Proč jsem se stal primitivem aneb 5 způsobů, jak si nekomplikovat vztah

Jsou složité, říkáme o vztazích.

Mýlíme se. Vztahy jsou jednoduché.

To jen my si je někdy zbytečně komplikujeme.

Proto jsem nový FC Kurz věnoval manipulaci a tomu, jak si přestat (nechat) komplikovat život. Kdybyste se mě jedním slovem zeptali, co od čtenáře budu chtít, pak to, co možná zní zvláštně – aby zprimitivněl. A nemyslím to zle. I já jsem primitiv, a jsem za to rád. Nechci složitý život. I vztahy chci mít až primitivně jednoduché. Bez všech zbytečných komplikací. Co to znamená?

Jednoduché není snadné

Náš vztah je takový, jaký dovolíme. Takový, jaký si ho děláme, potažmo co v něm opakovaně děláme. Když si ve vztahu škodíme, vztah komplikujeme. Když si ve vztahu snažíme porozumět, ba pomoci, vztah zjednodušujeme.

Největším problémem je zaměňování slov jednoduchý a snadný. Každý člověk se přirozeně snaží o snadná řešení. Snadné je to, co nevyžaduje námahu, co je nejpohodlnější. Jako vystoupat na horu co nejsnazším způsobem – po rovině. Jenže po vrstevnici žádná cesta na vrchol nevede. Kdo chce stoupat, nemůže čekat snadnou cestu. Nicméně ta cesta může být jednoduchá.

Jednoduché je to, co je přímočaré. Tamhle je vrchol, tam jdu. Nejjednodušší cesty jsou ale ty nejnáročnější a nejméně snadné. Od úpatí přímo za nosem nahoru. Proto mít jednoduchý vztah dá zabrat. Jako zvednout činku. Je to tak jednoduché, jen ji popadnout a vzepřít. Nic komplikovaného. A přitom je to těžké, nesnadné.

Čelit manipulaci ve vztahu, jak ukazuje nový FC Kurz, není snadné, ale je to nutné. Stejně jako začít, budovat a rozvíjet dlouhodobý zdravý vztah. Vyžaduje to práci, ale výsledek pak stojí za to. Cokoli je nesnadné, stojí za to. Stačí všechno zjednodušit, zprimitivnět jeden k druhému. K tomu však partneři musejí být ochotni si nekomplikovat život. Hledat ne snadná, nýbrž účinná řešení. Byť vyžadují úsilí. Jako těchto pět základů primitivního přemýšlení ve vztazích – takového, které jednoduše pochopí a provede i dítě:

1. MLČET je vždycky lepší než SRÁŽET

Bobtná to v Tobě? Něco Tě ponouká to druhému natřít? Chystáš se vypustit z úst ta nejhorší slova?

Zadrž! Chápu, že je to snadné, ale zvaž ještě toto:

Temnota nikdy nezničí temnotu, to dokáže jedině světlo. Stejně tak nenávist nikdy nezničí nenávist, to dokáže jedině láska.

Přemýšlej o tom.

Negace je záporná energie, která pohlcuje dobrou energii. Jako štiplavý kouř, který pro své hoření potřebuje kyslík.

Kdykoli se v hádce vyzbrojíme negací, spálíme zároveň to nejlepší v nás. Můžeme to dokonce živě pozorovat: V tom samém okamžiku, kdy přestaneme být schopni kontrolovat své emoce, tyto emoce začnou přebírat kontrolu nad námi.

V takové chvíli fakticky zapomeneme, PROČ vlastně nenávidíme, CO vlastně nenávidíme a KOHO vlastně nenávidíme. Kdybychom si to pamatovali, uvědomili bychom, že ponižujeme a ničíme člověka, kterého tolik milujeme a potřebujeme.

A co je horší, ponižujeme a ničíme sebe, protože svého nejhoršího projevu života budeme už za okamžik litovat. Bude nás mrzet, bolet a deptat. Dostaví se hrozné pocity. Hroznější, než kdybychom v té chvíli mlčeli.

Pokud chceme ve vztahu (tak jako kdykoli jindy v životě) něco zlého eliminovat, nepoužívejme k tomu negace. Žádný problém nelze vyřešit za pomoci stejného druhu myšlenek, které ho vytvořily.

Spolkněme zlé slovo. Počítejme si v hlavě, dokud to nepřejde. Nebo prostě podejme druhému ruku. Udělejme krok k němu, ne od něj.

Když chvíli vydržíme, zlo se vypaří. A zbude základní něco. Důvod se usmát a beze slov obejmout. Protože jsme (společně) překonali další překážku. A za ní jsme zjistili, že si pamatujeme, PROČ s někým jsme, CO s ním budujeme a KOHO potřebujeme.

2. Jednoduchá PRAVDA je vždycky lepší než komplikovaná LEŽ

Říkáš, že druhého miluješ. Tak proč mu současně lžeš? Proč říkáš, že mu pravdou nechceš ublížit, když mu ubližuješ tím nejhorším způsobem – kradeš mu čas, to jediné v životě, co nelze vrátit ani obnovit? Co Ti druhý udělal, že ho trestáš životem s člověkem, na kterého se nemůže spolehnout?

Je snadné vyhýbat se bolesti. Nesnadné je přiznat pravdu. Ve výsledku se ale vždycky ukáže, že je lepší konec s bolestí než bolest bez konce.

Promiň, už s Tebou nepočítám. Tak jednoduchá věta. Neříká se příjemně, ale zachraňuje, co se ještě zachránit dá – čas. Nikdy to není příjemné, ale vždycky je to fér.

Pravda znamená Buduji. Lež znamená Bořím. Pokud boříme vztah, ale tváříme se, že stavíme, nemůže to dobře dopadnout. Pravda má totiž jednu specifickou vlastnost. Vždycky vyjde najevo, tak jako olej na vodu. Druhému ublíží potom. Nám ovšem ubližuje po celou dobu, co lžeme. Po tu dobu jako bychom se dopouštěli dvou trestných činů: vraždy, protože sami sebe vnitřně ubíjíme, a krádeže, protože druhému i sobě krademe to nejcennější, co máme – ano, čas.

Říkat pravdu je nejjednodušší způsob, jak budovat vztahy. A to nejen vůči druhým, ale i vůči sobě. Vždyť jak bychom si mohli sami sebe vážit, sami na sebe spoléhat a sami sobě věřit, jestliže nedokážeme říkat pravdu?

Ano, jsem primitiv. Až takový, že dělám jen to, co říkám, a říkám jen to, co si myslím. Vše ostatní je na mě už příliš složité. A totéž vyžaduji i od druhých.

3. DŮVĚŘOVAT je vždycky lepší než POCHYBOVAT

Vskutku, raději důvěřuji, než pochybuji. Dám člověku příležitost, aby mě zranil, a doufám, že té příležitosti nevyužije. Když jí však využije, nevnímám to jako svou chybu, ale jeho. On přišel o vztah se mnou, s člověkem, který mu byl ochoten věřit. Já jsem přišel jen o vztah s někým, na koho spolehnutí není, a koho tedy ve vztahu nepotřebuji a nechci.

V novém FC Kurzu Jak čelit manipulaci ukazuji, jak s pochybností pracuje manipulátor. Co i z inteligentního a sebevědomého člověka udělá opakovaná vnitřní nedůvěra, přesvědčení o vlastní nedostatečnosti nebo partnerově nevěře – jak snadno vzniká a jak těžké je s ní zatočit. V tomto FC Kurzu představuji psychologické kořeny úzkostí a rozmanitých atak, které potkávají právě oběť řízené manipulace. Člověk se pak BOJÍ všeho neznámého. Stává se ostražitým, ale i bázlivým. Obrátí se do negativního myšlení, které mu nedokáže zajistit už pozitivní život. A pokud ho systematicky podváděl jeden člověk, je schopen pak už doživotně vidět v každém příštím partnerovi nevěrného. I tak se dá zničit život člověka. A přitom se dá vše jen zjednodušit.

Strach, vyvolaný pocitem ohrožení, by nás měl zpomalit, zbystřit naše vnímání, ale nikdy by nás neměl zastavit v cestě za tím, co nás naplňuje. Zastavit se znamená v přírodě zahynout. Vývoj přírody i člověka jako součásti přírody je založen na změně. Člověk, který se hýbe, žije a mění se mu myšlenky. Člověk, který se zastaví, začne mít strach. Začne pochybovat. Začne se kalit. I stojatá voda se začne kalit. Mozek, ačkoli jeho nositel zastaví, pracuje dál, ale naprázdno, bez nových vnějších podnětů. Začne se přehrabovat ve vnitřních vzpomínkách, obarven negativním rozpoložením načerno vytváří oslabující domněnky a katastrofické vize. Statistiky jasně ukazují, že negativní jsou spíše lidé méně aktivní. A manipulátoři toho umějí využít.

Kde je? Co když je s někým jiným? Co když s ním teď něco dělá? Co když mě přestal milovat a bojí se mi to říct? Komu po příchodu píše (podezřelé)? Jak to, že nikomu po příchodu nepíše (podezřelé, to už asi napsal na schodech)?

Pokud si zpětně přehrajeme všechny strachy, které jsme v životě nabrali, zjistíme, že jsme se zbytečně báli až v devadesáti procentech případů. Někteří lidé jsou schopni ničit nebo dokonce zničit sebe kvůli pouhé domněnce, která vznikla v jejich hlavě. Například, že už něco nezvládnou, že na to nemají, že jsou vždy ti vinní.

Proč se raději nezeptají: Kde se ty pocity ve mně berou? Jsou to jen moje domněnky, nebo skutečná fakta? Posilují mě, nebo ničí? Opravdu jsem tak špatný člověk, že si nezasloužím dobré zacházení nebo důvěru?

Primitiv uvažuje jednoduše: Důvěřuj, protože bez důvěry člověka nepoznáš. Budeš-li důvěřovat a druhý Tě skutečně nezklame, získáš. Budeš-li důvěřovat a druhý Tě zklame, nic neztratíš. Neztrácí ten, kdo přijde o člověka, který ho ve skutečnosti nemiloval. Ztrácí pouze ten, kdo přichází o člověka, který ho miloval.

4. Být s těmi, kdo POMÁHAJÍ, je vždycky lepší než s těmi, kdo POŠKOZUJÍ

Ano, je to jednoduché. Dokonce to vypadá, že je to snadné.

Proč se tedy lidé soustředí na to, co jim bere energii? Proč čtou negativní zprávy, sledují negativní pořady a obsahy, zabývají se ve svém myšlení hlavně negativními lidmi? Proč zůstávají ve vztazích, které jim ubližují?

Inu, proto, že je to snadné.

Bořit je vždycky snazší a pohodlnější. Boření přitahuje. Kolik lidí se posadí na lavičku, aby sledovali výstavbu domu? A kolik lidí se posadí na lavičku, aby sledovali detonaci domu?

Čemu věnujeme pozornost, to vytváří náš život. Budeme-li se soustředit na špatné věci, budou tvořit náš život. Budeme-li se soustředit na špatné lidi, budou v našem životě jen špatní lidé. Budeme-li se soustředit na svůj neúspěch, bude celý náš život jen neúspěch.

Ne proto, že by se neděly i dobré věci. Ne proto, že by nebyli i dobří lidé. Ne proto, že bychom v něčem nebyli úspěšní. To dobré je však vždycky namáhavější hledat i dělat.

Jen si to představte:

Partner si z práce přinese problém. Stěžuje si, ztrácí chuť do života. Je tak snadné ho vyřvat! A tak namáhavé se k němu tiše posadit, jen naslouchat a podporovat ho tím, že jsme s ním. Je snadné nechat člověka ležet v bahně, a tak namáhavé mu z bahna pomoci.

Je snadné neměnit, co nás trápí, a tak namáhavé pracovat na pozitivní změně. Proto si važme každého člověka, který dělá to nejtěžší – zůstává v nepříjemné chvíli při nás.

Ačkoli to není snadné, stojí to za to. Vytváří to vztah.

A to jen tím, že vedle nás „primitivně“ mlčí a drží nás za ruku.

5. ŘEŠIT problémy je vždycky lepší než od nich UTÍKAT

Psychologie rozlišuje dva základní typy partnerů. Utíkací a Setrvávací. Nebo také: Bořitele a Stavitele. Míra stavitelství je dána do značné míry emoční/vztahovou zralostí člověka.

Ti první utíkají od všeho nepříjemného. Vždycky upřednostní vlastní pohodlí, i kdyby to mělo znamenat negativní život. Jsou jako prasátka, kterým je v blátě tak hezky.

Neřeší, nepodporují, nenaslouchají, nekomunikují. Je to pro ně příliš nepohodlné a pracné. Kdykoli dojde na lámání chleba, raději vztah zboří. Jako věž z kostek. Je to přece tak snadné. Stačí do druhého trochu strčit a rázem je po problému, jak věž z kostek náročně zvyšovat. A ještě to pak na druhého hodit. I to je trend manipulátorů – o vztahu s nimi píšu v novém FC Kurzu Jak čelit manipulaci.

Stavitelé jsou opační. Problémy řeší, podporují, naslouchají, komunikují. Vědí, že je to mnohdy náročné a nesnadné, že to bere člověku čas i energii, ale také vědí, že je to jediná přímá cesta k vybudování vztahu. To je důvod, proč tito lidé přitahují manipulátora. Odvedou celou stavbu sami. A když spadne, manipulátor to ještě svede na ně a jejich neschopnost, nedostatečnost.

Proto i nový FC Kurz Jak čelit manipulaci učí v mnoha ohledech zprimitivnět. Stavět, to ano, ale vážit také, s kým. Stavět vztah je totiž stejné jako stavět most. Potřebuje dva pevné břehy. Pokud na jeden z nich není spolehnutí, dlouhodobě zdravý most nepostavíte, i když se budete snažit sebevíc. A právě o to manipulátorům jde. Abyste se nepřestali snažit dělat vše, i přesto, že vždycky jen Vy budete ti špatní. Je jen na Vás, jestli si zvolíte budoucnost komplikovanou, anebo jednoduchou.

  1. Vyhovoval Vám FC Kurz Cestou vnitřní síly? Byl pro Vás srozumitelný a nápomocný? Pokud ano, mám radost, ale podotýkám: Nestačí jen zesílit zevnitř. Je třeba také umět odolat nátlaku zvenčí. A tomu je právě věnován následující FC Kurz Jak čelit manipulaci.
  2. Uvědomujete si rezervy a chcete řešit své nedostatky a problémy? Využívejte jednotlivé FC Kurzy. Stačí si zvolit téma a číst. Každý FC Kurz ukazuje psychologické a psychoterapeutické řešení jednoho konkrétního problému.
  3. Zajímá Vás nejen teorie, ale i praxe? Využívejte jednotlivé FC Workshopy. Lidé a jejich zkušenosti + pracovní listy pro Vaše vlastní posouvání řešením daného problému.
Top
Shopping Cart