Proč život není složitý, to jen my si ho komplikujeme aneb 7 zjednodušujících změn

Ustavičně slýchám: Život není jednoduchý. Přitom je to naopak. Život může být jednoduchý. Nemusí být složitý. Ale nesmíme si ho zbytečně sami komplikovat.

Vím, co namítnete: Copak chceme?

A tak se ptám: Proč to tedy děláme? Jak si přestat život zbytečně ztěžovat? Čím to zašmodrchávání životního klubíčka začíná?

Nedělní živé vysílání bylo na téma Proč s někým flirtuješ, když mě to bolí. Dalo by se nazvat i jinak: Proč nám ubližuje někdo, kdo tvrdí, že nás miluje? A pokud nám ubližuje záměrně, proč se trápíme pro ty, kdo se zjevně netrápí pro nás? Proč milujeme ty, kteří nám ubližují?

Přemýšleli jste někdy nad lží? Proč lidé lžou, když nejsou dokonalí a dříve nebo později někde udělají chybu a pravda vyjde najevo? Proč lžou, když vědí, že jedna jediná odhalená lež může zničit veškerou jejich pověst, důvěryhodnost a nikdo jim už nebude věřit? Proč lžou, když jedna jediná odhalená lež dokáže zpochybnit všechny pravdy, které kdy vyslovili a ještě vysloví?

Proč si myslíme, že něco nejde, a jak to může jít

Když jsem psal svou novou knihu L.E.Ž., ukázal jsem nemilosrdné důsledky všech typů lží, od falší a přetvářek po pomluvy a zrady. Proč si i lháři takto komplikují život, když se krátkodobá výhoda jednoho dne promění v dlouhodobou nevýhodu? Nedochází jim to? Jsou tak hloupí? Ne. Důvody vysvětluji přímo v knize. I to, jak k lžím a lhářům přistupovat.

V červnu umožňuji lidem unikátní příležitost. Vždy jeden měsíc v celém kalendářním roce si vyhrazuji volné termíny na to, aby mohli za mnou osobně přijít a sdílet těžkosti, s nimiž se zatím neumějí vyrovnat. Každý takové nějaké má. Někdy i propadá pocitům, že řešení zrovna jeho problému neexistuje. Ale to je lež. Neexistuje zámek, ke kterému by nevznikl klíč. Nevidíme-li řešení, neznamená to, že neexistuje. Většinou pomáhá právě zjednodušit si život. Neobětovávat se pro ty, kteří nás obětují. Nepřehlížet ty, kteří nás milují.

Člověk nemůže být dokonalý. Ale může se dokonalosti přiblížit tím, že zjednoduší své myšlení, konání, bytí. Vy, kteří na Setkání se mnou z nějakých důvodů nemůžete nebo nechcete přijít a kladli byste mi v nějaké formě otázku, jak být šťastnější, zdravější či úspěšnější, prosím, popřemýšlejte nad následujícími sedmi návrhy změn. Uvést do praxe je můžete hned:

1. Sjednoť svůj projev

Proč se někdy zasekne počítač? Ani tak dokonalý stroj nemůže plnohodnotně fungovat, má-li schroustat spoustu protichůdných příkazů. V našem případě tím, co nás často posouvá, nebo naopak brzdí, bývá rozpor mezi tím, co cítíme, co říkáme, co děláme. Jak to vše dostat do lajny?

Vstupujeme-li do dne s myšlenkou, kterou v průběhu dne svými činy nenaplňujeme, popíráme cestu, kterou současně chceme jít, a sami sebe tak vystavujeme zklamání, úzkosti a neklidu.

Proč sabotujeme svá vlastní přání? Co je to v nás, co nám brání uskutečnit to, po čem toužíme? I o tom se můžeme bavit při Setkáních.

2. Vyžaduj přímku také u druhých

Jestliže druzí dělají něco jiného, než říkají, respektive říkají něco jiného, než si myslí, vytvářejí nejen zbytečné pnutí v sobě, ale i v nás. Nejsou pro nás čitelní. Způsobují nám nejen zklamání, ale i bolesti dané lhaním, falší, neupřímností, přetvářkou, zradou. Opravdu jim na nás záleží?

Existují dva možné životy: V pravdě a ve lži. Pokud se naučíme být upřímní k sobě, obvykle se život v pravdě stane naším standardem a normou, kterou od té chvíle vyžadujeme i od jiných. A nemarníme čas s těmi, kterým za pravdu nestojíme. Více o tom a všech souvislostech, kdy si i sami sobě lžeme, že bez neupřímného partnera budoucnost nezvládneme, v knize L.E.Ž.

3. Nauč se říkat sobě NE!

NEbrat si věci osobně. NEpřetvářet bolest, kterou nám někdo úmyslně způsobí, v utrpení, které si způsobujeme už vlastně sami. NEzabývat se malichernostmi, blbci, NEzacyklovat se v negacích. To všechno jsou vnitřní úkoly pro nás. A my víme, že se nám pak bude žít lehčeji. Jen často nevíme, jak toho docílit.

Jednu z mentálních metod hezky popsal Jaroslav Dušek na poměrně hrubém příkladu:

4. Nauč se říkat NE také svému okolí

Nastavení osobní meze, tedy slovu NE, věnuji v knize L.E.Ž. samostatnou pasáž. Vysvětluji, proč si myslíme, že to není správné, že nás druzí odsoudí, opustí, že je zklameme, že říkat NE druhým se prostě „nesmí“. Jedna z mých čtenářek, které jsem pomáhal odstraňovat její strach z vnější reakce, Martina, dnes říká: „Na začátku jsem vůbec neměla osobní hranice, neuměla jsem odmítat. Chtěla jsem se všem zavděčit, aby mě měli rádi. Ale problém byl v tom, že oni mě rádi neměli. Čím méně jsem si sama sebe vážila, tím více mnou naopak pohrdali. Pak jsem pochopila, že neříkat na nic NE znamená na všechno říkat ANO, vpouštět do vztahů i to, co nás bolí, a že naučit se říkat NE může člověku zachránit mnoho bolavých let, život či zdraví.“

5. Přijmi „nedokonalosti“ druhých

Lidé nejsou dokonalí. A hlavně jsou různí. To znamená, že mají například proměnlivé emoce. Nedokážou se vypořádat se svými slabostmi, proto mohou plivnout jedovatou slinu na druhé. Třeba na nás. Důležité je nenechat se otrávit. Ve své knize L.E.Ž. popisuji metody, kterými sami sebe osvobodit od toho, když nám někdo provede něco zlého.

Těch metod je mnoho. Stojí za to inspirovat se i dalajlamou, který učí takzvanému odosobnění takto: „Když nás soused nenávidí a ustavičně se snaží způsobovat nám problémy, pak pokud ztratíme nad situací sebekontrolu a rozvineme v sobě nenávist, pak to budeme my, kdo začne trpět špatným trávením, čí spánek už nebude tak dobrý a kdo bude nucen užívat uklidňující prášky. NÁM se zhorší nálada, k NÁM přestanou chodit přátelé, NÁM zbělají vlasy a na tváři se objeví vrásky. A náš soused bude mít důvod být šťastný. Když ale navzdory sousedovým křivdám zůstaneme klidní, tak nám zdraví bude sloužit dál, neztratíme optimismus, radost ani přátele. Náš život bude úspěšný, naopak do mysli souseda zaneseme skutečné chmury. A to je moudrá cesta, jak oplatit svému sousedovi.“

6. Krotit se v počtu komentářů

Nemyslím jen ty na sociálních sítích, ale i obecné komentáře v běžném životě. Nemusíme se vyjadřovat úplně ke všemu, a už vůbec ne „komentovat“ každou toxickou osobu. To, že na ni nereagujeme, neznamená, že její chování neregistrujeme. Naopak, všímáme si ho a nezapomínáme. A to ani svým blízkým, kteří se nám rozhodnou ubližovat nebo nějak nás vydírat. Není třeba to komentovat zejména negativně. Negativní akce plodí negativní reakci. A Gándhí správně řekl: “Oko za oko, a svět je za chvíli slepý!”

Negativní reakcí nic dobrého v životě nevytvoříme. Naopak rozhodnutím nereagovat negativně nevytvoříme v sobě žádnou negativní energii, která by nás za chvíli mrzela. Nepromarníme zbytečně čas. Jan Werich moudře řekl: „Hádáš-li se s blbcem víc než půl minuty, hádají se už dva blbci.“ Ano, protože oba ztrácejí čas a neuvědomují si to. Čas je náš život.

A když už jsme u tohoto tématu, ještě zmíním jednu věc, která lidem bere energii, a zbytečně:

7. Používat x-letý test

Při Setkáních, na kterých otevíráte své dlouhodobé rány, Vám často objasňuji rozdíl mezi bolestí, která logicky následuje, když Vás někdo „klepne kladívkem do prstu“, a mezi utrpením, které si již způsobujete sami, a to zbytečně, když si tu bolest nepřetržitě oživujete ve vzpomínkách. Jak by se ta rána mohla zahojit, když jí to nedopřejete?

Proto jak ve své knize L.E.Ž., tak při Setkáních, jednak vyvracím lež, že “s tím nic nepůjde udělat”, a jednak ukazuji metody, jak mnohé bolesti a křivdy z minulosti v sobě umenšit či zcela odstranit, jak víc zapojit rozum a tedy rozpustit negativní emoce. Jednou z klasických je metoda aktivace rozumu pomocí jednoduché otázky: Myslím si, že na tom, co mě teď bolí, bude záležet za rok, pět let, deset let?

Ohlédneme-li se na bolesti, které jsme kdysi v dávné minulosti cítili, třeba i jako děti, když nás například kamarádi odmítli, budeme mít možná potíž si na ně vůbec vzpomenout. Přitom tehdy jsme tyto bolesti vnímali málem jako konec světa. Co když i (třeba rozchod s váhavým partnerem) za rok vyústí ve vděčnost, protože už budeme po boku někoho mnohem lepšího, koho bychom jinak nemohli poznat?

  1. Sžírají Vás pochybnosti o sobě nebo o vztahu? Propadáte lžím, že Váš život je tak špatný, že už nemůže být lepší? Přečtěte si knihu L.E.Ž. a zbavte se zbytečného sebeoslabování.
  2. Potřebujete pomoci tím, že mně osobně položíte svou otázku a Váš problém probereme? Využijte Setkání. Jiná příležitost už v kalendářním roce 2023 nebude.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart