Jak dokáže nevěra rodiče zničit budoucnost dítěte

Myslíte si, že Vaše nevěra je POUZE Váš problém, pokud o ní Váš partner neví?

Nebo je maximálně ještě problém partnerův, jestliže se o Vašich záletech již dozvěděl a nyní společně řešíte následky?

Máte děti? A když ano, vnímáte jejich oči? Nemám na mysli to přímé vnímání, když se upřeně díváte do jejich očí. Myslím ten dětský pohled, který probíhá za Vašimi zády, který si neuvědomujete, a který si zapisuje to, co vidí, právě ve chvíli, kdy zapomínáte, že Vaše dítě je v bytě také.

Když jsem v knize JáMy spřízněných duší ukazoval, jak se naši blízcí a milovaní lidé mohou paradoxně naší vinou ocitnout v problémech, týkalo se to i dětí, kterým sice jen málokterý rodič chce přímo ublížit, a mnohé kroky činí právě proto, aby dětem neublížil, ve výsledku však může dětem ubližovat nepřímo a víc, než mu dochází.

“Mysli, než vykonáš.” Platon

Právě v knize JáMy spřízněných duší varuji: “Děti rozhodně nejsou dokonalé v poslouchání rodičů, ale v jejich napodobování.” Psychologie tomu říká přejímání rodičovských vzorců. Co vidí u svých rodičů, potažmo co rodiče označují za normální, to děti přirozeně chápou jako skutečně normální a objevuje se to pak v jejich chování i v jejich dospělosti.

V klubovém prostředí, kde máte možnost i anonymně sdílet svá trápení, se občas překvapeně svěřujete s tím, jaký strašný dopad mají Vaše partnerské spory na Vaše děti. Jak ničí jejich psychiku i duše, jak děti utíkají z domovů, jak projevují nenávist k některému ze svých rodičů, který jim vytváří toxické životní prostředí třeba tím, že nedokáže říct NE, už DOST!

Mohl bych tu citovat stovky případů, kdy se děti od svých rodičů nepřímo učí klamat, srážet, ponižovat, zastrašovat, vydírat, vyhrožovat, zacházet s milujícím člověkem jako s hadrem, manipulovat jím, anebo – z druhé strany – NECHAT SE klamatsrážetponižovat, zastrašovatvydíratvyhrožovat, zacházet se sebou jako s hadrem, manipulovat sebou. I proto jsem knihu L.E.Ž., zaměřenou na zvládání falší, zrad i nevěr, přidal samostatný tištěný FC Kurz Jak čelit manipulaci – třeba pro situaci, kdy jsou do manipulace zapojeny už i děti.

Jeden případ však otevřu. Ukážu Vám, jaké nedomyšlené dopady na dítě může mít nevěra otce, jaké vnitřní poruchy v té chvíli může zavinit poškozená křížová vazba táta x dcera, jak může dětské myšlení ovlivnit matčina neochota nebo nemohoucnost partnerovu nevěru konstruktivně řešit, jak se v dítěti, i v dospělosti trpícím rodičovským vzorcem, léčí syndrom neexistující nevěry, a hlavně jak zachránit sebe i celý vztah s partnerem, který se žádné nevěry nedopouští, ale je chronickým objektem našeho sledování, zpochybňování a výčitek.

Každý týden píšu dva klubové články na Vaše přání, v archivu jich najdete už tisíce. Dnes si tedy pojďme objasnit tuto psychologickou problematiku polopaticky a bod za bodem:

Pokračování článku je k dispozici pouze členům FC Klubu a FC Kurzu

Předplatit od 1,91 Kč za den

Máte již zakoupeno členství v Klubu FC?
Přihlaste se zde

Top
Shopping Cart