vždy ale, prosím, pamatujte, že jste jen nezaujatým pozorovatelem. Nesnažte se dech jakkoli ovlivňovat, měnit, manipulovat svou vůlí či rozumem. Naopak, dejte dechu prostor, ať se projeví v plné hloubce a přirozenosti.

Jak Vám mohu pomoci

Kéž je Váš dech opět volný. Kéž se Vám podaří obnovit kontakt s vlastní sebeláskou a přirozenými potřebami. Věřte, že není větší nesvobody, než když člověk nemůže volně dýchat…

Zažíváte to právě teď v některém vztahu (partnerském, rodinném, pracovním)? Jak čelit manipulaci najdete zde.

Manipulace, jako jedna z forem lži, je součástí i mé knihy L.E.Ž. – přidat si ji do balíčku k FC Kurzu Jak čelit manipulaci můžete zde.

S poděkováním Lee Vršecké

Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart