Jak objevit SEBELÁSKU přes VNITŘNÍ DVOJČE?

Přicházíme v současném světě o sebelásku?

Když se zamyslíte společně s námi nad současnou dobou a prostředím, ve kterém žijeme, možná také dojdete k podobnému názoru jako Marian Jelínek. Pravidelný host podcastu Myšlením na vrchol během našeho posledního povídání zmínil, že nás dnešní doba oddaluje a odvádí od skutečné sebelásky. Vyjádřil rovněž obavy, že virtuální svět sociálních sítí (hlavně jeho prezentace úspěchu) škodí našemu sebepřijetí. V moderním světe se tak člověk snadno začne ztrácet sám v sobě. Snadno začne ztrácet vlastní energii. I proto se tímto tématem zabývá Petr Casanova v aktuálním FC Kurzu Cestou vnitřní síly. A také proto jsem přesvědčen, že dnešní podcast s Marianem Jelínkem bude přínosem nejen pro předplatitele a čtenáře našich kurzů.

Poznej sama sebe

Než se pustíme do tématu, jak objevit cestu k opravdové sebelásce, položme si otázku. Co nám schází, abychom poznali pocit vnitřního štěstí? Co nás uvnitř nejvíce trápí? Čím se neustále užíráme? Čtenáři našich kurzů už jistě vědí, o čem je řeč. Mluvíme o sebepřijetí. To lze vnímat jako zásadní disciplínu pro objevení opravdové sebelásky. Jakým způsobem ale přijmout sebe samé takové, jací jsme? A proč je to pro mnoho lidí v moderní společnosti stále obtížnější? Odpověď již dávno přinesl filozof Sokratés, který vyzýval své studenty: „Poznej sama sebe.“ Jistě uznáte, že pokud neznáme své silné a slabé stránky, jen těžko dokážeme sami sobě porozumět a sami sebe přijmout. I proto jsme se tímto tématem zabývali v kurzu Sebepoznání – základ růstu.

Jistě budete s námi souhlasit s tvrzením, že jakmile porozumíme sami sobě a pochopíme svůj vnitřní svět, tak o to snadněji dokážeme sami sebe přijmout. Někteří lidé mají ale ze sebepřijetí obavu. Možná mají pocit, že když přijmou nějakou svou současnou „nedokonalost“, která je vnitřně trápí, tak tím budou bránit vlastnímu zlepšení. To je ale velký omyl! Dokázat sami sebe přijmout a mít sami sebe rádi je klíčové pro zdroj naší energie. Rozhodně to ale neznamená, že díky tomu nemáme příležitost dosáhnout jakéhokoliv zlepšení. Je to přesně naopak. Jakmile se dokážeme přestat trápit sami sebou, přestáváme sami sebe okrádat o energii, kterou můžeme investovat do lepšího života.

Je pravda, že lidé si často pletou sebelásku s pojetím: „Já jsem šťastný, že jsem tlustý…“ To ne. Sebeláska je uvědomění si skutečnosti, že jsme tlustí, víme to, máme se takto rádi, ale chceme pro to něco dělat, aby se naše nadváha zlepšila. Ale rozhodně nejsme ve stresu, který schováváme a nepřiznáme. Důležitý je cíl života daného jedince a smysl jeho rolí. A stejně tak je důležité si vyčistit startovní pozici: „Jsem trubka, že jsem nabral přespříliš kil, ale nejsem kvůli tomu zralý na antidepresiva. To mi totiž rozhodně na cestě za cílem nepomáhá.“

Sebeklam vs. sebeláska

Po vyčištění startovní pozice můžeme odstartovat. Pokud si někdo myslí, že je to všechno v pořádku, že to není tak zlé, tak vlastně ani nemá co zlepšovat. Takový člověk žije ve virtualitě. Předstírá, že je nějaký – dívka si vezme větší šaty atd. Ale ona klame sama sebe. A oklamání sebe samých přeci nemá nic společné se sebeláskou. V takovém případě jsme se doopravdy nepřijali. Nemáme se rádi.

Abychom došli k opravdovému sebepřijetí, je dobré pochopit, jak funguje náš vnitřní svět. Když se chceme skutečně přijmout a neurazit naše vnitřní dvojče, pouze nepředstírat, je potřeba být v dané věci trošku racionálně vzdělaní. A zde funguje logika. Je to bod, kdy se přou naše racionální myšlenky s emocemi a pocity. Ostatně i proto jsme se tomuto tématu věnovali v kurzu Emoce + Rozum = Osud. A co znamená pojem vnitřní dvojče a jak s ním pracovat, rozebírá Marian Jelínek ve svém online kurzu. A jak funguje zmíněná logika ve světe emocí a pocitů, si můžeme ukázat na jednoduchém příkladě:

  • Je 5. prosince a malé dítě má strach z čerta, jeho vnitřní dvojče se bojí. V noci se probudí a pláče a v tu chvíli dítě se silným vnitřním dvojčetem běží a kdekoliv hledá záchranu. Běží třeba k mamince. A všimněte si, jaké argumenty používá maminka – logiku: „Neplakej, jsou to jen převlečení lidé; uklidni se, jsou to pouze stíny naší lampy, žádný bubák…“ Logika. A dítě přestává vzlykat. U počítání oveček najednou dítě už opět spí.

Co tímto příkladem říkáme? Že když jsme dospělí, tak bychom ve dvaceti třiceti letech už nejspíš neměli běžet za maminkou, ale měli bychom logiku používat. To znamená, že vzniká tzv. vnitřní dialog mezi vnitřním dvojčetem a naší logikou (která sídlí v lebce pod naším čelem, proto si lidé sahají na čelo, když je něco včas nenapadlo nebo si něco neuvědomili).

Komunikace s vnitřním dvojčetem

Dejme tomu, že uvnitř nás přijde dvojče s něčím, s čím nesouhlasíme. Chceme třeba spát a dvojče za námi stále chodí. Obrovsky důležité je, abychom na dotěrnou myšlenku, jež nás v hlavě napadla (aniž bychom ji chtěli – myšlenka dvojčete), na ni naskočili logicky. S logickým naskočením se tyto myšlenky v naší hlavě poperou a vítěz půjde do těla. Pokud do něj půjde myšlenka strachu, tak se podle toho chováme – tepová frekvence, adrenalin, třas, nespavost, bolení žaludku atd. Pokud myšlenku uargumentujeme (zvítězí logika), tak se zklidníme jako dítě, které běželo pro zklidnění za maminkou.

Nezabráníme příchodu našeho vnitřního dvojčete – nechtěné myšlenky. Ale můžeme veliké procento našeho dvojčete „ukecat“ logikou. Proto Marian neotřesitelně říká, že vést vnitřní dialog je dovednost. Neurologové přichází na to, že každý z nás máme neocortex krapet jinak vyvinutý. Je zajímavé (berte to jako hypotézu), že děti, které vyrůstaly v podmínkách, kdy rodiče na jejich věčné otázky PROČ odpovídali logicky, mají daleko lépe vyvinutý prefrontální kortex a lépe umějí používat logiku. Děti, které takové štěstí neměly (odpovědi ve stylu „nemám na to čas; nebreč; dej mi pokoj; jdi spát, neboj se – což nemá logiku…), mají s vnitřním dialogem daleko větší problémy. Hypotézou je, že tito lidé pak mají silnější sklony k antidepresivům.

Rodiče by si měli uvědomit, jak velice důležité je mluvit s dětmi logicky. Neukončovat jejich zvídavost a někdy i otravné a neustálé PROČ jen odseknutím. Připravujeme tak dítěti lepší kognitivní procesy. Je prokázané, že existuje tzv. limbická kůra, kde se vlastně emoce s rozumem setkají. A tam se skutečně takříkajíc „zmydlí“, a vítěz pokračuje do těla. To je relativně nový objev. Předplatitelé tištěných kurzů však už znají vydání Emoce + Rozum = Osud, kde jsme se rozdílnosti fungování a práci s emocemi a rozumem věnovali do hloubky. I zde potvrzujeme, že korigování emocí a rozumu se musíme učit – tudíž má Marian Jelínek pravdu, že se jedná o dovednost.

A mimochodem, logická zvídavost tvoří v dětech i vyšší míru kritického myšlení. Tuto dovednost lze v současném informačním světe vnímat jako podstatnou. Pokud samozřejmě chceme zdravě prospívat. Lidé s kritickým myšlením se nenechají tak snadno opít rohlíkem jen proto, že někdo něco někde řekl, ale hledají více logiky.

Někteří lidé chápou, že je důležité pečovat o svou sebelásku. Dokonce i chápou, co to znamená opravdová sebeláska. Často ale nevědí, jak se k ní dopracovat. A důvodem bývá, že se jim nedaří dosáhnout harmonie v jejich vnitřním světě. V jejich vnitřních světech dochází k neustálému boji. Tito lidé nerozumí svým emocím a pocitům, a snadno proto propadají myšlenkám, jež je přivádějí do depresí. Rozum jim možná říká, že je důležité naučit se mít rád, ale jejich vnitřním dvojče jim to nechce dovolit. Pokud vás zajímá toto téma, určitě si poslechněte dnešní podcast s Marianem Jelínkem. Můžete tak učinit v přehrávači nad článkem nebo v jakékoliv podcastové aplikaci. A pokud se chcete naučit pracovat se svým vnitřním světem, dovolíme si doporučit tento kurz, kde jsme s Marianem Jelínkem do světa emocí a rozumu nahlédli pod mikroskopem. Dotazy, ale i vaše zkušenosti a příběhy můžete jako vždy psát na [email protected].

  1. Čelíte vnitřnímu vyčerpání? Nerozumíte, jak důležitá je sebeláska a sebepřijetí pro váš lepší život? Začtěte se do FC kurzu od Petra Casanovy – Cestou vnitřní síly.
  2. Trápí vás myšlenky, se kterými se nedokážete vyrovnat? Propadáte často vlastním emocím? Pochopit význam emocí a pracovat s vnitřním svetěm učíme v tištěném kurzu Emoce + Rozum = Osud.
  3. Líbí se Vám teorie vnitřního dvojčete od Mariana Jelínka a chcete se hlouběji ponořit do pochopení svého vnitřního světa? Podívejte na online kurz Peak Level Academy.

© Lukáš Eder & Marian Jelínek

Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart