Jak přimět člověka, aby se změnil, když sám své chyby nevidí

Je možné změnit člověka?

Pesimista bude tvrdit, že nelze a ani bychom to neměli zkoušet.

Realista bude říkat, že láska znamená přijmout člověka, jaký je, tedy i s jeho nedostatky, vadami, neduhy, zlozvyky, chybami.

Optimista ale bude věřit, že nějaký způsob existuje – že není nutno jen pasivně sledovat to, jak blízký člověk (rodič, dítě, přítel, partner) sám sebe ničí, jak ze svého pohledu nevidí to, co my vidíme už dávno, jak pomalu ztrácí to, co je pro něj důležité, a přitom to přehlíží nebo nedomýšlí.

Když jsem vytvářel tištěný kurz Jak nevyhořet, pamatoval jsem i na situace, kdy nám na jiné osobě velmi záleží a snažíme se jí v dobré víře pomoci posunout se v lepší verzi sebe sama. Ta osoba to však nemusí ocenit ani pochopit. Chceme-li ji zbavit například démonických pout (alkoholismu), může nás vnímat jako přehánějící, manipulující, dehonestující bytost. Chceme-li ji upozornit na zjevné chyby a neštěstí, do kterého se řítí, může mít pocit, že jí chceme dirigovat život, ublížit, připravit o štěstí, které vidí jen na této jediné cestě. Jak to takové osobě vysvětlit, jak zabránit bolestné zkušenosti, která nás pak bude bolet i za ni, protože “jsme to věděli”?

V uzavřené skupině, kde můžete i anonymně sdělit své životní těžkosti a získávat různé náhledy na jejich řešení, často zdůrazňuji základní psychologický fakt: Žádného člověka NEJDE ZMĚNIT ZVENČÍ. Ale lze ho zvenčí přimět, aby se chtěl změnit zevnitř. Jinak řečeno: My sami nikdy nemůžeme změnit druhou osobu, ale můžeme ji stimulovat k tomu, aby ona změnila sebe – aby přehodnotila své chování, potažmo ho změnila.

Ovšem už ta schopnost “přimět” se musí umět. Nakračujeme totiž na tenký led:

  1. Aby se člověk změnil, musí se CHTÍT změnit.
  2. Aby se chtěl změnit, musí POCHOPIT, že způsob, jakým dosud jedná, ho o něco důležitého PŘIPRAVUJE. Že tento způsob je pro něj NEVÝHODNÝ a v součtu ZTRÁTOVÝ. (On to do této chvíle vidět nemusí. Může si myslet, že způsob, jakým jedná, je naopak pro něj výhodný a ziskový.)
  3. Nelze změnit člověka, který ve svém vlastním jednání nevidí problém nebo chybu.

Záleží Vám na nějaké blízké osobě? Chcete jí pomoci, aby se dovtípila, ale nevíte jak, a všechny Vaše dosavadní metody selhaly? Ukážu Vám, co v rámci psychologie účinně pomáhá – jakých pět postupných modelačních kroků umožní zformovat člověka tak, aby otevřel oči dříve, než ho vlastní zkušenost tvrdě ponaučí a možná i připraví o to, na čem mu záleží a co si nyní plně neuvědomuje.

Pojďme si to objasnit v dalším klubovém článku krok za krokem:

(S členstvím FC Premium se automaticky stáváte jak členy uzavřené skupiny, tak odběrateli tištěných magazínů/kurzů každé dva měsíce.)

Pokračování článku je k dispozici pouze členům Klubu FC

Předplatit od 0.55 Kč za den

Máte již zakoupeno členství v Klubu FC?
Přihlaste se zde

Top
Shopping Cart