Proč má každý člověk v našem životě důležitou roli

Kladete přímou souvislost mezi to, jak se k Vám lidé chovají, a to, jakou máte hodnotu?

Takže: Když si Vás někdo neváží, když Vámi pohrdá nebo Vás opouští, vyvozujete z toho automaticky to, že jste patrně bezcenní, a to nejen pro toho člověka, ale pro všechny?

V kurzu Cestou vnitřní síly vysvětluji, proč tomu tak je – proč sami sebe podceňujete nebo znevažujete, jestliže někdo podceňuje nebo znevažuje Vás, a proč máte potřebu se ponižovat u těch, kdo Vás sami ponižují. V kurzu ukazuji, co s naším myšlením dělá minulost i jak toto myšlení proměnit tak, abychom byli vnitřně silnější. Proto se také jmenuje Cestou vnitřní síly.

Mezi mnoha dotazy, které mi posíláte, vyberu typický, od Vandy: “Petře, těžko se sžívám s některými lidmi ve svém životě. Trápí mě to, jak se mnou jednají, neumím si to nebrat osobně a také si nedovedu představit, že by pro mě tito lidé mohli mít nějaký pozitivní přínos. Vy rád říkáte, že všechno má svůj smysl. Jaký smysl tedy mají negativní lidé?”

  • Děkuji za Vaše dotazy. Těch písemných jsem v jednotlivých Řešidlech zodpověděl už 540.
  • Chcete probrat svůj problém tváří v tvář? Přijďte na Setkání.
  • Zdráháte se zeptat, a přece potřebujete znát odpověď na to, co Vás trápí? Soubor mých odpovědí na nejčastěji kladené osobní dotazy obsahují knihy Řešidlo 1 a Řešidlo 2.

Metoda pozitivní samomluvy

Negativní lidi lze brát jako výzvu, prověrku nebo test naší momentální odolnosti. Jako by přišli do našeho života v roli inspektorů. Požádat nás, abychom ukázali, zda jsme dost silní na to, abychom jim odolali. A zda jsme nezapomněli desatero pozitivní samomluvy:

Nyní jsem však použil slovo, které je velmi důležité. To slovo zní role. Ano, tito lidé mají skutečně svou roli.

Metoda divadla

Představme si svůj život jako divadlo. Svět je jeviště, a my hrajeme v tom svém příběhu hlavní roli. Nicméně herců je tu mnohem víc. Všichni, které potkáváme a kteří jsou pro náš příběh důležití, mají v tom našem osobním představení určitou roli. A většinou až s časem pochopíme, jaká vlastně ta role byla, a doceníme její smysl.

Ano, k tomu je zapotřebí čas. Protože čas vytváří odstup a nadhled. Teprve z odstupu a nadhledu můžeme vidět, že někdo nás měl skutečně zkoušet, jiný třeba i zneužít. Někdo nás měl milovat, jiný třeba poučit. Někdo nám pomohl ukázat to nejhorší, co v nás je, jiný z nás zase dostal naopak to nejlepší, o čem jsme ani nevěděli, že v nás přebývá.

A teprve časem nám dojde, kdo z těchto všech herců byl pro nás vlastně ten nejdůležitější.

Metoda opaku

Mnoho lidí má bohužel příliš povrchní sklon vidět toho NEJDŮLEŽITĚJŠÍ v tom, kdo k nim byl NEJPŘÍJEMNĚJŠÍ.

Samozřejmě, lidé, kteří nás v těžké chvíli povzbudí, podpoří nebo zvedají, jsou důležití, nicméně nemusejí nás na život připravit zdaleka tak dobře jako ti, kteří nás naopak srazí, poníží, zraní. Možná to zní zvláštně, ale tito negativní až toxičtí lidé nás totiž také něčemu učí – nejen tomu, co v životě chtít, ale i co NECHTÍT. Nejen tomu, jací máme být, ale i tomu, jací CHCEME NEBÝT. Ano, jsou nám záporným příkladem, ale člověk potřebuje vědět, co mu dělá dobře, i co mu dělá špatně. To vymezuje jeho osobní mantinely. Jako u závodní dráhy: Závodník ve formuli potřebuje vědět, kde je jízdní plocha, ale také když už se ocitá v zámezí – kde je čára, za kterou už nesmí vybočit, protože ví, jak to bolí.

Ano, ti, kdo Vám v problémech POMOHOU, jsou důležití. Ale my si nesmíme myslet, že jsou jediní, které v životě potkáme. Ne! Jsou tady ještě další tři skupiny lidí – ti, kdo Vás do problémů PŘIVEDOU, ti, kdo Vás v problémech NECHAJÍ, a ti, kdo Vás v problémech ještě PŘIDUSÍ. Všechny tyto lidi POTŘEBUJETE na vlastní kůži bolestně zažít, abyste pochopili, před kým se mít na pozoru a proč. Neznamená to však, že tyto tři negativní skupiny mají pouze negativní přínos. Ony Vám v něčem naprosto pozitivně pomáhají.

Tito lidé Vás totiž učí něčemu životně důležitému – poté, co se s nimi potkáte, SPOLÉHAT SE HLAVNĚ SAMI NA SEBE. Když totiž po zklamání těmito lidmi zjistíte, že jste ve skutečnosti na všechno sami a že to musíte zvládnout sami, pak jste postaveni před nevyhnutelnou misi – sami to opravdu zvládnout. Jiné cesty není. A za to je potřeba být těmto lidem VDĚČNÍ. Jinak řečeno: Ti, kdo při Vás neustále stojí, kteří Vás chrání před ranami, a pokud přesto padnete, pomohou Vám zpátky na nohy, ti Vám jistě umožňují prožívat lehčí život. Avšak základním problémem je to, že život sám o sobě není lehký, život je tvrdý, a když jednoho dne ti, kdo při Vás neustále stáli, odejdou, přijdete tím o velkou oporu a náhle pochopíte, že jste na ní (například na rodičích, partnerovi, dětech nebo přátelích) byli závislí. A že bez nich v životě neobstojíte. A to je zlé. Ti, kdo Vás naopak v těžkých chvílích hodili přes palubu, Vám paradoxně pomohli nebýt tak změkčilí. Nečekat na druhé, ale (muset) postarat se o sebe.

Ano, tihle mizerové jsou svým způsobem nejlepšími trenéry. Dávají Vám ty nejdůležitější lekce. Jasně, jsou bolestivé. Ovšem nejdůležitější na nich je to, že přes tu bolest je zvládnete. Oni Vám to umožňují poznat. Tihle mizerové jsou vlastně jako život: Ten se s Vámi taky nemazlí. Mnohdy Vám připraví značný otřes. Ale to je dobře. Život s Vámi někdy potřebuje zatřást, abyste se probudili.

A stejně to někdy potřebujete i tehdy, když žijete příliš růžový sen po boku lidé, kteří Vám jenom pomáhají. Ano, je skvělé, že jsou. Nicméně, nesmíte zapomenout, že jsou i jiní lidé. Ti hajzlíci. A že jen vinou samých dobrých zkušeností nesmíte ztrácet obezřetnost a všem bláhově věřit.

Ale tím nechci snížit hodnotu ani těch špatných, ani těch dobrých lidí. Čím víc totiž potkáváme těch špatných, tím větší sklon máme cítit se hůř. Ale je to naopak. Čím méně je těch dobrých lidí v našem životě, tím víc si jich alespoň ve svém životě vážíme. A stejně tak tím víc si nás potom váží ti druzí lidé, pokud sami jsme dobří a oni už poznali, kolik hajzlíků na světě je. Zkuste o tom přemýšlet.

  1. Pozbyli jste sílu, energii, naději a pozitivní výhled do života jen vinou lidí, které jste potkali? Jak dokázat se víc vnitřně zocelit? Jak zajistit, že přestane-li zvenčí přicházet úcta, respekt, láska, ocenění, vyrobíme si to všechno uvnitř sebe? Využijte Cestou vnitřní síly – pouze do vyprodání.
  2. Potřebujete probrat svůj problém osobně? Přijďte na Setkání. Poslední příležitost v tomto kalendářním roce je v neděli 26. června v Brně. Poslední vstupenky jsou zde.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart