Jak vyvážit lásku a sebelásku

Snažíte se tu být co nejvíce pro druhé, ale nezbývá Vám pak čas pro sebe?

Ačkoli děláte pro druhé maximum, chybí Vám někdy větší ocenění a jste pak posmutnělí či dokonce nešťastní a v depresi, a ještě naštvaní, že jste kvůli péči o druhé zapomněli na sebe?

Docházíte k závěru, že byste buď měli být „větší potvora“ a „kašlat“ na druhé, anebo se snažit víc o to, aby si Vás druzí vážili, tedy dělat pro ně ještě víc než dosud?

Ukážu Vám dnes ještě jinou cestu. Tu, na které pro lítost a skepsi nebývá místo.

V knize L.E.Ž. ukazuji všechny souvislosti vnitřních lží, která nás nutí v první řadě vyhovět druhým a bez vnějšího ocenění (pochvaly druhých) si připadat nedostatečně. A to přesto, že bychom se pro druhé i rozkrájeli. Jen proto, že oni si nás (z různých důvodů) neváží nebo nevšímají, podléháme dojmu, že jsme bezcenní. Ale to je lež. V knize vysvětluji, jak tuto vnitřní lež (či samolež) opustit, a také proto jsem vytvořil samostatný kurz Cestou vnitřní síly. Objasňuje, jak zevnitř doplnit to, co nepřichází zvenčí. Láskou, respektem, slušným zacházením počínaje.

Jeden z nejčastějších odstínů tohoto problému ukazuje svým psaním Jarek: “Petře, zasáhl mě Váš článek o příliš hodných lidech a tom, co se děje v jejich nitru a nikdo o tom nemá ponětí. Je to můj příběh. Jsem pečovatelem v Domově seniorů, protože jsem byl odmalička veden k tomu, že druhým se má pomáhat, že od toho je člověk na Zemi, že pomoc druhým je všechno, jenže, jak píšete Vy, otázka zní: Kdo potom pomůže mně? Nemám čas na svůj život, nejsem šťastný, a to i když jsem v Domově od rána do noci a pomáhám každý den. Lhali mi tedy rodiče, když mě učili, že pomocí druhým budu šťastný? Mám odejít z Domova, a teprve pak budu šťastný? Jenže já neumím odejít a být sám. Tak jak bych potom mohl být šťastný?”

  • Děkuji za Vaše dotazy. Těch písemných jsem v jednotlivých Řešidlech zodpověděl už 535.
  • Chcete probrat svůj problém tváří v tvář? Přijďte na Setkání.
  • Zdráháte se zeptat, a přece potřebujete znát odpověď na to, co Vás trápí? Soubor mých odpovědí na nejčastěji kladené osobní dotazy obsahují knihy Řešidlo 1 a Řešidlo 2.

Předpoklad, ne záruka štěstí

Předně, Jarku: V tom, že pomáháte druhým, nikdy není problém. Tam nikdy není příčina neštěstí, nespokojenosti. Pomoc druhým totiž patří do oblasti lásky.

Láska je o uspokojování potřeb druhých. To však neznamená, že samotná láska je záruka štěstí. Ne, to, že někomu pomáháte, nezaručuje, že Vám druhý bude vděčný a Vy budete šťastní. A proto láska není celé štěstí.

Říkáme, že láska je pouze předpoklad možného štěstí. Aby se tento předpoklad naplnil, je nutné kromě pomoci druhým, tedy kromě lásky, přidat ještě tu druhou polovinu. A tou je sebeláska.

Dva světy a jedna hranice

V kurzu Cestou vnitřní síly zdůrazňuji, kde sílu ztrácíme. Tím místem může být paradoxně právě naše pomoc. Vysvětlím proč: Jestliže pomáháte druhým, ale nenaplňuje Vás to nebo Vám to nestačí k tomu, abyste byli plně šťastní, pak to může znamenat, že druhým pomáháte NATOLIK, že potíráte sami sebe, své potřeby, svůj cit, své štěstí. Možná pomáháte NATOLIK, že pak už nemáte čas na sebe, na své vlastní vztahy, na své vlastní zájmy, na své vlastní radosti, tudíž nedoplňujete energii, kterou vynakládáte pro druhé a kterou Vám druzí z různých důvodů vracet nemohou – například to jsou senioři, o které pečujete a kteří mají dost práce s tím, aby měli alespoň trochu energie pro sebe.

Energii pro sebe si můžete dát pouze sami. A tomu se říká sebeláska. Abych odlišil oba pojmy, vezmu definici z mé knihy L.E.Ž.: Zatímco láska je o uspokojování potřeb druhých lidí, sebeláska je o uspokojování potřeb vlastních. To znamená: Aby člověk měl dostatek vlastní energie, nestačí jen to, aby pomáhal druhým, ale aby (především když se mu pomoc zvenčí nevrací) měl svou mez. Tudíž: Pomáhat druhým? Jasně. Ale ne neomezeně. Mít svou hranici a na ní začít myslet TAKÉ na sebe. A to tím více, pokud druzí na Vás nemyslí, pokud jen využívají toho, že tu jste pro ně, ale oni tu pro Vás na oplátku nejsou. (Toto je typický problém všech samaritánských profesí – policisté, hasiči, lékaři, pečovatelé jsou tady neustále pro druhé, je to jejich práce, ale i ta má mít svou mez, aby pak zase někdo pomohl jim. A když nikdo jiný, kdo by jim zvenčí pomohl, není, musejí mít alespoň vlastní prostor pomoci sami sobě. Mít na to čas, ale také sílu. To znamená: Byť pomáhají druhým, musí jim zbýt nějaká síla nebo čas pro sebe. Anebo musejí mít zdroje energie na to, aby si tu sílu o samotě sami doplnili.)

Na prvním místě sebe!

Když člověk zapomíná na sebe, projevuje tím nedostatek/absenci sebelásky. Zkrátka, zapomíná mít sám sebe rád. Tak se může stát, že do popředí staví jenom druhé. Že se snaží pomoci úplně všem, vyhovět každému, kdo ho požádá, zavděčit se i tomu poslednímu člověku, kterého potká. Možná si myslí, že pak bude mít dost vděku, ocenění, radosti a štěstí pro sebe. Potíž je, že tak to nefunguje. Mnohdy to funguje přesně opačně, a má to svou logiku: Když se snažíte vyhovět ÚPLNĚ VŠEM, to znamená: když nemáte žádnou mez, komu ještě pomoci, a komu už ne, potom zákonitě musíte narazit (mezi všemi lidmi) i na ty lidi, kteří jsou tak trochu hajzlíci. Kteří Vás zneužívají (právě proto, že jste tu pro všechny). Kteří Vás rádi vysají z energie (když nemáte žádnou mez a dáváte všem bezmezně). A pak Vás odkopnou, když už nemáte co jim dát. A teď považte: Vy kvůli nim nemáte čas na sebe, kvůli obětování se pro ně pak nemáte ani sílu na sebe. A tak Vás zdánlivě tihle lidé činí nešťastnými, zatímco Vy se je snažíte činit šťastnými. To je nerovnováha, se kterou musíte skončit. Všechno, co děláte, musíte obrátit.

Protože to ve skutečnosti nejsou ti lidé, kdo Vás činí nešťastnými. To Vy jste odpovědni za své vlastní štěstí i neštěstí. A to je svým způsobem dobře. Protože máte moc to změnit. A to tím, že pochopíte, že základem Vašeho života nesmí být láska, ale sebeláska. Sebeláska je základnou lásky. Vy potřebujete začít nejprve u sebe, nabít sebe, abyste měli z čeho pomáhat druhým. Nejprve musí být sebeláska (nabitá baterie), a teprve pak se může přidat láska (nabitá baterie začne nabíjet spotřebič). Kde není sebeláska, tam není ve skutečnosti ani láska, jenom neštěstí.

Tak jako u lidí, kteří sami sebe nemají dostatečně rádi, a proto zůstávají ve vztazích, kde na jejich vlastním štěstí protějšku vlastně nezáleží. Takový vztah není o lásce. Láska je oboustranný akt. V tomto případě jde jen o jednostrannou touhu po lásce, v bláhové víře, že nahradí chybějící sebelásku. Přitom je to naopak: Kdo začne mít sám sebe dostatečně rád, ten naopak odchází ze vztahů, kde láska dlouhodobě neproudí obousměrně. Jinak řečeno: Máte-li sami sebe rádi, nejste ve vztazích bez lásky. Ale abyste nebyli ve vztazích bez lásky, musíte mít sami sebe rádi. To znamená: Musíte vyznávat sebelásku. Teprve pak můžete dostat skutečnou lásku.

Dokážete-li pomáhat druhým, dokážete jistě i pomoci sobě

I v letadlech hlásí: Při poklesu tlaku vzduchu v kabině nechť rodiče nasadí kyslíkovou masku nejprve sobě, a teprve potom svému dítěti. Bez kyslíkové masky na obličeji totiž nebudou schopni svému dítěti pomoci. A stejné je to s energií v životě. Musíme ji mít nejprve sami, abychom ji mohli dát druhým.

A z toho plyne: Ano, pečujte o druhé, udělá Vám to dobře, ale nikoli bezmezně – myslete taky na sebe. To znamená: Pěstujte a udržujte i jiné vztahy, k přátelům, rodině, kolegům, nicméně i k sobě samým. To je ten vůbec nejdůležitější vztah, jaký máte. A právě proto buďte sami sobě nejlepším přítelem, a Vy víte, jak se to dělá. Dělejte si radost, dávejte si dárky, podporujte se, tak jako byste byli někdo jiný. Přece pokud jste zvyklí pomáhat druhým, nepochybně dokážete pomoci sobě – jen si místo sebe představte jiného člověka. Toho, který má problém, který potřebuje obejmout, potěšit, nabít.

Vy to umíte. S jinými lidmi spolehlivě.

Tak to udělejte tentokrát sami se sebou.

  1. Potřebujete se vyrovnat s něčí lží, falší, přetvářkou, pomluvou, zradou, manipulací? Využijte knihu L.E.Ž.
  2. Cítíte se slabí na to, abyste se odpoutali od ubližujícího člověka? Něco ve Vás je silnější než Vaše potřeba zlepšit svůj život? Pokaždé nakonec selžete při pokusu pomoci sobě? Využijte kurz Cestou vnitřní síly.
  3. Chcete probrat své trápení osobně? Přijďte na Setkání. POZOR: Poslední dva termíny v kalendářním roce 2022 jsou zde.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]