Jak se přestat obětovat pro druhé

„Mít se o koho opřít…“ 

„Vědět, že je vedle mě spolehlivý parťák…“

„Mít zastoupení, někoho, na koho se může člověk spolehnout…“

To je pouze pár vybraných citací od hostů mého podcastu, když odpovídali na otázku, co jim v životě pomohlo dosáhnout úspěchu. Pro mě tak jeden z mnoha důkazů, jak důležité je pečovat o vztahy. Jsou klíčové pro veškeré oblasti našich životů. I proto se zdravým vztahům věnujeme pravidelně v našich tištěných kurzech, a to v různých oblastech, tématech i ze všech možných úhlů pohledu. Zkrátka a dobře křížem krážem.

Proč přicházíme o vnitřní sílu?

Nesejde na tom, zda se jedná o vztahy v byznyse, v rodině, nebo o ten nejdůležitější vztah vůbec, tedy ten, který vedeme sami se sebou. Právě kvalita tohoto vztahu se odráží ve vztazích ostatních. I proto každý měsíc Petr Casanova zpracuje vybrané téma do psaného FC Kurzu a následující měsíc navazuji s dalšími autory psaným FC Workshopem, kde rozvíjíme Petrovo téma o praktické zkušenosti a pohledy ze života.

Zdravým vztahům jsem se věnoval také v poslední epizodě tohoto podcastu. Mluvil jsem o tom, proč právě kompromisy vztahům nesvědčí nebo proč taková tolerance více vztahům škodí, než prospívá. Pokud vám téma uniklo, najdete jej zde.

Pro mě jsou vztahy klíčovým faktorem životního bohatství. Z jedné strany je to jen jedna z částí spokojeného života, nicméně je to ta část, která nejvíce souvisí se zbylými dvěma. Tedy s úspěchem a se zdravím. Ať si pod úspěchem představíte cokoliv, tak všichni pro něj potřebujeme to samé. Potřebujeme emoce, jež nám pomáhají růst a prospívat. A stejné je to se zdravím. A právě mnoho našich nemocí a neúspěchů je jen důsledkem nezdravě prožívaných a špatných emocí. Naneštěstí většina takových emocí má původ v nezdravých vztazích. A nejčastěji  je to právě ten vztah, který máme sami se sebou.

Protože býváme z nezdravých vztahů vyčerpaní, přicházíme o vnitřní sílu, prožíváme trápení, smutek, případně strach a další nepříjemné emoce. Mnoho lidí před takovými emocemi utíká. Nejčastěji proto, poněvadž jim nerozumí. Nevědí, že není potřeba rozdělovat emoce na dobré a špatné a že stačí jen porozumět jejich významu. Když známe důvody, pro které se cítíme mizerně, a víme, jak pracovat se svými emocemi, snadněji umíme pracovat se svým vnitřním světem a pocity, jež prožíváme. I proto jsme napsali workshop Emoce + Rozum = Osud.

Umění odmítnout

Možná že se i vám někdy v životě stalo, že jste se dostali do situací, kdy jste někomu kývli na dohodu, koupili něco, čeho jste posléze litovali nebo to nepotřebovali. Případně že jste kývli na práci, kterou jste ale vlastně vůbec nechtěli dělat, ale děláte ji jen proto, aby byl váš šéf, společník nebo partner spokojený, abyste se mu zavděčili. Jednoduše jste udělali nějaký kompromis. Upřednostnili jste potřeby někoho jiného před svými potřebami a pocity. Po čase jste pak třeba zjistili, že si toho daná osoba vůbec nevážila. Brala váš souhlas a vaši práci jako samozřejmost. Ta osoba měla z vašeho souhlasu prospěch, takže byla spokojená a vůbec ji nenapadlo, že vy to možná cítíte úplně jinak. Jestli jste se někdy dostali do podobné situace, tak jste byli součástí právě onoho nezdravého vztahu, o kterém jsem mluvil v minulém díle. A tento vztah vám brání dosáhnout životního bohatství.

  • Napadlo vás někdy, proč sami sebe tak snadno uvrtáme do podobných situací? 
  • Proč máme neustále potřebu vyjít někomu vstříc a někomu se zavděčit?
  • Existuje nějaké východisko, jak se vyhnout podobným situacím?

Pokud stejně jako já sledujete myšlení úspěšných, šťastných a bohatých lidí, možná jste si také všimli jedné společné vlastnosti. Tou vlastností je umění říkat NE. Odmítnout někoho cizího, ke komu nic necítíme, to nám většinou problém nedělá. Ale odmítnout někoho, na kom nám opravdu záleží, to už většinou tak jednoduché není. Ať už je to společník ve firmě, životní partner, dítě, rodič, nebo jen kamarád, tak pokud nám na někom opravdu záleží, snažíme se mu vyjíst vstříc. Snadno tak ale upřednostníme jeho potřeby před potřebami vlastními. Snadno se díky tomu sami uvrtáme do nezdravého vztahu a prožíváme emoce, jež z nás vysávají vnitřní sílu. Když se po čase naše oběť nesetká s úspěchem a nejsou opětována naše očekávání, tak nás to přirozeně bolí. Je to, jako by nám někdo vrazil dýku do srdce, a my nevíme proč. A to vše jen proto, že nevíme, jak druhého odmítnout. Máme možná strach, abychom mu neublížili. Raději se obětujeme a ublížíme sami sobě. Řekněte sami, dává něco podobného smysl? Proto jsem v minulé epizodě zmiňoval, že klíčem ke zdravým vztahům je respekt, a nikoliv kompromis. I proto se FC Workshopu Cestou vnitřní síly V PRAXI učíme respektovat jak sami sebe, tak i druhé lidi v našem okolí.

Možná si teď říkáte, že když někoho odmítnete, tak tím nutíte jeho k nějakému kompromisu, protože vaším odmítnutím nebude naplněna jeho potřeba. Čímž také nenaplňuje definici zdravého vztahu To ale nemusí být nutně pravda. Nejde o to, zda někoho odmítnete, nýbrž proč a jakým způsobem tak učiníte. Je to jen o formě komunikace. Můžete přece odmítnout pro někoho něco udělat. To ale neznamená, že mu nemůžeme pomoct najít někoho jiného, kdo by to pro něj udělal, nebo doporučit někoho jiného, kdo by daný produkt či službu potřeboval. Uděláte tím mnohem větší službu nejen jemu, ale třeba i dalším lidem, a ve výsledku všichni mohou být spokojeni a všichni mohou mít mezi sebou zdravé a dobré vztahy.

Pečovat o EQ

Chápu, že o tomhle se snadno mluví, ale mnohem hůře a složitěji se toho člověk umí držet. Občas z nějakých nepochopitelných důvodů prostě nedokážeme odmítnout našeho šéfa nebo nějakou jinou autoritu v našem životě. Myslím si, že abychom tohle dokázali, tak potřebujeme mít v našem životě jasně stanovené určité emoční hranice, které nebudeme chtít v žádném případě překročit. Emoční hranice souvisí s rozvojem emoční inteligence, kterou jsme se zabývali v tomto workshopu.

Někteří lidé si myslí, že s emoční inteligencí se narodíme a umřeme. Že je to něco, co nejde dále rozvíjet. Což je samozřejmě nesmysl. Jakmile se začnete věnovat rozvoji své emoční inteligence, tak se naučíte mnohem více rozpoznávat své pocity a emoce, budete je umět včas identifikovat a zvládnete si i snáze nastavit své vlastní emoční limity. Tím, že si stanovíte tuto hranici, se můžete vyhnout zbytečným potížím, které jsem popisoval výše, získáte díky tomu určitou osobní integritu. Budete si stát za svými názory, chodit pevně s hlavou vztyčenou, budete se učit většímu sebevědomí a získávat větší a větší sebedůvěru ve všem, co děláte. Naučíte se více poslouchat svůj vnitřní hlas, který vám napoví, až se budete blížit k překročení právě té vaší emoční hranice, která už vám není příjemná a je v rozporu s vašimi životními hodnotami. Stačí jen jediné – věnovat tomu trochu času a ujasnit si, co mi je a co už není příjemné. 

Možná že když teď o tom v tuhle chvíli přemýšlíte, tak je vám to vše už jasné. Možná přikyvujete hlavou, protože to, co říkám, vám dává smysl. Jenže jak se tím řídit v běžném životě? Jak reagovat podle těchto zásad, když je člověk konfrontován nějakou nečekanou situací?

Je dobré si uvědomit, že doba, v níž žijeme, velmi rychlá. Na všechny z nás se valí hromada informací a někdy nemusí být jednoduché ten nápor ustát. I proto si už dnešní doba vyžaduje pečovat o svůj vnitřní svět. Věnovat se sami sobě, a ne neustále utíkat před vlastními emocemi. Jenže kde na to brát čas, když je člověk pořád rozptylován okolním světem a svými povinnostmi? Odpověď přinášíme skrze tištěné kurzy. Právě z tohoto důvodu připravujeme každý měsíc psaný kurz, který slouží jako nástroj, se kterým pečujete o svůj vnitřní svět. Více o našich tištěných kurzech zjistíte zde.

  1. Cítíte vyčerpání z nevydařených a nezdravých vztahů? Trápíte se minulostí a nevěříte v lepší zítřky? Začtěte se do Kurzu vnitřního zesílení. Dvě stě stran pomoci ve dvou publikacích ve zvýhodněné sadě získáte zde
  2. Chce začít pečovat o svou emoční inteligenci a porozumět lépe svému vnitřnímu světu? Tímto tématem se zabývá tištěný workshop Emoce + Rozum = Osud. K dispozici jen zde.
O autorovi
Lukáš Eder
Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart