Co znamená zvládnout samotu

Máte tak hluboké zranění, že Vám připadá nemožné zvládnout to, co popisuji v dnešním článku 7 důvodů k vděčnosti, když nám život nedává to, co chceme?

Neumíte si představit, že by vůbec mohlo být něco dobré na tom špatném, co prožíváte?

Pak možná uvažujete jako David, který mi napsal: “Petře, nedokážu překonat rozchod. Od rodičů jsem dostal Vaši knihu Sami, ale nemám sílu ji otevřít. Ani nechápu, proč bych se měl učit být sám, když vím, že ,venku‘ je někdo, koho miluji. Nechci být sám, chci být s ním. Vysvětlete mi, prosím, proč bych se měl smířit se samotou a jak bych na ní mohl najít něco dobrého.”

  • Děkuji za důvěru, s jakou mi posíláte dotazy. Odpovídám v Řešidle, které můžete i poslouchat v podcastových aplikacích – viz výše.
  • Zdráháte-li se ptát veřejně, můžete též anonymně v uzavřené skupině (pro vstup se registrujte zde).
  • Nechcete-li se mě ptát ani anonymně, a přece stojíte o mou odpověď na svou otázku, otevřete si mé knihy Řešidlo 1 a Řešidlo 2 a projděte si mé odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy.

1. Jak pochopit kouzlo samoty

David píše: Nechápu, proč bych se měl učit být sám, když vím, že ten, koho miluji, je ‚venku‘.

To je ale, Davide, právě ten problém. Ten, koho máte rád, nesmí být jen venku. Ten, koho máte rád, musí být hlavně uvnitř. Ve Vašem Já. Musíte mít hlavně rád sám sebe. Tím spíše teď.

A k tomu slouží právě tato kniha Sami, kterou najdete na knihasami.cz. Ta učí, jak zvládat samotu a proč vůbec.

Kdybych měl definovat ten pojem, zvládnout samotu znamená především postarat se o to, abychom sami sobě dokázali dát to, co nám dosud dávali druzí. Abychom se naučili vážit si sebe, oceňovat se, povzbuzovat se, podporovat se, ptát se sami sebe, po čem toužíme nebo co nás bolí, a pomáhat sami sobě to vyřešit.

Všechno, co jsem právě jmenoval, je po rozchodu náročné, zvláště když jsme byli zvyklí doposud tohle očekávat a dostávat od druhých. Zvládnout samotu totiž znamená naučit se spolehnout na sebe, a v tom je současně kouzlo samoty: Pokud se naučíme spolehnout na sebe, tedy pokud se naučíme sami sobě dávat to, co nám dříve dávali druzí, znovu získáme všechny ty energie, které začínají slovem sebe-. Posílíme sebevědomí, sebeúctu, sebedůvěru, sebehodnotu – všechno to, co jsme s odchodem jiné osoby od nás mohli ztratit. A tím na ní přestaneme být závislí.

2. Co způsobuje osamělost

V knize Sami vysvětluji, že nezvládnout samotu znamená dát najevo nejen druhým lidem, ale hlavně SOBĚ, že si sami sebe neumíme dostatečně vážit, sami sebe neumíme dostatečně ocenit, sami sebe neumíme dostatečně povzbudit, podpořit, dát sami sobě dostatečně to, po čem toužíme, či naopak zbavit se toho, co nás bolí. Že sami sobě neumíme dostatečně pomoci. A tento pocit, který někdy přechází až v osobní přesvědčení, je následně důvodem osamělosti.

Osamělost není stav fyzický, ale stav emocionální. Osamělost je pocit. Osaměle se můžeme cítit i v davu lidí, pokud máme pocit, že jsme bezcenní, neschopní, nedostateční, zbyteční. A tímto pocitem či přesvědčením sami sobě bereme sebevědomí, sebeúctu, sebedůvěru, sebehodnotu. Jsme-li osamělí, nechápeme, že když si nás někdo venku dostatečně neváží, neoceňuje nás, nepovzbuzuje nás, nepodporuje nás, neptá se nás, na čem nám záleží nebo s čím nám může pomoci, tak v té chvíli tím víc musíme tohle všechno dát sobě sami. Zvládat samotu, tedy i zvládat život v osamělých chvílích, znamená pochopit, že když něco důležitého přestaneme dostávat zvenčí, musíme to začít dávat sami sobě zevnitř. Nečekat, až to někdy zase „samo“ přijde zvenčí. Přestat být závislí na druhých.

Vím, že zvládnout samotu je těžké. Zatímco nezvládat samotu je snadné. Nezvládat samotu, k tomu totiž naprosto stačí jen si sednout, pasivně čekat na pomoc zvenčí, a když nepřichází, tak pohodlně nadávat druhým, anebo znevažovat sebe. To všechno je snadné. Pomlouvat druhé nebo sebe zvládne každý.

Ale zvládat samotu znamená především uvědomit si, že druzí lidé nemají žádnou povinnost nás mít rádi. To je naše povinnost. Jestliže si nás druzí lidé váží, jestliže nás respektují, jestliže s námi soucítí, jestliže s ním sdílejí, jestliže nám pomáhají, pak to není jejich povinnost, ale jejich laskavost. A slovo laskavost má kořen ve slově láska. To znamená: Když nás druzí lidé mají rádi, je to krásné, ale nesamozřejmé. Naopak když nás druzí lidé rádi nemají či s láskou vůči nám ustali, není to důvod k tomu, abychom sami sebe měli méně rádi, ale abychom v té chvíli měli sami sebe rádi mnohem víc! Protože nikdo jiný to v té chvíli za nás neudělá! Kdo nás bude mít rád, když se nedokážeme mít rádi ani sami?

3. Co je největší benefit samoty

Naučit se být sám, čemuž jsem věnoval celou knihu Sami, je bezesporu ta nejtěžší cesta, jaká v životě existuje. A nejtěžší je proto, že na té cestě jsme sami.

Jsme sami na ranní pochybnosti, jestli ten dnešní den vůbec zvládneme, stejně tak jsme sami i na večerní nebo noční výčitky, co jsme ten den mohli zvládnout lépe.

Ano, je to nejtěžší cesta, jaká existuje, ale právě taková cesta činí člověka nejsilnějším a nejodolnějším, a také proto ho zbavuje závislosti na druhých. Ne proto, že by ten člověk chtěl, ale proto, že MUSÍ. MUSÍ se naučit zvládnout všechno sám. A protože musí, tak se to naučí. A ve chvíli, kdy se to naučí, se stane něco neuvěřitelného – jakmile pochopí, že se na sebe může spolehnout, začne sám v sebe víc věřit a druhé začne mnohem méně potřebovat. Přesněji řečeno: Přestane potřebovat každého, kdekoho, a začne si vybírat.

Začne si vybírat hlavně ty, které opravdu potřebuje, kteří mu neublíží – kteří si ho váží, kteří ho oceňují, kteří ho povzbuzují, kteří ho podporují, kteří se ho ptají na to, co ho trápí a s čím mu mohou pomoci. Právě takové lidi může mít vedle sebe, ale nemusí, když ho zklamou. Člověk, který se naučil být sám se sebou rád a v pohodě, se v případě toxického vztahu bez okolků vrátí zase do samoty. Nevadí mu to, protože ví, že se na sebe může spolehnout.

Nebude s Vámi, když mu ubližujete. A to je to hlavní na lidech, kteří se naučili zvládat samotu: Už nejsou v ledajakých vztazích. Už jsou jen ve vztazích, které pro ně mají smysl. Protože ty ostatní pro ně smysl nemají. Pro ně je lepší samota než pseudovztah s někým ubližujícím, znevažujícím, odcházejícím.

Zkrátka: Lidem, kteří se naučili zvládat samotu, ublížíte ve vztahu maximálně jednou. Pak už je totiž neuvidíte.

  1. Chcete ne promarnit, ale využít svoji samotu k tomu, abyste byli silnější a odolnější vůči vztahovým nátlakům? Knihu Sami najdete zde.
  2. Zaujalo Vás nedělní živé vysílání Jak být něčí spřízněnou duší a chcete vědět víc? Knižní sadu Jak být něčí spřízněnou duší najdete zde. Pokud ji věnujete někomu, na kom Vám záleží a kdo je momentálně sám, uveďte do poznámky v objednávce jeho křestní jméno. Rád mu na první stránku vepíšu svůj osobní vzkaz, ať má radost.
  3. Další mé odpovědi na nejčastější otázky můžete číst ve více než 500 epizodách Řešidla. Sobě či blízkým také můžete pořídit knižní souhrny mých odpovědí Řešidlo 1 a Řešidlo 2. Obě knihy lze získat v momentálně zvýhodněné sadě (ušetříte stokorunu), stačí prokliknout zde.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart