Proč mají smysl i dysfunkční vztahy

Procházíte nějakou formou bolestivého prozření, třeba ohledně člověka po Vašem boku, který se změnil tak, jak odmítáte akceptovat?

Ptáte se, jak vrátit tu předchozí verzi jeho Já, tu, kterou jste přijímali, milovali a byli s ní šťastní?

Poznáváte, že je to marný boj, že sám nechce, nebo by i chtěl, ale propadl nějakému démonu, kterého teď už neumí přeprat?

I takové situace byly důvodem, proč jsem napsal knihu L.E.Ž. a v ní ukázal cestu ze slabostí, kterým někdy podléháme, stejně jako přesvědčení, že “už nepůjdou zvrátit”. Vše o knize je zde.

Pozitivnější, konstruktivnější pohled na novou těžkou situaci, kterou ve vztahu procházíme, je důležitý; bez něj jsme schopni vztah nebo člověka odepsat. A to dokonce ve chvíli, kdy nás potřebuje nejvíc. Jeden z takových příběhů mi poslala Štěpánka: “Petře, zaujal mě Váš podcast Proč nás po něčem zlém musí potkat něco dobrého. Kéž by to byla pravda. Mám totiž za sebou těžký vztah s alkoholikem, přesněji s mužem, který teprve v průběhu vztahu začal pít. Říkal, že za to mohu já, a já jsem si to také kladla za vinu, než jsem zjistila, že tak jednal i jeho otec a že to celou dobu byla tikající bomba v manželově těle. Rozvedli jsme se, nicméně tato minulost má na mě negativní dopad. Bojím se jít do dalšího vztahu, že opět narazím na nějakého muže, který se teprve časem tak fatálně promění. Přitom bych všechno dobré přála i svému muži, který si nyní léčí. Můžete mi říct, proč jsme se my dva potkali, když mi psycholog řekl o našem vztahu, že je dysfunkční?”

  • Děkuji za Vaše dotazy, které zodpovídám v Řešidle (poslouchat můžete i v podcastových aplikacích – viz výše).
  • Zdráháte-li se mě ptát veřejně, můžete i anonymně v uzavřené skupině (pro vstup se registrujte zde).
  • Bojíte-li se mě ptát i anonymně, a přece potřebujete dostat odpověď na svou otázku, otevřete si knihy Řešidlo 1 a Řešidlo 2. Obsahují mé odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy.

1. Proč jsme si přitáhli právě takového partnera

Začnu od konce. Pokud, Štěpánko, Váš psycholog definoval Váš vztah jako dysfunkční, a kvůli tomu Vám možná i doporučil od muže odejít, měl by Vám tento psycholog také vysvětlit, proč jste vůbec zažila takový vztah, potažmo proč takový vztah potřeboval i Váš manžel.

Ano, potřeboval. Použil jsem to slovo. Nic v životě se totiž neděje náhodou a vše má svůj význam. Objasním to.

V minulém díle o dobru a zlu jsem vysvětloval Zákon rovnováhy. Ten platí vždycky a na všechno. Součástí tohoto Zákona je karma, která posouvá do rovnováhy naše činy, zkušenosti a výsledky. Lidé si někdy v souvislosti s karmou mylně myslí, že dysfunkční vztah nebo jinou negativní životní okolnost zakoušejí jako “platbu za nějaký svůj předchozí čin v minulosti”. Že nyní pykají za to, co si dříve nadrobili. Ale to je nepochopení. Rovnováha znamená, že k sobě vždycky přitahujeme takovou zkušenost, kterou potřebujeme – a to k tomu, abychom se naučili něco, co ještě neznáme nebo neumíme.

Dysfunkční vztahy umožňují, zjednodušeně řečeno, to, že k sobě přitáhneme právě takový typ partnera, který nám pomůže pootevřít a uzavřít nějaký konkrétní aspekt, se kterým máme dlouhodobý problém, a může být třeba i skrytý, hluboko zasutý, který máme sklon si neuvědomovat, přehlížet, popírat, potlačovat nebo dusit. Sem patří především rodičovské vzorce.

Představte si nějaké zranění, emocionální zápis z dětství. Nebo nějakou logiku myšlení, kterou v sobě máme historicky, a to například odkoukanou od svých rodičů z doby, kdy jsme byli ještě malí a ani jsme si neuvědomovali, čeho jsme právě svědky (více jsem o tom hovořil v nedělním živém vysílání Jak změnit člověka, problematika mozkových synapsí u dětí).

Dysfunkční vztah přichází proto, aby nechal vyjít na světlo nějakou temnou součást naší přirozenosti, která nás přitom v běžném životě tlačí a my často ani nevíme, odkud se vzala – ba můžeme s ní i nesouhlasit, nechtít ji. Proto se může stát, že ji v partnerském vztahu “zametáme pod koberec”, protože neladí s naší představou o sobě. Nechceme být to, co nám občas vytane na mysl; vnitřně se za to stydíme a nechceme to dát navenek najevo. Mohou to být i různé choutky, neřesti, zvrácenosti, pokušení, ale také prostě zkratkovité myšlenky a řešení.

2. Proč přicházejí nepříjemné situace

Dysfunkční vztah, podobně jako dysfunkční situace, z nás tedy dříve nebo později vytáhne buď to dobré, nebo to zlé, o čem často ani nevíme. Pokud totiž zničehonic čelíme něčemu nepohodlnému, nepříjemnému, pokud jsme vystaveni něčemu, co nás bolí, trápí a je nesnesitelné, tak v tom nesnesitelném samozřejmě nechceme zůstat. Je to, jako když nám někdo nečekaně ponoří hlavu pod vodu. Nemáme vzduch a potřebujeme ho. Tehdy v sobě zničehonic objevíme síly, o nichž jsme ani netušili, že je máme. Jsme schopni přeprat i silnějšího člověka, protože se v nás aktivují hluboké pudy, včetně pudu sebezáchovy, reakce, mezi něž se řadí i rodičovské vzorce. Ty nemusejí být součástí našeho vědomí, ale nevědomí. To znamená, že si je nemusíme ani uvědomovat, vědět, že takové sklony máme. Ty se objeví a propuknou až ve chvíli, kdy jsme znenadání vystaveni nekomfortní, dysfunkční situaci.

Jak ukazuji na mnoha příkladech v knize L.E.Ž., jakýkoli sklon (svých rodičů), který jsme nasáli v dětství a je součástí našeho nevědomí, najednou vyjde na povrch v situaci, která je pro nás iracionální, nad síly našeho rozumu. Protože rozum nezná vlastní řešení, intuitivně sáhne do dávných vzpomínek a tam hledá vhodný model chování, který používal někdo v našem bezprostředním okolí a který se mu osvědčil. Například ho opakoval náš rodič. Například: Když si s něčím nevíš vůbec rady, tak si otevři láhev. Uteč od toho.

Tohle, Štěpánko, mohlo Vašeho manžela napadnout mnohokrát v minulosti. Možná si tu láhev nikdy neotevřel, protože měl před očima obraz svého otce a nechtěl být jako on. Nicméně v situaci, kdy si opravdu nevěděl jinak rady (třeba při nějaké hádce, v níž tahal za kratší konec), si mohl říct: No co, se ženskými to asi jinak nejde. Tak jako to mohl říkat jeho otec. A tak se v té chvíli stal klonem svého otce. Ne proto, že by chtěl, že by ho to těšilo, že by to vyřešilo problém mezi vámi. Ne. To všechno se stalo proto, aby se vyřešil problém V NĚM.

3. Proč se uvolňuje zablokovaná negativní energie

Pokud v sobě dlouhodobě držíme něco nepříjemného, čemu tak není umožněno svobodné uvolnění, pokud je to v nás hluboko zatlačené nebo to před okolím či před sebou popíráme, například Ano, můj táta byl alkoholik, ale já to zvládnu, nic to není, aniž si uvědomujeme enormní moc rodičovských vzorců, pak k sobě nevyhnutelně přitáhneme něco, co nás prověří – vztah, který není snadný, situaci, která není snadná. A to právě proto, aby ten problém vyšel konečně ven, na světlo, abychom se s ním utkali, třeba s ním i prohráli, to znamená: kvůli své “změně chování” třeba i přišli o svého partnera a abychom vnímali, že jsme ten problém naopak nezvládli – tudíž abychom ho začali řešit. Ne schovávat, ne podceňovat, ne přehlížet, ale konečně řešit.

Právě tohle je proces rovnováhy – uvolnění zablokované negativní energie, něčeho, co nás tíží možná ne vědomě, ale nevědomě ano. Každá blokovaná energie totiž vytváří tlak, a ten automaticky přitahuje odpor. V Zákoně rovnováhy to znamená, že každá blokovaná energie k sobě přitahuje zkušenost, který ji má odblokovat. Cokoli se snažíme zadržovat, to jen v tlaku podporujeme, a tak to jednou vyletí ven. A následky jsou strašlivé. Cokoli se snažíte dlouhodobě neřešit, tak Vás jednou zavalí jako lavina. Protože cokoli přehlížíte, to si musíte prožít v plné síle, abyste pochopili, proč to máte řešit, neodkládat, nebagatelizovat. A jakmile to pochopíte a provedete, už toho problému ve Vašem životě není zapotřebí.

A tak se, Štěpánko, může stát, že žena jako Vy s odporem k alkoholikům potká potenciálního alkoholika. Jeho sklon není vidět, ještě se neprojevuje, a tudíž se do něj zamilujete. On o svém sklonu také nemusí vědět. Ví jen to, že je s Vámi šťastný, že má někoho, kdo ho miluje, a to v jeho životě nemusí být samozřejmé (měl-li tatínka, který dal své rodině důvod, aby alkoholiky nenáviděla). Nicméně jeho sklon, zaviněný historicky “normálním” chováním tatínka, se jednoho dne projeví. A v té chvíli o ženu s odporem k alkoholikům přijde.

A protože ho milovala a on s ní byl šťastný, dříve nebo později mu dojde, že se svým problémem musí něco dělat. Nechce být už jen nešťastný. A tak může buď začít pít ještě víc, aby “svůj problém vyřešil a žádnou bolest necítil”, anebo pochopí, že jeho minulost je silnější než on. Že definuje jeho přítomnost. A že tady taková minulost vždy bude, dokud on nezmění přítomnost: Jakmile v přítomnosti odstraní problém ze své minulosti, změní tím svou budoucnost. Vlastním činem. To je úděl Vašeho muže, Štěpánko: Dokázat, co jeho otec nedokázal. A dokázat to díky Vám. Díky dysfunkci Vašeho vztahu. Díky tomu, že Vám vadilo to, co on – jak se ukázalo – měl v sobě. Že jste odešla. Ta, která ho milovala. Ta, kterou miloval on.

Váš muž si v tom momentu mohl uvědomit, že stejně by od něj mohla odejít jakákoli jiná žena, která má odpor k alkoholikům. Pokud on ten odpor má v sobě také – vidinu tatínka, který právě alkoholem zničil nejen rodinu, ale i jeho samotného –, bude to chtít vyřešit. Bude nenávidět svůj problém, i když je místy silnější než on. Jestliže to takto vnímá, pak věřím, že ten problém vyřeší. A přijde to dobré – obří odměna za to, co dokáže. Třeba Váš návrat.

Nicméně i Vás nepochybně čeká lepší vztah. I kdyby to neměl být návrat k muži, který by své minulosti podlehl, pak si určitě do budoucna dáte pozor na skryté problémy u mužů. Váš příští muž už definitivně alkoholikem nebude. A proč? K tomu Vám přece pomohl právě tento dysfunkční vztah.

A tak se nemáte čeho bát. Ani jeden. Dysfunkční vztah Vám oběma pomůže k funkčním vztahům. Ale jen pokud oba chcete. Jen pokud oba jednáte. Jen pokud oba nedopustíte, aby problém zůstal nevyřešený. Léčení Vašeho muže je dobrým znamením. Třeba i on ocení, jak důležitou roli jste v jeho životním příběhu sehrála Vy.

  1. Myslíte si, že Vaše špatná minulost automaticky vytvoří špatnou budoucnost? Zapomínáte na moc, kterou představuje přítomnost? Cítíte, že Vás vlastní mysl hodně oslabuje, nemá dostatek sil a víry? Využijte novou knihu L.E.Ž., kterou si objednáte pouze zde.
  2. Chcete mi osobně povědět svůj příběh a dotaz? Přijďte na některé z červnových setkání. Seznam termínů a míst je zde. Další příležitost bude až v roce 2023.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart