7 předností introverta

Znáte muže na fotografii?

Je to Kevin Systrom, spoluzakladatel Instagramu.

A introvert.

Vytvořil úspěšnou sociální síť. Mnozí se divili: Jak může introvert dokázat něco velkého, natož v oblasti komunikace – když introverti přece tolik nekomunikují?

A mě zase udivuje, že to mnohé udivuje.

Kdykoli vytvářím nový magazín, vím, že proti sobě mohu mít čtenáře, který o sobě v nějakém ohledu pochybuje, něco se mu nedaří, život mu nakládá nebo v sebe přestal věřit. S každým vydáním (nyní: Jak vypnout negativní myšlení) si hlavně přeji, aby se čtenáři přestali bát, začali vnímat a rozvíjet své přednosti a přijímat sebe sama přes svou osobitost, která nemá jinde na světě, v žádném jiném člověku obdoby.

Jste Vy momentálně ve fázi sebezpochybňování nebo zápolení se svým sebevědomím jenom proto, že jste takoví, jací jste? Považujete se za méněcenné či nedostatečné například kvůli větší uzavřenosti? Tak dnes něco pro Vás:

Poklad uvnitř

Slovo introvert je bůhvíproč vnímáno záporně až pejorativně. Přitom lidé jsou sami proti sobě, introvertní nastavení má podle odhadů třetina až polovina populace. Každý den mi chodí okolo tří set dotazů a mezi nimi se opakují tyto: Petře, mám vůbec šanci na šťastný vztah, sebeuplatnění, sebeprosazování a obecně úspěch, když jsem introvert? Jak mohu obstát ve vnějším světě, když mám ve zvyku obracet se dovnitř? A podobně.

Jestliže patříte k introvertům a považujete to za handicap nebo dokonce cejch, mám pro Vás několik odlišných pohledů, abyste na tento svůj rys mohli začít být naopak hrdí.

Carl Jung

Už tento muž, CARL JUNG (1875–1961), švýcarský lékař a zakladatel analytické psychologie, definoval, že každý člověk má svou introvertní i extrovertní stránku, přičemž vždy jedna je dominantnější než druhá.

„Ti se silnější extrovertní stránkou,“ říkal, „mají sklon být poháněni společenskými stimuly a méně odpočívat. Oceňují vnější svět, potřebují jeho souhlas a uznání, a jsou proto svolnější přizpůsobit se svému okolí. Naopak ti s větší introvertní stránkou,“ pravil Jung, „se cítí vyčerpáváni společností a k získání energie potřebují opak – čas o samotě. Neměli by však být zaměňováni se samotáři nebo asociály, protože oni jsou produktivně zaměřeni na vnitřní svět. Mají SVÉ myšlenky, SVÉ koncepce, nedělají kompromisy, a tak potom vynikají překvapivými tezemi a nápady, jako například sir Isaac Newton nebo Albert Einstein.“

Jung se zlobil na ty psychology a osobnostní teoretiky, kteří patologizovali introverty a umístili je na negativní konec lidského spektra. Kromě Junga v hájení introvertů vybočil například THEODORE ROOSEVELT (1858–1919), energický prezident USA, který v rezervovanosti a pokoře viděl důvod k uctívání. Ticho je sílou introvertů v tomto bláznivém světě, kde nesmíte přestat mluvit, jinak Vás hned osočují, že nemáte co říct,“ hromoval. „Ti, kdo mluví tiše a rozvážně, mají ve skutečnosti za zády velkou hůl. Tou dokážou neviditelně udolávat tlučhuby svou tichou pozorností, inovativními nápady a dalšími dary, za které my je haníme, a přitom jsou to vzácné body k dobru.“

FRYDERYK CHOPIN (1810–1849), polský skladatel a klavírní virtuos doby romantismu, hrál od sedmi let. Přesto za celý život svolil k pouhým třiceti veřejným vystoupením. Když se ho ptali na důvod, říkal: „Pamatuji si ze školy, jak mě při poslechu probírané látky přepadl báječný nápad. Zatímco jiní mluvili a svým hlasem mě přerušovali, já ten nápad v hlavě rozvíjel, až najednou někdo vedle mě jej vyslovil. Cítil jsem se zpustošený, naštvaný na sebe, že jsem dříve nepromluvil. Raději jsem byl proto sám.“

Chopin naznačil důležitý aspekt. Ač introverti nestojí ve světlech ramp a upřednostňují spíše tiché pozorování, neznamená to, že nechtějí být oceněni nebo vyzdviženi. Touží po úspěchu naprosto stejně. „Hromadil se ve mně pocit viny, pocit hanby, pocit bílé vrány. A přitom bych tolik rád vzkázal ostatním, že být takový je úžasné.“

CHARLES DARWIN (1809–1882), britský přírodovědec a zakladatel evoluční teorie, zdůrazňoval, že není plachý, pouze má „nižší práh pro jalové řeči a povrchnosti“. „Upřednostňuji udržení své energie pro smysluplné hovory, které mi dávají víc než plytké věty, jež mnozí vypouštějí. Nic nemůže být vzdálenější pravdě než tvrzení, že nemám rád lidi. Jsou-li schopni zapříst hluboké rozhovory, velebím je. Bohužel poslední dobou si nejlépe popovídám se svými myšlenkami.“

Ostatně Jung říkal: „Být extrovertem automaticky neznamená kvalitu. Neexistuje žádný vztah mezi tím být nejvydatnější mluvka a mít nejlepší výsledky.“

Sedm žádaných předností, které sami introverti přehlížejí

Ve svém magazínu učím čtenáře žít se „svými osobnostmi“ i „odvrácenými stránkami“, nezřídka ukazuji i přehlížené výhody, které zdobí rovněž introverty. A že, navzdory obecně rozšířenému názoru, být introvertem může znamenat v řadě ohledů dokonce přednost oproti extroverzi. Jak introvert, tak extrovert totiž mají předpoklady vynikat ve svých optimálních prostředích. „Introvert však,“ říkal Jung, „má více způsobů, jak se chránit a žít déle. Oceňuje jednodušší život, důsledněji plánuje a zamýšlí se nad novými cestami, jak nejen dosahovat vlastních výsledků, ale i povzbuzovat ostatní k tomu, aby se oni sami rozvíjeli a mnohem více přemýšleli, než začnou jednat. Tak jako to dělají introverti sami.“

1. přednost: Tvůrčí myšlení

ALBERT EINSTEIN (1879–1955), spolu s Newtonem patrně nejvýznamnější fyzik vůbec, pronesl: „Monotónnost a klid tichého vnitřního života stimuluje tvůrčí mysl.“ Dodal, že zatímco extroverti závisejí na stimulaci zvenčí, jeho provokuje vlastní svět fantazie a představivosti.

Ostatně, i spisovatelka J. K. Rowling nebo režisér Steven Spielberg, nejbohatší ikony svých oborů, tvrdí, že introvertní povaha v nich rozvinula uměleckou chuť udělat svět barevnějším místem.

2. přednost: Schopnost jít mimo systém

Zakladatel Microsoftu BILL GATES, přiznal, že ho pobývání ve vlastním vnitřním světě už v dětství zbavilo vnucovaného automatismu přizpůsobovat se společenským pravidlům. „Vyprávěli mi, co se má a co nesmí, ale já nikdy nedokázal pochopit proč, když to může jít mnohem efektivněji,“ vysvětluje, proč se věnoval vývoji počítače a neměl zábrany odejít ani z univerzity. „Ano, slyšel jsem, že bych to neměl dělat. Ale nikdo mi nedokázal vysvětlit proč a zaručit mi, že cesta univerzity učiní člověka šťastnějším a úspěšnějším.“

3. přednost: Empatie vůči ostatním

KEVIN SYSTROM, který vytvořil aplikaci Instagram, prostě nehodil za hlavu stížnost přítelkyně, že na žádné fotografii nevypadá hezky a potřebovala by použít nějaké filtry. Vytvořil je. „Mnoho z nás, introvertů, má zvýšenou citlivost k pocitům. Proto lépe reagujeme na individuální přání, potřeby, interakce. Nedivím se, že mnoho introvertů dělá vynikající terapeuty. Jsou schopni naladit se na emoce druhých, pochopit bolesti v jejich mysli. Jsou soucitní, i proto je pobyt ve větší skupině znervózňuje, vyrušuje.“

Systrom říká, že už ve škole mu vytýkali, že působí nezaujatě, znuděně. „A přitom jsem byl soustředěný, ale v sobě. Moje klidné chování i při tělocviku mátlo.“

4. přednost: Schopnost pozorování

Kdekdo se diví, jak mohl celosvětově expandovat Facebook, když MARK ZUCKERBERG je introvert. „Vždycky jsem měl zájem o pozorování,“ vysvětluje. „Říkali mi sice, že nejlepší lídři musejí být nejlepší komunikátoři a že komunikovat znamená hlavně mluvit, ale já si to nemyslím. Podle mě nejlepší komunikátoři především vědí, jak naslouchat.“ A dodává: „Schopnost pomoci druhým, a tudíž i prospět sobě, přímo souvisí s dovedností číst mezi řádky a interpretovat i to, co nebylo řečeno. Ke sledování toho, co lidé chtějí i odmítají, není třeba se jich výslovně ptát. Mě pouhé pozorování s Facebookem dostalo rozhodně dál než ustavičně na uživatele dotírat s připomínkovými formuláři. Vždyť oni o nějakých správcích sítě ani nevědí. Neobtěžujeme je. Veškeré znalosti máme nikoli zásluhou úst, ale uší a očí – stále pozorujeme a vyhodnocujeme, co jim schází, a to jim poté dáváme.“

5. přednost: Schopnost zdolávat výzvy

MICHAEL JORDAN, legenda basketbalové historie, byl pro svou uzavřenou povahu prý vždy tím posledním, koho si vybírali kamarádi ve školním týmu. „Abych si je získal, musel jsem pak ve hře excelovat, vyvíjet vlastní strategie, jak dokázat téměř nemožné – říkám tomu ‚zatloukat hranatý kolík do kulaté díry‘. Navíc mě to naučilo vciťovat se do těch, kteří měli stejné bolesti, a tiše se s nimi spojit na hlubší úrovni. Myslím, že to byl důvod, proč jsem hned v prvním roce na univerzitě vyhrál s týmem univerzitní pohár, a to takřka bez hlasitého slova. Působili jsme na všechny jako profesionálové.“ Mimochodem, už tehdy byl vyhlášen nejužitečnějším univerzitním basketbalovým nováčkem.

6. přednost: Sklon vytvářet trvalá spojení

MERYL STREEP, americká herečka a trojnásobná držitelka Oscara, je už déle než čtyřicet let v jednom manželství. Říká: „Je pod mé rozlišovací schopnosti vytvářet krátká spojení. Smysluplnost vidím jen v trvalých.“ Když byla tázána na recept na takový vztah, dodala: „Nemám potřebu od manžela unikat. Unikám totiž v rámci vztahu. Potřebuji-li být znovu sama sebou, protože mě vztah vyčerpává, ustupuji do samoty, kde opět získám energii. Být sama pro mě není strašidelná, ale naopak krásná představa. Je to jako být královna, která si může dovolit odvolat svou stráž a vstoupit sama do své komnaty, své svatyně.“

7. přednost: Schopnost tiše měnit svět

Byť mnoho lidí považuje introverty za plaché a odstavené, bývají leccos, jenom tohle ne. „I laskavým způsobem můžete zatřást světem,“ říkal MAHÁTMA GÁNDHÍ (1869–1948), vůdce indického hnutí za nezávislost, sice klidný muž, přesto ohromně koncentrovaný na úspěch svého poslání. Je typickým příkladem toho, že introverty neradno podceňovat.

Ochota přijmout sebe a využít svou přirozenost z nich udělala úspěšné lidi ne proto, čeho dosáhli, ale že se nebáli jít svým směrem, a tím paradoxně inspirovat mnohé extroverty.

I v osobních vztazích, přátelství nebo partnerství, přítomnost introverta bývá darem. Jen se tomu daru musí rozumět.

  1. Oslabuje Vás okolí, nebo Vy sami? Otravujete si pochybnostmi, úzkostmi nebo strachy svůj život? Chcete se naučit pozitivnějšímu přemýšlení i v nepříjemných situacích, kdy je sebemotivace nejvíce potřeba? Využijte magazín Jak vypnout negativní myšlení.
  2. Po nevydařeném partnerském, pracovním nebo rodinném vztahu se cítíte bezcenní, neužiteční, bez motivace? Využijte knihu Sami.
  3. Poslouchali jste nedělní živé vysílání o psychologii srážení? Rádi byste také sdíleli svou těžkost, ale anonymně? Využijte prostředí uzavřené skupiny. Nejste-li jejím členem a chcete být, registrujte se zde.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart