Jak překonat negativní emoce podle dalajlamy

  1. V každém okamžiku se snaž být svým nejlepším přítelem.
  2. Přistupuj k sobě tak, jak by s Tebou jednal Tvůj nejbližší člověk, kterému na Tobě záleží.
  3. Zbytečně si neotravuj cit, mysl, postoj. Jinak si zbytečně otrávíš svůj život.

Toto je filozofie dalajlamy.

Jeho Svatost přitom není nadčlověk. Je to člověk. To znamená, že i on se pere s lidskými slabostmi. Pozoruhodné je, že většinou je překonává. A dělí se o to, jak to můžeme dokázat i my.

Kdy jsem vytvářel vánoční SNÁŘ, ten speciální dárek pod stromeček pro člověka, na kterém nám záleží a který se občas potýká se svými slabostmi, měl jsem na mysli, jak takovému člověku pomoci po nepříjemném dni rozmělnit v mysli i srdci prožitou křivdu, bolest nebo i vlastní chybu. Jak se zbavit negativních emocí a myšlenek. Jak se zklidnit, povzbudit, motivovat. Jak svému vědomí i podvědomí ulevit, mít dobrou noc a ještě lepší následující den.

Psychologie nejsou žádné čáry. Ostatně, naznačují to i tři dalajlamovy cesty, příklady či příměry, na které si můžete vzpomenout, i když pod stromečkemvánoční SNÁŘ nenajdete.

1. dalajlamova cesta: Porozumění představou

Tu příhodu vyprávěl dalajlamův šofér.

Jeli takhle městem, dalajlama na zadním sedadle. Vtom jedno z vedlejších aut odbočilo do jejich dráhy a málem způsobilo srážku. Šoféra popadl vztek, a už chtěl popustit uzdu hněvu, když se zarazil. Intuitivně spatřil ve zpětném zrcátku spokojeně se usmívajícího dalajlamu, který incident zaznamenal, ale přesto jen lehce pokýval hlavou a pravil: „To jsou mi teda, na mou věru, řidiči…“

Vzteky doutnající šofér se ho zeptal, jak může tak negativní událost přejít takhle v klidu. Dalajlama řekl: „I mě samozřejmě napadne reagovat instinktivně. Vždyť je to lidské! Ale hned potom si řeknu: A k čemu to bude dobré? Pokud místo primitivní cesty hněvu zvolím ušlechtilejší cestu humoru, porozumění a soucitu, jsou negace z mé mysli ihned pryč – a nedostaví se žádný vztek, deprese, zvýšený krevní tlak. Kdekoli je negace, tam kráčí v patách nemoc.“

Načež dodal: „A tak si raději představím, že ten řidič možná spěchá do nemocnice, veze rodící ženu nebo chvátá za někým blízkým, kdo je v nouzi. A přeji mu hlavně, ať dobře dojede a nikoho, ani sebe, neohrozí.“

(Další dalajlamovy historky můžete číst ve vánočním SNÁŘI na stranách 62 až 67).

2. dalajlamova cesta: Zklidnění vzorem

Na dalajlamovi mě zaujala jeho největší vášeň – sebezklidňování. O co jde?

Když má tu příležitost, věnuje dlouhé pohledy moři. Ať vyskytuje-li se přímo na pobřeží, nebo pozoruje-li ho jen v televizi. Ten pohled ho uklidňuje. A přemýšlel i proč.

„Zjistil jsem, že čím déle se na něj dívám, tím víc se s ním slaďuji. Sám se stávám mořem. “ Načež dodává: „Takový by měl být člověk. Na povrchu může život čechrat jako emoce, jako vlny, ale do hloubky by měl růst jeho klid. Problémům, jako moře vichrům, se nevyhneme, ale to ještě neznamená, že se musíme nechat vylít z břehů, rovnováhy, a ztrácet svou podstatu, svůj klid.“

Protože ve vánočním SNÁŘI provázím procesem odbourávání negativních emocí, které přirozeně provázejí příkoří, faleš, lež, zradu, pohrdání, odmítnutí, odchod milovaného člověka či vlastní selhání, zdůrazňuji také tuto dalajlamovu myšlenku: „Hlavně bychom se neměli kárat za své negativní pocity. Jsou přirozené a nevyhnutelné, když nás zasáhne negativní událost. Vyčítáme-li si to, že je máme, jen je ještě doplňujeme uragánem viny a studu. Je to jako s onemocněním. Jen proto, že nastydneme, se nemusíme navrch ještě trestat a svůj stav nemoci ještě zhoršovat.“

3. dalajlamova cesta: Motivace opakem

Dalajlama při práci s vlastním myšlením varuje hlavně před tím, že negativní reakce hněvem nemůže situaci zlepšit. Jistě, toxický postoj nemůže přinést zdravý život. „Zlobou a nenávistí ve výsledku působíme větší škody sobě než tomu člověku, který nám ublížil.“ Buddha ostatně říkal: „Je to jako pít jed a očekávat, že zemře někdo jiný.“

Dalajlama to rád vysvětluje na příkladu sousedských vztahů: „Představme si, že nás soused nenávidí a ustavičně se snaží otrávit nám život. Ztratíme-li sebekontrolu a rozvine-li v nás nenávist, pak to budeme my, kdo začne trpět špatným trávením, kdo už nebude tak dobře spát, koho rozbolí hlava a kdo bude muset užívat všelijaké prášky. Zkazí to i naši náladu, přestanou k nám chodit přátelé. Zbělají nám vlasy, objeví se vrásky, možná nám hrozí ještě vážnější zdravotní problémy. A náš soused bude mít důvod radovat se, protože jeho přání našeho zkaženého života se splnilo, aniž by nás musel fyzicky navštívit. Způsobili jsme si to vlastně my sami.“ A dodává: „Když však navzdory všem vycítěným křivdám zůstaneme klidní a usměvaví, když se nám podaří ovládnout svůj hněv nadhledem a soustředěním na dobré věci v našem životě, pak nám zdraví bude sloužit dál, neztratíme optimismus, radost ani přátelé nás neopustí. Náš život bude velmi úspěšný. Uvidí-li to náš soused, bude to naopak jeho mysl, do níž se tím zanesou značné chmury. Za přání špatného dostal sám špatné. Tak oplácí karma. Ale všechno je o našem postoji. My rozhodujeme, zda negativní karmu přijmeme, nebo ji bez zájmu necháme ležet, a ona tak zůstane tomu, kdo ji vytvořil.“

Pokud Vám ještě schází vánoční dárek pro důležitého člověka v jakémkoli věku a jste ochotni za něj obětovat tři sta korun, vánoční SNÁŘ je do vyprodání zde.

Máte-li takové možné obdarované dva, využijte výhodnou sadu s dárkovým balením.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart