Jak pochopit Godota

Nedokážete pochopit, proč Vám někdo lže, když po něm výslovně žádáte pravdu?

Proč Vám na začátku tvrdil “Nejsem ve vztahu”, když byl, a posléze “Odejdu ze vztahu”, když tak neučinil, a jak vyjde najevo, ani to neměl v úmyslu?

Proč Vám někdo říká, že Vás miluje, když to na konci vztahu popře a vysměje se Vám do tváře?

Proč Vám někdo bere čas, když ví, že čas je ta nejvzácnější komodita, kterou v životě máte?

Moje kniha Sami je z velké části o přijetí něčeho, co velmi bolí a zdá se nepochopitelné až nesnesitelné. Godotství, na které se mě hojně ptáte, patří mezi tyto rány. Svědčí o tom, mimo jiné, dotaz Mariky: “Petře, zasáhl mě Váš článek O co ženy přicházejí čekáním na Godota. Je to i můj příběh. Šest let jsem čekala na svého kolegu z práce, který byl ženatý, až se konečně rozvedl. Bohužel mi současně oznámil, že se nerozvádí kvůli mně, ale že si už po těch šesti letech našel náhradu i za mě. Vím, Petře, že mi čas, který jsem ztratila, nevrátíte, ale třeba mi ušetříte řadu dalšího času, který bych v příštích letech ztratila přemýšlením o tom, proč to všechno udělal. Pomozte mi, prosím, pochopit Godoty…”

  • Děkuji za důvěru, s jakou mi posíláte dotazy. Odpovídám v Řešidle, které můžete i poslouchat v podcastových aplikacích – viz výše.
  • Zdráháte-li se ptát veřejně, můžete též anonymně v uzavřené skupině (pro vstup se registrujte zde).
  • Nechcete-li se mě ptát ani anonymně, a přece stojíte o mou odpověď na svou otázku, otevřete si mé knihy Řešidlo 1 a Řešidlo 2 a projděte si mé odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy.

1. Jak pochopit to, co je nám nepřirozené?

Nejprve těm, kdo nečetli můj zmíněný článek, vysvětlím ten termín.

Godot je muž, na kterého čekáte, ale kterého se nedočkáte. Je to psychologický pojem, který ale vychází ze slavné divadelní hry irského dramatika Samuela Becketta, jež se jmenovala právě Čekání na Godota. V této hře herci i diváci po celé představení čekají na hlavní postavu, která nakonec vůbec nepřijde. V divadle je to komické, v životě strašné, protože kvůli něčí lži, planým slibům ztrácíte roky, někdy i své nejlepší roky, kus života, který Vám už nikdo potom nevrátí zpátky. V tom je ta strašnost vztahu s Godotem.

Pochopit Godota je obecně velmi složité pro člověka, který sám Godotem není. Nemůžete pochopit něco, co pro Vás není přirozené, normální. Pokud za přirozený, normální vztah považujete ten, ve kterém jsou dva nezadaní lidé, pak těžko pochopíte, že pro Godota “přirozený a normální vztah” může znamenat přesný opak: být zadaný, a přesto si vytvářet nový vztah.

A důvod k takovému mileneckému vztahu? Motivací Godota je spousta. Ale všechny se nacházejí na škále, která má dva krajní body, dva polarizované extrémy. Popíšu je.

2. Jak pochopit oba extrémy?

Na jedné straně je extrém zvaný hobby Godot. To je muž, který ve skutečnosti nemá žádný zájem odcházet od takzvané domovské ženy, tedy od strážkyně svého rodinného přístavu, například manželky, a to zejména proto, že u ní má veškerý komfort. Hobby Godot sice, když loví atraktivní slečny nebo paní, tvrdí, že “není v manželství spokojený” nebo “že se rozvádí”, avšak je to lež, kterou používá strategicky především tehdy, když ví, že bez té lži by mu daná žena nedala, myšleno: nedala příležitost. Hobby Godot se mu říká z toho důvodu, že Godotství je jeho koníček. Je zkrátka lovec, sbírá trofeje žen, ale nemá v úmyslu opustit svou základní partnerku. A to třeba právě proto, že je natolik tolerantní nebo natolik “slepá”, že mu tento godotský koníček umožňuje. 

Opačným extrémem je nedostatkový Godot. To je muž, který naopak opouští svou manželku, přesněji: časem opouští úplně každou ze svých žen. Po čase totiž, při svém způsobu vidění, najde na každé ze svých žen nějakou mouchu. Nedostatkový se mu říká proto, že každého člověka posuzuje pohledem nedostatku: přemýšlí, co mu na daném člověku vadí, chybí, zkrátka co je pro něj pádným důvodem nebýt s tím člověkem spokojený. Příklad: Zpočátku vidí krásnou a mladou ženu. Po čase už mu tak mladá nepřipadá. A krásná taky ne. Časem je totiž už jaksi okoukaná, sexu s ní je přejedený. A už vidí jinou “novou mladou krásnou ženu” a za ní utíká. Nedochází mu, že ten jeho pohled nedostatku odsoudí po čase i tento nový vztah, neboť přestane být novým.

3. Jak pochopit důsledky Godotství?

Godotové jsou zkrátka lidé, kteří ve svých vztazích nepřetržitě utíkají za něčím, co je ale NEdokáže uspokojit:

  • Nedostatkový Godot hledá imaginární ženu, která pro něj bude “nová po celý život”, ale to není možné, taková neexistuje.
  • A hobby Godot chce zase stále víc žen, mít na kontě “ještě jednu”, “ještě další”, co nejvíce “zářezů na pažbě”, co nejvíce pocitů, že “jsem ještě větší chlap”.

Tohle nemůžete pochopit, pokud nejste jako oni. A hlavně si nesmíte jejich jednání brát osobně.

Godot Vás nikdy neopouští kvůli Vám, ale kvůli sobě. Ne kvůli tomu, jací jste Vy, ale kvůli tomu, jaký je on.

Godotství je zkrátka karmický problém a karmický trest, jak to vysvětluji v knize vztahové karmy Cítit rozumem, myslet srdcem. Tito lidé nedokážou být dlouhodobě šťastní – jeden potřebuje pořád víc a druhý pořád něco nového. Sami nejsou šťastní, a právě proto nemohou přinést štěstí ani Vám. Přinášejí jenom neštěstí, a to nejen druhým, ale i sobě. A je otázka, kdy to pochopí.

Jenže to už není Vaše starost. Vaše starost je uvědomit si, jestli takový vztah máte skutečně zapotřebí, jestli Vás naplňuje a jestli Vám po čase, až vztah odezní, nebude takové ztráty času líto.

  1. Nedokážete se dostat ze sebevýčitek ohledně godotského vztahu? Využijte knihu Sami.
  2. Opakují se slepé vztahy ve Vašem životě? Využijte knihu Cítit rozumem, myslet srdcem.
  3. Obě knihy můžete získat současně s úsporou téměř 150 Kč. Zvolte zvýhodněnou sadu Jak změnit svůj osud.

Další mé odpovědi na nejčastější otázky najdete ve více než 500 epizodách Řešidla. Knižní souhrny mých odpovědí Řešidlo 1 a Řešidlo 2 lze získat ve zvýhodněné společné sadě (ušetříte téměř stokorunu), stačí prokliknout zde.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart