25 vnitřních obran proti vnějšímu tlaku

Tlak vytváří odpor. To je základní zákon.

Jestliže na nás někdo tlačí, ba příliš tlačí, pak to v nás vytváří odpor. Odpor vůči tomu člověku, ale pokud se neumíme dostatečně vzepřít a ventilovat, odpor i v sobě samých.

Právě tak funguje chronický stres. Děláme něco, v čem se necítíme dobře, a neustáváme, ačkoli víme, že to není správně. Nejčastější naše odpověď je: Musíme. Děláme to, protože musíme. Potažmo: Ubližujeme si, víme to, ale musíme.

Když jsem vytvářel kurz Cestou vnitřní síly, věděl jsem, čemu současný člověk čelí zvenčí. Tlaku, že bude hůř. Tlaku, že to musí přijmout. Tlaku, že s tím nemůže nic udělat. Tlaku, že je příliš malý, slabý, a přitom ohrožený. Zvenčí málokdy přijde posílení. Proto se vyplatí přemýšlet právě v těžkých chvílích o tom, jak se naučit zocelit zevnitř. O tom je právě tento psaný kurz, který jsme ještě doplnili o pracovní listy a zkušenosti těch, kdo Vaši cestu prošli před Vámi. K FC Kurzu tak přibyl FC Workshop, oba magazíny jsou pro Vás zde.

Proč to děláš?

Vím, o čem píšu. Pamatuji si na den, kdy mě samotného schvátil stres. Tehdy jsem dostal základní otázky, na které jsem přitom neznal odpověď: „Proč vlastně děláš to, co děláš? Proč vlastně jdeš směrem, kterým jdeš? Proč se rozhodl právě tak vést život, který máš?“

Ačkoli jsem neodpovídal, vnitřně jsem si uvědomil, že vlastně dělám mnoho věcí, které nechci. Že už nepřemýšlím o tom, proč je dělám, prostě jsem záhadně přesvědčen o tom, že je MUSÍM dělat, že TAKTO musím žít. Ale kde se vzalo to přesvědčení? Když jsem pátral po příčině, objevil jsem v minulosti lidi, kteří mi tento směr vnukli. Aniž se mě zeptali, jestli ho chci. A já jsem ho následoval, aniž bych se sám sebe zeptal, jestli takto chci opravdu žít.

Když dnes lidé sedí naproti mně ve stejné pozici, vyprávím jim poučný příběh: Zamyšlený muž kráčí pokojnou krajinou. V tom se přímo proti němu vyřítí kůň, v jeho sedle bezmocný jezdec. Muž křikne na jezdce: „Proboha, kam tolik spěcháš?“ Jezdec: „Já nevím. Zeptej se toho koně.“

Lidé, kteří nečetli můj FC Kurz, často říkají: Můj život je už dlouho jako ten kůň. Rajtuji v jeho sedle, aniž bych se sám sebe zeptal, jestli to vůbec chci. Problém je: Proč se tu otázku stydíte sami sobě položit? Proč si myslíte, že právě takový, jak ho určili druzí, Váš život musí být? Proč byste měli být dál pod tlakem svého okolí? Potažmo: Jestliže v tom sedle opravdu sedět MUSÍTE, proč svého koně lépe neovládáte? Proč se nezajímáte o to, jak ho alespoň občas zastavit a odpočinout se, přehodnotit směr, kterým Vás nese?“

Problém tlaku

Už ve svém jarním FC Kurzu Jak nevyhořet jsem ukazoval cesty z přetížení, vyhoření, úzkostí. Deprese je fenoménem doby. Ten pojem pochází ze slova depressed, stlačený. Sice slýcháme, že „pod tlakem olivy vydávají nejlepší šťávu“, jenže už nikdo nedodává „pod JAK VELKÝM tlakem“. Člověk má své meze a všeho moc škodí. I tlaku. Moje otázky tedy zní: Cítíte někdy, že jste drceni okolnostmi? Že už nemáte „žádnou šťávu“? Nevíte, jak odpustit vnitřní přetlak, uvolnit se, zbavit se nadbytečných negací ve své mysli?

Pokud jste nečetli ani Jak nevyhořet, ani Jak pracovat se stresem, ani Kurz sebezvládání, ba ani Cestou vnitřní síly, mám pro Vás alespoň jednoduchá zamyšlení. A protože je léto a čas dovolených, pak bez ohledu na to, zda máte možnost cestovat, Vás vezmu na některá poučná místa po světě:

1. způsob: Změnit postoj

Památník objevitelů v lisabonském Belemu

Odmalička jsem rád četl o mořeplavcích. Nejvíce o Fernãu Magalhãesovi, který se ve svých 40 letech vydal kolem světa. Vápencový Monument objevitelů, jemuž postava Magalhãese vévodí, stojí v portugalském Lisabonu, čtvrti Belem, s připomínkou jeho myšlenky: „Nikdy nemůžeš ovlivnit, odkud vane vítr. Vždy ale můžeš přenastavit plachty, a do cíle tak doplout.“

To vyjadřuje první možný způsob přístupu k vnějšímu tlaku, který na nás působí – uvědomit si, že i negativní „proudy“ lze využít pozitivně.

1. „Nejlepší ventilací nadměrného stresu je zaměstnat se. Druhý den pak můžete říct: ‚Šéfe, včera jste mi posekal zahradu!'“ Sheryl Sandberg, provozní ředitelka Facebooku (*1969)

2. „Nesněte o životě bez potíží, nezasloužíte si tak velkou slabost. Pohlédněte na duby. Ve větru zesilují.“ Peter Marshall, duchovní (1902–1949)

3. „I velké trápení se stane krásným, když jej snesete s úsměvem. Neříkám tím: Buďte k sobě tak necitliví, ale naopak: Mějte tak velké srdce i mysl.“ Aristoteles, filozof (384–322 před n. l.)

4. „Mít klidný život neznamená žít v bezvětří, ale vytvořit si oázu klidu uprostřed všeho hektického života.“ Jill Botte Taylor, neuroanatomička (*1959)

5. „Proti tlaku zvenčí bychom neměli působit ještě větším tlakem zevnitř, ale naopak uvolněním. Myslet na něco, co nám dělá radost. Věnovat se někomu, kdo nám dělá radost. Provádět to, co nám dělá radost. To je cesta proti tlaku, cesta k radosti, úlevě, odpočinku.“ William James, filozof a psycholog (1842–1910)

6. „Jedním z příznaků blížícího se nervového zhroucení je osobní přesvědčení, že určitá práce je důležitější než vlastní zdraví.“ Bertrand Russell, logik (1872–1970)

7. „Život je jako jízda autem. Nabízí i jiné způsoby, jak si to užít, než jen ustavičným zvyšováním rychlosti. Ba naopak, se zpomalením si člověk více užije maličkosti, které ve spěchu přehlédne.“ Mahátma Gándhí, duchovní vůdce (1869–1948)

8. „Muže, který má převahu nad stresem, poznáte tak, že stráví celý víkend s rodinou bez pocitu viny.“ Danielle Steel, autorka konvenčních dramat (*1947)

2. způsob: Vnímat i líc

Platonova mramorová socha v řeckých Athénách

Kdo zná filozofii mých FC Kurzů, ví, že všechno, co nás v životě potká, přirovnávám k minci. Každá událost nebo okolnost má dvě strany, rubovou a lícovou. A i když v negativním rozpoložení vnímáme na tom, co se nám děje, jen to špatné, neznamená to ještě, že na tom, co nás potkalo, nemůže být také něco dobrého, ba užitečného. Někdy stačí jen jiný úhel pohledu.

Řecký filozof Aristokles, známější pod pseudonymem Platon, apeloval: „Všechno, co se Ti v životě stane, vnímej jako truhlici. Možná je na pohled nevzhledná, odpudivá, ale když do ní pronikneš, možná objevíš poklad hodnotnější než zlato.“

To obsahuje druhý způsob práce s negativními událostmi – více pracovat s vlastním myšlením a vlastním hodnocením dané situace:

9. „Stres k nám ve skutečnosti nepřichází od šéfa, dětí, manžela, dopravní situace, zdravotních problémů a jakýchkoli jiných vnějších okolností. Jeho původ je v našich myšlenkách, které si o kterékoli z těchto okolností následně vytvoříme.“ Andrew Bernstein, filozof a spisovatel (*1949)

10. „Intenzita našeho stresu se mění podle toho, jak události vnímáme, jak na ně reagujeme. Soustředíme-li se na negativní aspekty, hladina stresu stoupá. Snažíme-li se vidět to dobré, klesá.“ Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy (1856–1939)

11. „Napětí v člověku vyvolává především myšlenka, kým by měl být. Uvolnění přináší uvědomění, kým skutečně je.“ Daniel Defoe, spisovatel (1660–1731)

12. „Pokud se Ti něco nelíbí, změň to. A pokud to změnit nemůžeš, změň způsob, jakým o tom přemýšlíš. V žádném případě si však na nikoho mimo Tebe nestěžuj.Maya Angelou, básnířka (1928–2014)

13. „Nedokážeme-li najít klid v sobě, je zbytečné ho hledat jinde.“François de La Rochefoucauld, moralista (1613–1680)

14. „Naučil jsem se jít za každé situace dál. Přestalo mi vadit, že nezměním minulost; nepotřeboval jsem to. Tím, že jsem šel dál, jsem měnil budoucnost.“ Ernest Hemingway, spisovatel (1899–1961)

15. „Stres se vaří v naší hlavě. Základní suroviny k přípravě jsou dvě: uvědomění, že jsme ‚zde‘, a přání být ‚tam‘. Stres ale není řešení. Jedině skutečná cesta od toho, kde jsme, k tomu, co si přejeme, je řešení.“ Eckhart Tolle, filozof (*1948)

16. „Stres a strach z toho, co nemůžeme ovlivnit, nezabrání, aby se staly špatné věci. Zabrání však tomu, abychom se radovali z dobrých.“ Plutarchos, filozof (46–127)

3. způsob: Vypustit zbytečné

Homérova socha před University of Virginia v USA

Z díla nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia, mi stačí pamatovat si dvě věty. Ta první zněla: „Každé rozhodnutí je odmítnutím něčeho.“ Mysleme na to, kdykoli se rmoutíme. Ačkoli se nám zdá, že se zastavil čas, život běží dál. A my tak negativním nastavením o mnoho přicházíme. Sám Homér to ostatně popsal druhou větou: „Každým okamžikem trápení přicházíme o jeden okamžik radosti.“

Jak to, co nás trápí, přestat držet v hlavě? Snad Vám pomůže 3. skupina zamyšlení:

17. „Neobírej se o radost z toho, co už máš, smutněním po tom, co ještě nemáš. Vzpomeň si, že to, co už máš, jednou bývalo tím, v co jsi jenom smutně doufal.“ Epikuros, filozof (341–270 př. n. l.)

18. „Náš život je výsledkem našich myšlenek. Nemůže být tedy změněn, aniž bychom současně změnili své myšlení.“ Albert Einstein, teoretický fyzik (1879–1955)

19. „Většinu stresu cítíme ne proto, že bychom toho měli tolik na práci, ale že nedokončujeme to, co jsme začali.“ David Allen, konzultant v oblasti produktivity práce (*1945)

20. „Stres je pouze moderní odpad. Všichni ho produkujeme. Pokud své starosti tu a tam neprotřídíme, přerostou nás a pohltí.“ Larry Ellison, podnikatel (*1944)

21. „Když cítím, že mě něco stresuje, zamyslím se: ,A bude na tom záležet za pět let?‘ Pokud ano, něco s tou situací dělám. Pokud ne, nechám ji být.“ Paolo Villaggio, herec (*1932)

22. „Nic v tomto světě není trvalé. Ani potíže.“ Charlie Chaplin, komik (1889–1977)

23. „Žít pozitivně neznamená žít bez stresu, ale tak, aby se stres stával motorem, ne překážkou – aby byl důvodem něco změnit, ne proč se dál trápit.“ Michael Johnson, sprinter (*1967)

24. „Ideální čas odpočinout si nastává právě tehdy, když si myslíme, že na odpočinek nemáme čas.“ Sydney J. Harris, novinář (1917–1986)

A nakonec to nejzásadnější k zamyšlení:

25. „Nejsmutnější na všech mých obavách a trápeních, které jsem v životě měl, bylo pozdější zjištění, že jsem se tolik bál většinou toho, co se nakonec vůbec nestalo.“ Winston Churchill, státník (1874–1965)

  1. Zajímá Vás práce na sobě? Chtěli byste rozvíjet vnitřní odolnost, sebevědomí, pozitivní myšlení, předpoklady pro Vaše zdraví, úspěch i spokojené vztahy? Podívejte se na přehled všech momentálně dostupných FC Kurzů. Nebudete potřebovat kouče ani terapeuta, jen čas pro sebe.
  2. Chtěli byste se učit od těch, kteří stejnou cestu úspěšně prošli před Vámi? Oceníte, když budete vedeni za pomoci předtištěných pracovních listů? Využijte FC Workshop, další z psaných magazínů, který navazuje na FC Kurz. Prověřené metody, které zvládnete, a příklady pro inspiraci, které Vás povedou, to je kombinace FC Kurzu a FC Workshopu.

Veškerou pomoc pro řešení svých problémů najdete zde. Stačí si vybrat to, co právě potřebujete.

Top
Shopping Cart