7 způsobů, jak se více naplnit optimismem

Je Vám někdy úzko? Připadáte si mizerní? Trápíte se pro něčí kritiku nebo odmítnutí? Můžete o sobě spolehlivě říct, že jste pesimisté?

Miroslav Horníček řekl: “Pesimista je člověk slepý na jedno oko.” A to je popis problému i řešení. Všechno, co v životě zažíváme, je totiž jako mince. Má to dvě strany, rub i líc. A jen proto, že v nějakém negativním, pesimistickém rozpoložení, sledujeme rubovou stranu, neznamená to ještě, že v našem životě nemůže být i něco dobrého. A neříkejme, že ne. Každá mince má i svůj líc.

V tištěném kurzu Jak nevyhořet varuji, že pozitivní člověk není snílek, idealista, ale více realista. Idealista se nadšeně dívá na lícovou stranu mince a nepřipouští žádný rub. Je tedy stejně mimo realitu jako pesimista, který se zlomeně dívá na rubovou stranu mince a nepřipouští žádný líc.

Být negativní (pesimistický) znamená tvrdit: Na mém životě už nemůže být nic dobrého. Můj život bude už jenom špatný. Být idealista znamená prohlašovat sice opačně, ale v zásadě stejně naivně: Na mém životě už nemůže být nic špatného. Můj život bude už jenom dobrý. Být pozitivní (optimistický) znamená uvědomovat si OBĚ strany mince. Že jsem momentálně DOLE (rub), ale když to nevzdám, mohu být zase zpátky NAHOŘE. Jinak řečeno: Na mém životě může být něco špatného, ale jen špatný není. Být pozitivní ovšem znamená chtít vyvíjet aktivitu a hledat.

Jak zdůrazňuji v tištěném kurzu Jak nevyhořet, pozitivní myšlení není vlastnost, ale volba. V každém okamžiku můžeme učinit rozhodnutí tu světlou stranu mince hledat. Přičemž všichni víme, že jen ten, kdo hledá, může najít. Kdo nehledá, nenajde.

Takže: Hledat se vyplatí. Když pro nic jiného, tak pro zdraví. Data mluví jasně:

  • Optimisté lépe zvládají stres i nemoci.
  • Optimisté déle žijí.
  • Optimisté se v těch delších životech cítí šťastnější a úspěšnější. (A to všechno ne proto, že by se jim dělo více krásného, ale oni si to krásné víc uvědomují.)

Chcete také? Můžete s větším optimismem začít třeba hned. Kdo vynechává mé tištěné kurzy, tomu nabídnu alespoň sedm vodítek, na kterých jsou kurzy stavěné. Rámcově:

1. V každé těžkosti hledej klad

“Duhy vznikají z bouřek. Potřebují jen úzký paprsek slunce.” Erich Maria Remarque

Za první světové války práskl ruční granát. V zákopu byli dva muži. Oběma výbuch utrhl končetinu. Zatímco jeden se v polní nemocnici týral, že přišel o ruku a již nikdy ji nezíská zpět, druhý byl vděčný za to, že přežil a stále má jednu nohu, se kterou se může naučit žít. První se utrápil k smrti, druhý o tom napsal knihu. Stal se velkým spisovatelem, výše citovaným.

Optimista, tedy člověk s pozitivním myšlením, neignoruje problém, který vznikl či trvá. Ale uvědomuje si, že má dost vnitřních schopností nebo sil, aby se nevzdal naděje a věřil v obrat, v lepší stranu mince. Optimismus je základem sebevědomí a sebedůvěry, tolik důležité pro výdrž a dosažení pozitivních změn v životě (viz tištěné kurzy).

2. Očekávej nejen vzestupy, ale i pády, a nejen pády, ale i vzestupy

“Buď připraven na nejhorší, ale mysli na nejlepší. To první vytváří pokoru, to druhé trpělivost. Dohromady se tomu říká optimismus.” František Drtikol

Optimista nemusí mít objektivně lepší dny než pesimista. Mohou zažívat i úplně stejné věci, ale přesto mají subjektivně odlišné pocity. Ty vytváří jejich odlišný přístup, úhel pohledu.

Oba mají pravdu. Pesimista nelže, když říká: Tato mince má špatnou stranu. Nedodává však, že má i dobrou.

Můj kurz Jak nevyhořet ukazuje, jak důležité je pro vesmír, přírodu i člověka samotné střídání cyklů. Proč změna je život. Proč v pravidelném rytmu dýchá moře (příliv a odliv), svět (den a noc), zeleň (vadnutí, kvetení) – CO vlastně vytváří život.

Pesimista smutní, že po dni přijde noc. A má pravdu. Ano, je to svým způsobem realista. Ale stejně tak je realistou i optimista, když říká, že žádná noc není navždy, že zase vyjde slunce. Každá situace se změní. Musí. To je život.

František Drtikol, český klasik fotografie aktu, řekl: “Optimismus je vlastně smíření se se životem z té lepší stránky.”

3. Infikuj se od jiných

“Všichni bychom byli optimisté, kdybychom více mysleli na to, jak svůj život naplnit, a ne jenom prodloužit.” Miroslav Horníček

Poslední roky slýcháme z médií: Hlavně se vyhýbejte druhým lidem, ať Vás nenakazí. Přitom nákaza není jen negativní pojem. Stačí svou mysl infikovat správným, zdravým prostředím.

V kurzu Jak nevyhořet připomínám, že každý člověk je z hlediska psychologických analýz průměrem pěti osob, s nimiž tráví nejvíc času. V prostředí humoru a usměvavých přátel daleko lépe chápe, že optimismus je svým způsobem zvyk, naučený či převzatý. Pokud jiní mohou udělat něco pozitivního pro nás, můžeme i my udělat něco pozitivního pro ně. Pro to se pojednou rozlila taková vlna solidarity po celé zemi. Protože jedna jediná svíčka má moc zapálit tisíce druhých, aniž by tím poklesla intenzita jejího plamene.

4. Infikuj sám sebe

“Optimista dokáže cestovat ODNIKUD na NIČEM ke ŠTĚSTÍ.” Mark Twain

V článku Na co myslíš, to se uskutečňuje aneb Jak funguje vizualizace jsem objasňoval, proč se stane průšvih tehdy, když ho očekáváme. Proč to není smůla ani jasnovidectví. Jakou roli v tom hraje naše vlastní myšlení, soustředění, zaměření.

Vytvářet svůj osud můžeme do značné míry ve zlém i dobrém. Není to náhoda, že úsměv v nás spustí biochemické reakce, které uvolní ty hormony, jež nás zalijí spokojeností, a že se aktivuje právě ta část mozku, která je pružná a kreativní.

Někdy stačí začít tím úsměvem, který projasní slzy. Nadějí, která zahubí zmar. Láskou, která nahradí mrzutost, hněv nebo nenávist.

I když si myslíme opak, vždy máme na výběr. A i když nemůžeme ovlivnit všechny okolnosti a události, svůj postoj vždycky. Jak uvedl Platon: “Co se stalo, to často nemůžeme ovlivnit. Náš pohled na to, co se stalo, ale ano.”

5. Dělej na tom, co můžeš ovlivnit

“Nestojím o pesimismus. Krade mi čas. Každou vteřinu mohu naplnit buď strachem, nebo nadějí. Ale nikdy ne obojím.” Ernest Hemingway

Optimismus i pesimismus vycházejí z toho, co je, a konstruují budoucnost. Hemingway napsal: “Pesimismus je nepraktický. Nutí nás lpět na neúspěších, k nimž jsme ještě nedokráčeli, a snižovat úspěchy, kterých jsme již dosáhli. Proto v nás probouzí nerozhodnost, která vede k tomu, že od úspěchů dokráčíme k neúspěchům.”

Mnoho lidí nevěří v lepší budoucnost, a to vinou špatného pohledu na přítomnost nebo minulost. Přitom stačí změnit ten pohled a uvědomit si poklady přítomnosti i minulosti.

Soustřeďme se na to, co je v našich silách ovlivnit, a zvětšujme tyto síly. Ovlivníme toho pak mnohem víc. Budeme-li se soustředit jen na to, co v našich silách není, naše síly se vinou strachu a pocitů bezmoci postupně vytratí, protože nepoužité začíná zakrňovat.

Nedopusťme to.

6. Sčítej také své úspěchy

“S každým zaměřením na neúspěch ztrácíš odvahu pro další pokus o úspěch. A naopak, s každým zaměřením na úspěch získáváš odvahu znovu uspět.” Thomas Alva Edison

Ano, “pesimista je slepý na jedno oko.” Optimista používá obě. Samozřejmě vidí, že se v našem životě děje i mnoho špatného, ale PRÁVĚ PROTO se snaží o nadhled, aby ocenil to dobré – to, co mu dává dobrou energii ke zvládání toho špatného. Optimista je nejen schopen, ale chápe, že i nucen vyčistit si vlastní mysl od skepse a zlepšit své naladění způsobem svého myšlení.

Naopak pesimista vidí v životním pádu konec a negaci. Škoda, být větší optimista, zjistil by, že ten, kdo po pádu vstane, je silnější než ten, kdo nikdy nepadl. Viděl by také v problému příležitost.

7. Zaměř se na příležitost

“Pesimista vidí v každé příležitost těžkost, optimista v každé těžkosti příležitost.” Winston Churchill

Když člověk onemocní, dostává alespoň příležitost začít pečovat o zdraví a víc si ho vážit.

Když člověk přijde o někoho, kdo ho miloval, dostává alespoň příležitost hledat nové takové lidi a víc oceňovat každý okamžik s nimi.

Když je člověk opuštěn někým, kdo jeho lásku neopětoval, dostává alespoň příležitost potkat opačného člověka, který ho milovat bude. Stačí jen neházet flintu do žita a raději si uvědomit, že jestliže dokážeme milovat lidi, kteří nám lásku nevracejí, představme si, o kolik šťastnější budeme s člověkem, který nám lásku vrátí.

Každá mince má zkrátka dvě strany.

A optimismus znamená uvědomovat si obě, protože změna je život.

Chceme-li však změnu vidět kolem sebe, musí ta změna začít nejprve v nás.

  1. Kurz Jak nevyhořet najdete zde.
  2. Další mé kurzy dle témat, která Vás trápí, si můžete vybrat zde. Nové kurzy vycházejí každé dva měsíce.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart