7 „maličkostí“, po kterých ženy touží

Co vlastně ženy chtějí?

Nejčastější otázka, kterou mi pokládají muži. Přesněji ti, kteří touží po nalezení odpovědi.

Existují totiž i tací muži, kteří odpověď „dávno znají“.

„Ženský chtěj jenom barák, dítě a prachy.“

Divím se, když má někdo o ženách tak skromné mínění. Ženy toho totiž ve skutečnosti chtějí MNOHEM VÍC.

Chtějí mnohem víc než dům – chtějí DOMOV.

Chtějí mnohem víc než dítě – chtějí RODINU.

Chtějí mnohem víc než peníze – chtějí JISTOTU v člověku.

Tak málo?

Když jsem vytvářel sadu Jak být něčí spřízněnou duší, upozorňoval jsem, ať před vstupem do vztahu přemýšlíme nejen o tom, co nás udělá šťastnými, ale také zda my jsme schopni šťastnými udělat druhé. Tedy: abychom hledali nejen spřízněnou duši, ale také přemýšleli o tom, jestli sami dokážeme být někomu spřízněnou duší.

Sadu tvoří dvě knihy – Sami, která ukazuje, jak sebe připravit na vztah, respektive jak sebe pročistit po posledním toxickém vztahu, a JáMy spřízněných duší, která ukazuje, jak poté fungovat ve vztahu novém. A když mi muži opakují tu jednu otázku, tak dnes čtení pro ně. Umožní, doufám, pochopit i to, proč je schopna žena odejít od muže i tehdy, když si on myslí, že jí dával všechno. Ve skutečnosti to mohlo být „všechno“ z pohledu muže. Ženy jsou ale náročnější. To, co chtějí, lze shrnout do sedmi „maličkostí“. „Tak málo?“ řekne mnohý muž. Přitom právě „tak málo“ může pro ženu ve vztahu znamenat úplně všechno.

1. potřeba: Být spokojené

Být spokojené je pro ženy společným jmenovatelem všeho, co si žádají.

Ale co je vlastně lidská spokojenost? Dá se měřit? A má shodné nebo alespoň podobné parametry pro nás pro všechny?

Existuje psychologický dotazník životní spokojenosti a obsahuje deset předepsaných oblastí – zdraví, práce, finance, volný čas, manželství, partnerství, děti, vlastní osoba, sexualita, příbuzní a známí a bydlení. Jenže kam se vytratila elementární veličina – láska? Láska ve všech rovinách bytí?

Spokojenost a láska jsou dvě spojené nádoby. Není spokojenosti bez lásky a není lásky bez spokojenosti. Láska uvnitř každého z nás nám dává sílu překonávat překážky, vstávat a mít chuť jít dál. Láska v nás je hybatelem všeho dění kolem.

Pokud ji nepěstujeme a nerozdáváme, nevrací se k nám a brzdí všechny mocné procesy v našich životech. Kolik lásky máme pro sebe, tolik jí dostáváme nazpět. Milovat a přijímat se, smířit se se sebou, to je alfou a omegou spokojeného bytí.

Ženy se shodují v tom, že je každý den potřeba udělat něco pro lásku. Pro to, aby milovaly sebe, svá těla, svůj život, svého partnera, své dítě, svou cestu domů, vůni svého bytu. Je tolik malých drobností, ze kterých se skládá pocit milovat, stačí se rozhlédnout kolem sebe.

Klíčovým mužem je tedy pro ženy ten, který jim pomáhá připomenout: „Pěstujte sebelásku, naplňte se láskou a dávejte lásku, nesmírně Vás to upokojí.“

2. potřeba: Věřit

Věřit samy sobě – ve své schopnosti, věřit v lepší bytí, v dobrý konec… Ženy samozřejmě chtějí věřit, ale pochybnosti v nich polykají jejich přesvědčení.

U lidí obecně platí, že víra, že můžeme dosáhnout čehokoli, když do toho vložíme všechnu svou energii, je motorem našich životů. Věřit je nezbytnost. Věřit je silná emoce. Víra však není naděje.

Ženy dobře vědí, že naděje signalizuje mírnou nejistotu. Když naději přetransformují na neochvějnou víru a pochybnosti vymění za jistotu, dostanou potřebnou sílu konat, vytrvat a dotahovat do výsledků. Naučit se namísto doufám, říkat věřím.

Doufám, ujídá energii a s jeho používáním lidé podvědomě připravují sami sebe na možnou porážku. Přitom vyměnit sebepopření za sebedůvěru nelze ze dne na den.

Muži tohle dobře znají. Díky tomu mohou ženám, které to potřebují, pomoci. Vědí, že to chce pevné rozhodnutí, a klíč k úspěchu naleznou opět v opakování. Čím silněji se rozhodnou, tím více budou věřit, že překonají všechny překážky, a tím snadněji je začnou zdolávat. Neměly by se ptát, co smějí, spíše by hlasitě měly říkat, co chtějí, a věřit tomu. Každodenní malá vítězství postupně upevní jejich víru.

A lásku k danému muži.

3. potřeba: Být zdravé

Většina toho, co se v našem těle pokazí, souvisí s naším myšlením a emocemi. A to oběma směry: Nemocné tělo trápí naše emoce, utrápené emoce činí naše tělo nemocným. Negativní pocity vyvolávají v těle reakce, které spouštějí procesy fyzické bolesti a nemoci. Psychická vyrovnanost je podstatou zdravé existence (více o tom v magazínu Jak vypnout negativní myšlení).

Být vyrovnaným člověkem znamená s každým ránem se těšit na cokoli, co nám je příjemné, začít se usmívat s probuzením. Otevřít den úsměvem nás nic nestojí. Když dáme hned na začátku dne prostor negativním myšlenkám, okamžitě začnou růst. Věnujme pozornost tomu, čemu dáváme prostor. Co má dostatek prostoru, roste.

Ženy dobře vědí, že cítit se smutně nebo být na sebe přímo naštvaná vyvolává všeobecný nesoulad. Zdravé je nehodnotit se a nepojmenovávat pocit. Nicméně umět odolávat lidem s obtížnou energií stojí mnoho sil, a zejména ty ženy, do nichž se ostatní trefují, s tím mají fatální problém. Vědí, že je nezbytné ladit se do maximální pohody, tím si člověk vytvoří štít, který jej chrání. Chce to ale neztrácet se v zátěžových momentech, naopak nacházet své silnější Já, nastartovat vnitřní pozitivní zdroj a čerpat z něj pro překonání nepřízně.

Správný muž po boku tohle umí podpořit. Motivuje ženu dobře se starat o své tělo, uzdravovat se úsměvem a radostí. Mít se ráda taková, jaká je, a stále se snažit být lepší a vnitřně růst. Kvůli němu… vlastně, ve výsledku kvůli sobě.

4. potřeba: Mít s kým sdílet

Sdílení je ekvivalentem přátelství. Pěstovat přátelství je jednou ze základních potřeb ženského bytí. Mít s kým sdílet starosti, které se tím stávají menší, a radost, jež díky sdílení mnohonásobně vzroste. Umět dávat a umět přijímat. Umět naslouchat a poradit. Pochválit a nehanět.

Mít někoho, kdo je naladěný na stejnou vlnu, tempo a vnímání světa. Mít se s kým smát až k pláči. Mít někoho, komu říkáme to, co chceme MY, ne jen to, co chce slyšet ON. Pěstovat přátelství a vážit si lidí, se kterými máme podobný pohled na svět, to je pravá podstata sdílení. To je štěstí.

Jak být správným člověkem ke sdílení, tomu věnuji právě sadu Jak být něčí spřízněnou duší.

5. potřeba: Mít pro co žít

Říká se tomu také komfort bytí.

Naplnění a seberealizace jsou v moderním ženském slovníku frekventované pojmy. U dnešních žen je práce na hodnotovém žebříčku vysoko. Nicméně jen chodit do zaměstnání a vydělávat peníze jim v dnešní době nestačí. Ženy silně vnímají čas, a když si uvědomí, že v práci tráví v průměru dvě třetiny bdělého života, štve je, když je práce netěší a vnáší do jejich života pocity marnosti, neužitečnosti a neprospěšnosti. Stejně se ovšem mohou cítit i doma, na mateřské, plně nevyužité, tlející na místě. Mnoho žen proto hledá i v práci hlubší smysl, pocit uplatnění, úspěch a osobní růst.

K seberealizaci samozřejmě patří finance. Dnešní ženy se nestydí říct nahlas, že peníze mají rády, potřebují je a chtějí si je dopřávat. Ale je to jen prostředek k získávání lepších pocitů, ne cíl. Ostatně pro ženy je výraznou položkou komfortu bytí i pozitivní zpětná vazba. Má to historické kořeny.

Statistiky říkají, že pouze jeden výrok z deseti, který k dětem v průběhu celé jejich výchovy směřují rodiče, má kladný obsah. Dítě, které dospěje, pak v tomto zažitém schématu funguje i v pracovním prostředí a negativními reakcemi začne otravovat okolí i sebe. Naopak naučit se chválit a fungovat v plusovém modu vnáší do života stejné odezvy okolí. Lidé prostě chtějí být v pozitivním prostředí, a jakmile ho jednou poznají, touží po něm. Ženy především.

Pozitivními, byť slovními odměnami pak správný muž dokáže ženu dostávat do komfortu bytí i z hlediska vzdělávání. Takové ženy pak nechtějí zůstávat ve stále stejných kolejích, učí se novým znalostem a dovednostem.

Ženy baví zrychlené tempo života. Milují z hormonálního hlediska adrenalin, endorfin i dopamin. A míchají si z nich ty nejmilejší koktejly.

6. potřeba: Mít pro koho žít

Mnoho žen nejdříve napadne dítě. Ano, děti tvoří ženskou úplnost, díky nim znají pocit potřebnosti a sounáležitosti.

Děti znamenají absolutní bezpodmínečnou lásku. Děti je dobíjejí energií. Děti je bezvýhradně milují. Děti je neodsuzují a nehodnotí. Děti jsou odrazem žen samotných, zrcadlí se v nich ženské touhy a sny. Touha mít dítě bývá neoddělitelnou součástí ženské spokojenosti a naplnění.

Snad i proto ženy touží po mužích. A nejen kvůli páření. Většinou se shodují, že bez partnerské lásky je jejich život neúplný. Jenže jací muži vyvolávají touhu českých žen?

U některých ten, který vládne silným slovem. Muž spolehlivý a statečný. V krizových situacích se nepověsí na jejich záda a neřekne: „MY, nebo ještě lépe TY, to, ženo, zvládneš, viď?“

Většina žen ocení muže, který si naopak stoupne před ně, položí jim ruce na ramena a řekne: „Neboj, ženo, všechno dopadne dobře.“ Muž s vírou ve vlastní schopnosti, který nemusí nic dokazovat sobě ani okolí. Muž rozhodný, který neplýtvá slovy, nestěžuje si, nestaví vzdušné zámky, ale jedná.

Takového ženy potřebují proto, aby se zbavily obav z budoucnosti a nemusely řešit existenční otázky. Pozor, nejde a priori o peníze, spíše o pocit synergie a jistoty. Volají po muži, který dokáže nacházet řešení a vědomě řídit své myšlenky, přetvářet je v činy, a tím zpevňovat konstrukci bezpečné reality pro sebe a svoje blízké.

Je to muž, který ženu uznává a respektuje. Takový umí být autentický.

7. potřeba: Mít čas i pro sebe

Smyslem ženského života je život sám. Nechtějí tu být zbytečně a nechtějí marnit ani den. Pokud se tak děje, cítí se nesvé. Proto dávno předtím, než mají muže nebo dítě, či dávno potom, co muže i dítě získaly, potřebují mít čas pouze pro sebe – čas jít si zaběhat, meditovat, naučit se létat nebo foukat a malovat velikonoční vajíčka, u toho si zpívat nebo i tancovat. Prostě být jen tak se sebou, se svými myšlenkami, bilancovat, plánovat, těšit se. Natřít si lžičkou na obličej masku z bílého jogurtu, zavolat mámě nebo kamarádce, ušít roušku…

Muži, neptejte se, proč je to pro ně tak důležité. Mít čas pro sebe je přece pro každého z nás podstatná součást duševní hygieny. Vypnout a jen tak spočinout. Umět si vymezit svůj osobní prostor, ať už je to reálné místo, nebo jen několik okamžiků denně, byť jsme kdekoli. Momenty, kdy necháme volně téct proud vědomí, oddáme se snění, či záměrně myslíme na to příjemné, co nás čeká. (Viz také 4 důvody, proč mámy potřebují volno bez dětí).

Mnozí muži jsou v tomto bodu zmatení a ptají se: Ale kde je tady místo pro nás? Jak můžeme pomoci? V čem spočívá naše role?

Vážení pánové, v RESPEKTU.

Aby to, po čem ženy touží, mohly uskutečnit, muži musejí přesně vědět, co a proč ženy chtějí, a dovolit jim vydat se tou cestou.

K mnohému z toho potřebují ženy čas jen pro sebe. Konstruovat obrazy toho, po čem touží, a sáhnout do nekonečné spousty možností, výzev a řešení.

To klíčové slovo zaznělo. Mužův úkol je: „DOVOLIT“ to. UMOŽNIT to. PODPOROVAT v tom svou ženu.

A když muž křičí: „To nejde, já se přece nemohu o děti starat večer sám!“, měl by si osvěžit to, co zná z vlastní cesty za spokojeností a úspěchem: Jen ten, kdo hledá způsob, najde záměr a vybuduje k němu cestu. Zatímco ten, kdo hledá důvod, proč to neudělal, se nepohne z místa.

  1. Momentálně zvýhodněnou sadu Jak být něčí spřízněnou duší pro sebe nebo někoho blízkého seženete pouze zde.
  2. Samostatně najdete knihy Sami a JáMy spřízněných duší zde.
  3. Pokud mé knihy darujete někomu z Vašich blízkých, uveďte v objednávce do poznámky křestní jméno obdarovaného; vepíšu mu do knihy vlastnoručně osobní vzkaz, ať má radost.

© Petr Casanova, Petra L. Krajčinovič

Top
Shopping Cart