50 zákonů sebezlepšování

Udělali jste chybu, kterou si ani po delší době neumíte odpustit?

Divíte se, jak jste tehdy “mohli být tak hloupí” a nevidět to, co zřetelně vidíte dnes?

Pokud ano, jaký dopad takový způsob přemýšlení na Vás má? Vnímáte, že Vás chyba posunula vpřed, nebo naopak snížila Vaše sebevědomí?

Když jsem vytvářel Kurz sebezvládání, magazín pro všechny, kteří chtějí konstruktivně zpracovávat své negativní emoce, vybavil jsem si dětství. Tehdy jsem usilovně pozoroval své okolí a hledal inspiraci, jak po chybách uvažovat a jednat. A objevil jsem dva typy lidí. Oba spojovalo jedno: chybovali. V čem se ovšem odlišovali, byl postoj k chybám.

Ty první chyby srážely. Trpěli pro to, co pokazili a co nešlo vrátit. Ponaučeni ve smyslu, že chyby bolí a oni chyby/bolest nechtějí, se vyhýbali jakýmkoli dalším rizikům a pokusům, trčeli na místě ve strachu a v nepříjemném rozpoložení. Nadávali si, litovali se, káli se, pod vlivem té jedné chyby, kterou si neuměli odpustit, sami sebe považovali za špatné, neúspěšné lidi. Hrozný život.

Druzí lidé si rovněž uvědomovali to, co pokazili. Netrápili se však tím, že to nejde vrátit. Říkali mi, že minulost není určena k tomu, aby byla měněna. Dodali, že minulost je zásobárna zkušeností a ty nejbolestnější zkušenosti jsou ty nejdůležitější. Že čím větší chyby jsem se dopustil, tím spíše ji už nikdy nechci opakovat. Tudíž že ponaučení nemění minulost, ale budoucnost. Tito lidé si taky chvíli nadávali, chvíli se litovali, chvíli se káli, ale pak si chybu odpustili. Uvědomili si totiž, že po chybě, kterou už nezopakují, se stali ne horší, ale lepší verzí svého Já – posunuli se vpřed.

Fascinovalo mě, že rozdíl mezi těmi dvěma skupinami nebyl v tom, že by jedni byli snad schopnější nebo šikovnější než druzí. Rozdíl byl pouze v PŘÍBĚHU, který sami sobě vyprávěli o své chybě. Pro ty, kteří se stali mým životním vzorem, nebyla chyba důvodem k trápení se a ukončení všech snah, ale naopak ke zmoudření a pokračování ve všech snahách.

Jaký příběh si vyprávíš?

V Kurzu sebezvládání ukazuji, jak pracuji s lidmi, kteří mají problém se svými negativními emocemi. Kterým když se něco nepovede, snadno se vzdají. Takoví lidé totiž uvažují destruktivně jako: Chyboval jsem, tudíž můj život je zruinován, protože minulost už nikdy nepůjde opravit.

Představme si, že to říká člověk, který ztratil blízkou osobu lží, nevěrou nebo falší. V jeho výkladu tato chyba způsobila v jeho životě nepořádek a chaos.

Přitom je to naopak. Tato chyba, kterou si uvědomil, USPOŘÁDALA jeho život. Chaotickým a nepořádným byl jeho život dříve – když lhal, podváděl a nedalo se mu věřit.

Nyní už VÍ, co provedl a že to už nikdy nemá opakovat. V hlavě má tedy NAPROSTÝ POŘÁDEK.

A jeho život NENÍ zruinován a on jako člověk NENÍ pro další partnerský či přátelský vztah nezajímavý, ale naopak mnohem zajímavější než předtím. Ona trestuhodná či politováníhodná bytost, schopná lži, nevěry a falše, totiž zůstala kdesi v minulosti, zatímco v přítomnosti již stojí “někdo nový”, kdo si již dobře uvědomuje hodnotu této chyby i důvod, proč ji už nikdy nesmí opakovat.

Protože ne každý se dostane ke Kurzu sebezvládání, popíšu zde alespoň padesát základních zákonů sebezlepšování, určených všem, kteří chybovali. Ostatně, ptali jste se na ně i při nedělním živém vysílání O převoznictví. Pamatujte: Všechno je o hlavě. Kdo nezmění svoje myšlení, nezmění svoje utrpení, a tedy ani svůj život. Pokud jsme v něčem chybovali a víme to, pojďme změnit onen PŘÍBĚH, který sami sobě vykládáme o svém selhání. Rozdělím to do tří skupin vnitřních uvědomění.

1. až 15. zákon: Základní vnitřní nastavení

1. Chceš-li skutečně změnit svůj život, musíš nejdříve změnit své myšlení. Jedině jiné myšlení přinese jiné činy a jiné činy povedou k jiným výsledkům. Jinak řečeno: Stejné myšlení vede ke stejným výsledkům. Jak řekl už Albert Einstein, žádný problém nelze vyřešit za použití těch samých myšlenek, které ho způsobily. 

2. Začni s tím, co máš, kde jsi a kdo jsi. Je to výchozí pozice, ne konečná.

3. V průběhu cesty se budeš zlepšovat a teď neřeš, na jakém místě v pořadí jsi. Pamatuj, že doběhnout poslední je lepší než vůbec nedokončit. A nejhorší je vůbec neodstartovat. 

4. O žádném problému nepřemýšlej přespříliš, nebo vymyslíš problém, který předtím neexistoval. Příliš dlouhé přemýšlení, jak něco udělat, vede nejčastěji k tomu, že neuděláš nakonec vůbec nic.

5. Na začátku žádného úspěchu v životě není náhoda, ale lidské rozhodnutí. Nezáleží na tom, co si o sobě myslíme my nebo druzí. Jistě nás napadne, že to nedokážeme. Úspěch je totiž především o překonání sebe.

6. Nečekej se začátkem na nějaké dokonalé podmínky. Dokonalost totiž nepadá z nebe, dokonalost se vytváří. Už tím, že začneš, učiníš jakékoli podmínky dokonalými.

7. Úspěch spočívá v lidském jednání. Naučíš-li se konat ve směru svých cílů, začneš se přibližovat k úspěchu.

8. Konat znamená už neodkládat. Žádný den v kalendáři se nejmenuje Jednou, Někdy, Příště. Co odložíš jednou, odložíš vždy. Každé Jednou se může proměnit v Dnes a každé Dnes se může proměnit v Jednou.

9. Nikdy neříkej, že Zítra bude vhodnější den. Protože Zítra můžeš zjistit, že vhodnější den byl Včera. A žádné Včera už nikdy nevrátíš.

10. Snaž se ke každému dni přistupovat jako k velké příležitosti odměnit se. Snaž se zkrátka Dnes udělat něco, za co si Zítra poděkuješ.

11. Uč se pravidelnosti. Na tom, co děláš každý den, záleží mnohem víc než na tom, co uděláš jednou za čas.

12. Život neodměňuje ty, kteří se snaží o dokonalé nápady, ale ty, kteří mají hotové výsledky.

13. Základ je v Tvém chtění. Jestli chceš něco dokázat, najdeš způsob, jak to dokázat. Jestli nechceš, ten způsob nenajdeš. Kdo hledá, může najít. Kdo nehledá, nikdy nenajde. Vyjma výmluvy, proč to nedokázat.

14. Zkusit něco a neuspět je vždycky cennější než nezkusit nic. Při neúspěchu totiž získáš zkušenost.

15. Cesta k úspěchu je v zásadě jednoduchá: V každém okamžiku se snažit dělat to nejlepší, co umíš. Neznamená to, že neuděláš chyby. Ba naopak, Ty musíš dělat chyby. Jedině Tvé chyby Ti ukážou, co můžeš a máš zlepšit.

16. až 30. zákon: Nový přístup k chybám a minulosti

16. Nikdy se nesnaž zapomenout na to, co špatného nebo dobrého se stalo v minulosti. Používej minulost jako zdroj zkušenosti. Více ohledně minulosti neřeš. Dopředu se nedá couvat při pohledu obráceném dozadu. (Více v Odpustit neznamená zapomenout.)

17. Nevláčej své chyby jako balvany na bedrech. Odpusť si je. Pochop, že Ti pomohou k lepšímu rozhledu. Obrazně řečeno: Sval je pod nohy a vystup na ně. Uvidíš víc než dřív.

18. Chyby jsou předpokladem úspěchu. Poskytují Ti nejdůležitější lekce. S každou chybou, potažmo s každým ponaučením, jsi blíž cíli. Jedinou opravdovou chybou, která Tě vzdaluje od cíle, je rozhodnutí raději neudělat nic v obavě, ať neuděláš chybu. Pamatuj: Potřebuješ chyby!

19. Z dlouhodobého pohledu nezáleží na tom, kolik chyb uděláš nebo jak pomalu postupuješ. Stále budeš před člověkem, který neudělal vůbec nic. Kdo kráčí pomalu, ale správným směrem, je pořád blíže cíli než ten, kdo chvátá rychleji špatným směrem.

20. Každý okamžik je příležitostí k nápravě. Každý.

21. Přijmi minulost, jaká byla. Neohlížej se za dveřmi, které se už za Tebou zavírají. Přehlédneš mnohem důležitější dveře, které se před Tebou otevírají.

22. Nenadávej na to, co je těžké nebo pracné. Růst člověka vždycky začíná tam, kde končí jeho pohodlí.

23. Nenadávej na to, co bolí. Co roste, to obvykle bolí. Kosti a svaly by mohly vyprávět. Ne, růst není snadný. Ale co není snadné, většinou stojí za to. I postel je nejměkčí po nejnáročnější túře.

24. Chceš-li dosáhnout výš než na průměr, nesmíš dělat to, co je průměrné.

25. Nedopusť, aby Tvá katastrofická představa, co špatného by se mohlo stát, způsobila, že se Tvým přičiněním nestane vůbec nic. Uč se měnit zabarvení té představy. Uvidíš pak i to, co dobrého by se mohlo stát. Největší lidské brzdy spočívají v negativní vizualizaci. (Více v části živého vysílání o vlivu představivosti na naši budoucnost.)

26. Lidé se statisticky nejčastěji bojí toho, co se nakonec vůbec nestane. Chápej, že strach Ti neříká, co nedokážeš, ale co jsi doposud ještě nedokázal. Porazit strach je prosté: stačí najít odvahu udělat přesně to, čeho se bojíš. Tím se strach změní v hrdost.

27. Jestliže chceš vzlétnout, nejdříve musíš odhodit všechno, co Tě stahuje dolů. Lidi, kteří Tě celoživotně jen odrazují a ponižují, především.

28. Jakmile se přestaneš zabývat vším, co nedokážeš ovlivnit, objevíš najednou spoustu času a energie na zabývání se vším, co dokážeš ovlivnit a co je skutečně důležité.

29. Pokud si myslíš, že nejsi dost dobrý, fajn, přesvědč se o tom. Opravdu to nedokážeš? Ukaž! Nakonec zjistíš, že nejtěžší na každém kroku je překonat okamžik, kdy ten krok nechceš udělat.

30. Lidé zřídka dělají to, k čemu jsou nejnadanější. Nejčastěji dělají to, k čemu jsou nejochotnější.

31. až 50. zákon: Nový přístup k poměřování

31. Přestaň se bolestně soustředit na to, jestli existuje někdo jiný, kdo něco dokáže lépe než Ty. Protože když ho budeš hledat, najdeš ho. A víš proč? Protože vždy existuje někdo, kdo už nepřemýšlí o tom, jestli existuje někdo jiný, kdo něco dokáže lépe než on.

32. Tvůj hlavní úkol není mít lepší život než druzí, ale mít takový život, který Tě naplňuje. Není o druhých, je o Tobě. Zaměřuj se proto na sebe. Potřebuješ-li se s někým měřit, měř se se sebou. Snaž se překonávat svůj nejlepší výkon z předchozího dne. Stačí jen o píď. Tak se roste. Úspěch je zásadně výsledkem té nejtěžší bitvy, jakou můžeš podstoupit – mezi sebou a Tebou. Jediný, kdo Tě může porazit, jsi Ty.

33. Nezdržuj se lidmi, kteří Tě odrazují. Těžko někdy dojdeš do cíle, když budeš pořád zastavovat a před každým se na potkání obhajovat, kam chceš dojít a proč.

34. Dej si pozor na myšlenku: “Je to nemožné.” Až příliš nemožných snů se změnilo v realitu.

35. Nedoufej, že čas náhodou změní Tvé výsledky. Čas změní jen okolnosti, nikdy ne Tvé myšlení a Tvé činy. Tvá nečinnost nic nezmění. Nechá výsledky tam, kde byly – bez ohledu na měnící se okolnosti. Outsider zůstane outsiderem v každé době, pokud se nerozhodne přestat být outsiderem. Čas ho nezmění. Vůle ano.

36. Tvým světlem, které Tě vyvede z temnoty, jsou příležitosti. Každý den jim čelíš, jen možná nevíš, že jsou převlečené za překážky. Každý den čelíš problémům, v nichž je ukryt poklad. Řešením Tvé situace je najít ho.

37. Prioritu dávej péči o své myšlení a svá slova. Cokoli, co si chceš promyslet nebo říct, musí nejprve protéct Tvým mozkem. Když říkáš, že něco nedokážeš, Tvůj mozek to musí zopakovat.

38. Nikdy nezačínej kladení otázek tím, proč nemáš sebevědomí. Nezačínej negacemi, ale pozitivy. Ptej se, na co můžeš být pyšný, za co se ocenit, co všechno máš, a na čem tak můžeš stavět. Stavět můžeš pouze na tom, co máš, nikdy ne na tom, co nemáš.

39. Užij si své úspěchy, ale nikdy při nich nezůstávej. Možná znáš tu pohádku: Tak dlouho se kochal tím, co dokázal včera, až už nikdy neudělal nic.

40. Plánovat je důležité, ale jednat ještě důležitější. Plánovat je totiž jako houpat se v křesle. Vypadáme děsně zaměstnaně, ale nehýbeme se z místa.

41. Každý dlouhodobý úspěch je běh na dlouhou trať. A vítězem takového běhu nikdy není ten nejchytřejší nebo nejrychlejší, ale nejvytrvalejší.

42. Kdo spadl a zase vstal, je připravenější uspět než ten, kdo nikdy nespadl.

43. Jediným rozdílem mezi překážkou a výzvou, chybou a školou, prohrou a zkušeností je úhel Tvého pohledu.

44. Kdykoli Ti vstoupí do života nějaká zkouška, máš dvě možnosti. Buď ji zkusit zvládnout, a nabrat tak nové sebevědomí, nebo ji dopředu vzdát, a ztratit tak další sebevědomí. Dvě volby. Rozhodnutí je na nás.

45. Mám pro Tebe dvě zprávy. Jedna je špatná: Prakticky nikdo jiný nemůže za chyby v Tvém životě, jedině Ty. Druhá je dobrá: Prakticky nikdo jiný nemá v rukou jejich nápravu, jedině Ty.

46. Neptej se “Proč bych to měl dokázat zrovna já?'” Ptej se: “Proč bych to NEměl dokázat zrovna já?”

47. Vždycky buď tak pozitivní, abys příliš nepochyboval, tak optimistický, aby ses příliš nebál, a tak odhodlaný, abys to nevzdal.

48. Přijímej s vděčností každé zakopnutí. Alespoň poznáš, co v sobě máš, aniž o tom víš. Tím pádem se to totiž probudí.

49. S každým pádem se těš na vnitřní hlas, který doposud mlčel. Vysloví jediné: “Vstaň!” To díky němu vstaneš. Seznam se s ním. Je to hlas Tvé odvahy.

50. Dbej na své myšlenky. U nich všechno začíná. Jen se rozhlédni. Všechno hmotné, co kolem sebe vidíš, bylo kdysi myšlenkou. Myšlenkou v něčí hlavě, která se uskutečnila. Dej tedy pozor na to, co si vkládáš do mysli, aby se uskutečnilo.

Potřebujete se naučit pracovat s negativními emocemi? Rozbíjejí Vám zbytečně vztahy? Využijte Kurz sebezvládání.

Zajímá Vás svět emocí? Potřebujete umět rozlišit nepříjemné emoce od intuice? Využijte Emoce versus rozum: Cestou intuice.

S pravidelným odběrem tohoto magazínu získáváte automatický přístup do uzavřené skupiny, k úterním uzavřeným živým vysíláním přímo ve skupině i ke klubovým článkům. Více o členství zde.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart