Lepení skleničky po zradě aneb Jak obnovit prasklou důvěru

Zklamal někdo Vaše očekávání, nebo ještě hůře, vzájemnou dohodu, kterou jste spolu uzavřeli?

Přesto nechcete ukončovat vztah, naopak byste byli rádi, aby všechno bylo jako dřív?

Mám pro Vás dvě zprávy. Dobrou a špatnou. Ta špatná: Minulost nejde vrátit, změnit ani opravit. Už nic nebude jako dřív. Teď ta dobrá: To, že nic nemůže být jako dřív, vůbec nevadí. Alespoň může být všechno takové jako ještě nikdy. Co může, musí!

Ve své nové knize L.E.Ž., která se zabývá zlomenou důvěrou, ukazuji jak.

Stejné versus jiné koleje

Štvou mě páry, které mě vyhledají s tvrzením: Uvědomili jsme si, jak jeden druhému chybíme. Chceme být zase spolu. Zařiďte, aby zase fungovala důvěra.

Je to směšné. Důvěra po zradě nefunguje z určitého důvodu. A ten důvod DOSUD NEBYL ODSTRANĚN.

Naivní lidé si myslí, že když se k sobě po zradě vrátí, problém je vyřešen. Pouhým návratem žádný problém není vyřešen. Představte si lokomotivu, která dojede do stanice Zrada. Vy ji vrátíte po stejné koleji zpět. Je problém vyřešen? Jistěže ne. Když se ta lokomotiva znovu vydá vpřed, dojede do stejné stanice. Pouhý návrat nic nevyřeší. Řešení spočívá v nalezení důvodu, proč došlo ke zradě. Dokud nezjistíte, proč se něco stalo, stane se to znovu (kniha L.E.Ž.).

Proč měl partner potřebu zradit? Co mu ve vztahu chybělo? Co našel jinde? Byla vůbec příčina ve vztahu (například nedostatečná komunikace)? Nebo byla příčina v něm (například jeho nedostatečná komunikace o tom, co mu schází)?

Není nutné vytrhávat kolej, která vede do stanice Zrada. Nechte ji tam ležet. Jako memento – věčnou připomínku toho, co se může stát, když spolu dva lidé například zapomenou komunikovat. Minulost nepotřebujete změnit. Stačí změnit přítomnost. Umístit na kolej výhybku. Nabrat s lokomotivou jiný směr.

To je základ toho, aby všechno bylo nikoli stejné, ale naopak jiné než dřív.

Lepení skleničky

Je to nejčastější úkol, s jakým za mnou páry přicházejí. I proto jsem si dovolil napsat knihu L.E.Ž. s vylíčením způsobů, jak překonat ve vztahu, v sobě i ve druhém bolestnou srážku se lží. Dnes tedy něco o “skleničce”.

Základní omyl páru, který chce obnovit důvěru, spočívá v tom, že STAČÍ, aby ten, kdo ublížil, už neublížil. Anebo ještě hůř: že STAČÍ, aby slíbil, že už neublíží.

To je naprosté nepochopení problému nedůvěry. Aby ten, kdo ublížil, už neublížil, je samozřejmá podmínka, bez které se vztah vůbec neposune dál. O čemkoli jiném ani nemůže být řeč. Ale jen to nestačí. Jen vezměte skleničku a rozbijte ji o zem. Pak se skloňte nad střepy a omluvte se jim. Pozorujte, co se stane. Spravila se?

Anebo vezměte kladivo, hřebík a kleště a vykročte k nejbližšímu stromu. Zatlučte hřebík do kmene (metafora zrady). Pak hřebík vytáhněte ven (vezmete svůj čin zpět). Je v tu chvíli všechno v pořádku a původním stavu? Jistěže ne. Když budete věnovat větší pozornost kmeni, zjistíte, že v něm zeje díra. Rána po zradě.

Slepit skleničku lze, ale může se stát, že už nikdy nebude tak těsná jako dřív. Kmen může zacelit svou ránu, ale chce to čas. Co z toho plyne pro člověka? Především to, že řešením není od problému utéct. Rozbil-li Vás nějaký člověk svou zradou na střepy, pak jde v první řadě o scelení Vaší skleničky. Pouhé přeběhnutí do jiného vztahu tohle nevyřeší. I do jiného vztahu totiž přijdete ROZBITÍ, “netěsnící” z hlediska důvěry. Ano, i když půjde o jiného člověka, budete mít problém s důvěrou.

A Vy už víte proč. Protože JSTE SVŮJ PROBLÉM JEŠTĚ NEVYŘEŠILI.

V uzavřené skupině jsem pravidelně tázán na další a další metody, které využívá psychologie, psychoterapie i psychoimunologie. Některé uvádím v praktické formě v knize L.E.Ž., další si objasníme teď.

Pokračování článku je k dispozici pouze členům FC Klubu a FC Kurzu

Předplatit od 1,91 Kč za den

Máte již zakoupeno členství v Klubu FC?
Přihlaste se zde

Top
Shopping Cart