15 slov, po kterých si Vás lidé zamilují

Slova jsou energie, to všichni víme. Dokážou pozvednout, ale i srazit. Dokážou získat, ale i ztratit. Dokážou přimět druhé, aby si Vás zapamatovali, ale i to, aby Vás chtěli vymazat z paměti.

Slova nesou energii, která spoluvytváří Váš první dojem. Zůstávají v emocionální paměti nikoli konkrétními písmeny, ale pocitem, jaký vzbudí. Možná i Vy máte nějakou osobu zafixovanou jako příjemnou, či nepříjemnou, aniž si vybavíte přesná slova, která kdy použila. Vždy však při pohledu na ní CÍTÍTE, jak Vám s tou osobou je, bylo nebo může být. Protože vnímáte energii slova či osoby samé.

Když jsem psal Jak vypnout negativní myšlení, součást komplexního Kurzu pozitivního myšlení, zdůrazňoval jsem, jak je důležité TO. TO mezi slovy. TO mezi řádky. TO, co dělá protějšku dobře. TO, co představuje naši energii.

Ano, naše slova nás reprezentují. Jsou produktem našeho myšlení a odrážejí i naše rozpoložení, naše problémy, náš charakter i naši osobnost. Byť procházíme těžkým obdobím, citlivým a složitým, pořád se můžeme k druhým chovat slušně, zdvořile, nápomocně, upřímně a otevřeně. Z toho plyne, že naše slova přímo neodrážejí to, co prožíváme, ale spíše náš postoj, který k tomu, co prožíváme, dokážeme zaujmout.

Čtenáři, kteří pročetli celý Kurz pozitivního myšlení, se mě často ptají, jaká konkrétní slova mohou pomoci ve vztazích, a to nejen partnerských. Vypomohu-li si poznatky psychologie, pak obecně doporučuji následujících (přibližně) 15 slov, využitelných v 6 specifických situacích. Třeba prospějí i Vám:

1. slovo

Pozor, řeč není o Vašem jméně. Ale o křestním jméně toho druhého, pokud ho znáte.

Proč je toto slovo v konverzaci tak důležité? Sice vypadá stereotypně, protějšek jej má naposlouchané odmala. Ve skutečnosti je to nejmilejší zvuk, který má člověk spojený již s dětskými emocemi.

Není důležité, zda jméno protějšku vyslovujeme nebo píšeme; každopádně to dělá divy. Jde totiž o skutečně OSOBNÍ slovo. Jen má svá pravidla vyrčení.

Obecně platí, že je dobré protějšek nějak oslovit. Křestní jméno se nehodí tam, kde si druhý skutečně zakládá na své pozici či akademickém titulu, který slyší raději než své vlastní jméno. Pokud však křestní jméno, postavení ani vzdělání neznáme – typicky u anonymního zákazníka –, postačí uctivé pane, paní. Někdy, s přibývajícím věkem, i mladý pane, mladá paní.

Podle psychologů jakékoli takové OSOBNÍ oslovení znamená pro adresáta, že pro nás není jen tak někdo, ale Někdo. Je to dobrý start, aby nás vůbec chtěl poslouchat dál.

Mimochodem, Karel Gott, který měl bravurně zvládnutou osobní komunikaci, si získával srdce lidí tím, že všem dával najevo, jak si je pamatuje. Nezapomenu, když jednou ke stolu v kavárně přišel cizí člověk a říká: „Mistře, Vy si mě asi nebudete pamatovat, ale já jsem byl Vaším sousedem ve vedlejším domě, když jste byl ještě kluk.“ Karel Gott nato: „Samozřejmě, že si vzpomínám! Jen to jméno… mám ho na jazyku… Jak jen to bylo?“ On: „Bradáč.“ A Karel Gott předvedl svůj taktický trik: „Bradáč, to vím. Na křestní si nemohu vzpomenout…“ Tak mu zcela cizí člověk sdělil své jméno v přesvědčení, že ho Karel Gott vlastně zná…

2. až 4. slovo

Poděkovat, respektive odpovědět na poděkování jsou spojené nádoby. Psychologie nedoporučuje prostou kombinaci Děkuji – Prosím. Podle psychologů ani nedává obsahovou logiku. Proč bychom za něčí poděkování měli prosit?

Neadekvátní je rovněž Není zač, Za málo nebo To nestojí za řeč. Vytváří pocit, že pomalu ani není za co děkovat. Ne, pokud jsme pomohli, mělo to hodnotu a druhý by si měl být vědom jak hodnoty, kterou dostal v naší pomoci, tak i ceny, kterou jsme museli zaplatit my – v našem úsilí, času, vzdělání a schopnostech, které jsme využili v jeho prospěch. Doporučované Rádo se stalo v tomto případě obsahuje i dobrou energii, protože dáváme najevo, že jsme pomoc vykonali s potěšením. A upřímně, nezapamatujte si člověka, který pro Vás udělá něco hodnotného, a ještě je rád, že to pro Vás udělat mohl? Jako by vzkázal: Přijďte zas! Budu rád! Tedy: Pokud si mé pomoci také vážíte.

5. až 7. slovo

Nyní dovolte jednu specifičnost.

Žijeme v době, kdy největší hodnotu v komunikaci mají informace. I v pracovních vztazích nejhodnotnější není ten, kdo ví, ale který sdílí se svým okolím to, co ví. Takový vztah totiž vede i k informovanosti toho druhého.

Z hlediska psychologie o komunikační hodnotě člověka vypovídá nejen to, ŽE VÍ, nejen to, ŽE SDÍLÍ, ale také CO SDÍLÍ. Dovést správně informovat znamená hlavně dokázat oddělit informační zrno od plev – důležité od nadbytečného. Takový zdroj je pak pro svého dodavatele informací něco jako druhý mozek. Je schopen jednak sbírat správné informace, ale navíc je zručně třídit a vyhodnocovat.

Nezapomenu, jak před deseti lety společnost Yahoo zaplatila 30 milionů dolarů za mobilní aplikaci Summly, kterou vytvořil patnáctiletý Nick D’Aloisio. Co na ní bylo tak hodnotné? Stačilo zadat klíčová slova, aplikace prohledala celý internet a všechno podstatné shrnula do jedné informace v délce 400 znaků. Uživatel tak šetřil hlavní životní hodnotu – čas. Pravdivé, stručné a čerstvé zprávy jsou horké zboží v každé době, dnešní nevyjímaje.

8. až 10. slovo

Tuto otázku možno vznést na jakýkoli vztah. Ten nabývá hodnotu, jakmile si člověk uvědomí, že nikdo nezvládne všechno sám. Ostatně, proto v pracovních vztazích figuruje zaměstnavatel i zaměstnanci. Zaměstnavatel si ve výplatě kupuje mimo jiné jedinečnost každého ze zaměstnanců. Na světě nelze najít dvě osoby se stejnou DNA. Každý člověk rozdílně myslí a jedná. Co člověk, to speciální mix předností. Ostatně, člověk jako biologický druh přežil především díky spolupráci. Homo sapiens opravdu není největší, nejsilnější ani nejrychlejší tvor na Zemi. Ale umí skvěle kooperovat.

I tady platí, že hodnotu člověka dělá nejen to, CO umí, ale hlavně JAK DOBŘE je ochoten a schopen to sdílet. „Mohu nějak pomoci?“ Tak jednoduchá věta, která říká: Vím, že máš své slabiny a všechno nedokážeš. Já jsem jiný člověk. Možná moje přednosti vykrývají právě Tvé slabiny. Možná Ti mohu prospět.

Jen chtít. Jen umět. Jen být vyslyšen.

11. a 12. slovo

Když jsme už u pracovních vztahů, dám ještě hodnotnější příklad proaktivity, než byl ten předchozí.

„Zjistím to“ totiž vyjadřuje nejen Něco umím, nejen Jsem ochoten to sdílet, ale taky Jsem schopen zařídit, aby to, co Vás trápí, přestala být VAŠE starost.

Jsou to pouhá dvě slova, ale z hlediska psychologie kouzelně říkají: Vím, CO mám udělat i JAK to udělat. Vím, KDE mám hledat, KOHO se zeptat. A zejména: JÁ TO UDĚLÁM, SPOLEHNĚTE SE!

Jaký je to rozdíl proti člověku, který by ve stejné situaci řekl: „Šéfe, sorry, ale tohle není moje práce. Za tohle nejsem placený.“ Proaktivní, a navíc zdatný člověk má svou hodnotu tím, že dokáže myslet za druhé, pomoci, šetřit čas a starosti, a přitom přinášet výsledky. „Zjistím to“, „Prověřím to“, „Zařídím“, to vše zkrátka znamená „Pusťte to z hlavy, pane/paní, BUDE TO“.

13. až 15. slovo

Kdo otevřel Jak vypnout negativní myšlení, součást komplexního Kurzu pozitivního myšlení, byl možná překvapen jednou fotografií. Je na ní Henry Ford vedle Thomase Alvy Edisona. Stojí v Edisonově laboratoři a Ford je Edisonovým zaměstnancem. Ano, ten zakladatel světoznámé automobilky nejprve pracoval pro Edisona. A představte, že to bylo zrovna v době, kdy v soukromí pracoval na nápadu svého spalovacího motoru. Ford tehdy čelil mnoha selháním, potížím a tedy i myšlenkám vzdát to. Když se to dozvěděl Edison, řekl mu pouhá tři slova. Zněla: „Věřím, že uspějete.“

Téměř každý, kdo na sobě pracuje, o sobě pochybuje. Dotýká se limitu, neví, jak ho posunout, myslí si, že na víc nemá. Kdo čte můj magazín pravidelně, bývá zaskočen, kdo všechno v historii si nevěřil. A hovořím o všech typech vztahů. O nesebevědomí, úzkosti, depresích, strachu, žárlivosti. O odrazování či srážení okolím. Právě proto píšu magazín. Vím, že slova nesou energii. Že dokážou nejen informovat, ale i dodat sílu, touhu, motivovat. Anebo naopak. Záleží na tom, jak se je naučíte používat. Pamatujte: Jsou vizitkou Vašeho vlastního rozpoložení, Vaší vlastní energie, kterou máte. Stojí za to se prezentovat dobrou energií.

  1. Potýkáte se v této době s nejistotami, úzkostmi, panickými stavy, frustrací či demotivací? Využijte Jak vypnout negativní myšlení.
  2. Stojíte o změnu sebe sama a dovolíte nám, abychom Vás tou cestou prováděli? Využijte i pracovní magazín, obsahující pracovní listy (v případě Jak vypnout negativní myšlení je pracovním magazínem Přepni mysl na lepší život.)
  3. Kombinaci obou magazínů najdete ve zvýhodněné sadě Kurz pozitivního myšlení.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart