Buddhův rozdíl mezi mít rád a milovat

Slýchali jste sladká slova typu „Miluji Tě“? Byly Vám adresovány slibu „Už navždy“, „Bez Tebe nikdy“? Zůstalo nakonec jen u slov?

Kladete si po této zkušenosti otázku, do jaké míry se vůbec dá věřit slovům? Bojíte se, že Vy citelně milujete, ale druhý Vás jen pocitově „má rád“?

Celou jednu publikaci Odpustit neznamená zapomenout jsem věnoval umění pozitivního uzavření minulosti – překonání bolesti, pročištění myšlenek, změněné přítomnosti. Není náhoda, že jednotlivé části předělují příběhy Gautámy Siddhárthy, známějšího jako Buddha. Právě on definoval rozdíl mezi „mít rád“ a „milovat“, a to nikoli na stupnici lásky. „Milovat“ pro něj neznamenalo NĚCO VÍC, ale NĚCO JINÉHO než „mít rád“. V dnešním Řešidle to vysvětlím. Inspirovala mě k tomu svou otázkou Johanka: „Petře, vím, že se mnou nebudete mít slitování, ale našla jsem si na seznamce muže, který mi tvrdil, jak moc mě miluje. Skutečnost byla taková, že se mnou býval jenom přes víkend, a to většinou ještě spíše jenom na noc, najednou, načež vždy řekl, že si uvědomil, že někam pospíchá. Časem z něj vylezlo, že vlastně má vztah. Ale že už nefunguje, že odumírá, tvrdil. Dala jsem mu čas na dořešení tohoto vztahu, ale vlastně nic se nezměnilo. A já se trápím. Ubíjí mě čas od neděle do pátku, kdy se vůbec neozývá. Vím, že mě má rád, ale bojím se, že mě nemiluje, že mu sloužím jenom jako milostná matrace, a to ještě jen v den, kdy jeho přítelkyně jezdí na návštěvu k rodičům, jak jsem si zjistila. Když jsem mu to vytkla, odmlčel se úplně, že tohle nemá zapotřebí. A já nevím. Mám čekat? Dořeší si to? Nebo si už našel jinou matraci na sobotní večery?“

Každý všední den věnuji odpovídání na Vaše otázky svá Řešidla. Poslouchat můžete buď v podcastových aplikacích (prokliknete se do nich nahoře), anebo pouhým spuštěním přehrávače mého hlasu (viz výše). Pro ty, kdo raději čtou, než poslouchají, vznikla stejnojmenná kniha Řešidlo, která obsahuje přepisy mých odpovědí na nejčastěji se opakující otázky. Více o této knize zde.

Mít rád/milovat růže

Předně, nikdy nikomu nerozmlouvám vztah, pokud je s tímto vztahem v pohodě. Nesoudím, co je správné pro druhé lidi. Někomu může naprosto vyhovovat zpestření jen na sobotní večer, zatímco ve zbytku týdne má čas na sebe, své potřeby, své zájmy, svůj život, do kterého se mu nikdo neplete. Pokud ale člověka jakýkoli vztah činí vyloženě nešťastnými, neměl by v něm pokračovat, pokud nemá možnosti, jak svůj protějšek ovlivnit, protože pokračování nekompatibilního, ba vnitřně toxického vztahu člověka postupně zničí. V dlouhodobě nešťastném rozpoložení nelze být šťastný.

Jistě je lepší, když Vás někdo má rád, než kdyby Vás měl nerad. Mezi tím je rozdíl. A podobný rozdíl je mezi mít rád a milovat. V psychologii se to s oblibou vysvětluje na Buddhově teorii o růžích.

Buddha říkal, že kdekdo má růže rád. Takový člověk si rád růži utrhne nebo již utrženou koupí, dá si ji doma do vázy a postupně sleduje, jak ta růže umírá.

Přičemž ta růže umírá proto, že se ocitla někde, kde být nemá. Někde, kde nedostává to, co potřebuje k životu. Proto postupně uvadá.

S růžemi je to stejné jako s lidmi. Ten, kdo má růže JENOM rád, vlastně ZPŮSOBUJE, že růže uvadají a umírají. To, co tyto růže potřebují k životu, jim nejenže NEDÁVÁ, ale přímo BERE.

Naopak ten, kdo růže MILUJE, je netrhá. Nechává je právě tam, kde prospívají, a chodí je zalévat. Jinak řečeno: DODÁVÁ jim to, co k životu a štěstí potřebují. A to všechno proto, že mu na té KONKRÉTNÍ růži skutečně záleží. A to je rozdíl.

Oba tito lidé si užijí benefitu růže – toho, jak voní. Ovšem ten, kdo má růže JENOM rád, si toho užije jen krátce. Ve váze krátce ocení jejich vůni a tvar. I on však vnitřně ví, že to bude jen na chvilku. Je s tím smířen. Ba je mu jedno, že ta růže JEHO VINOU uvadne. Až se tak stane, utrhne si novou. Na KONKRÉTNÍ růži mu nezáleží.

Jemu záleží na VŠEOBECNÉM požitku z růží. Ta nebo jiná, to je mu jedno. A stejné je to bohužel s lidmi.

Když budeme dávat šanci pouze těm, kteří nás „mají rádi“, zjistíme, že jsme z dlouhodobého hlediska nešťastní. Zpočátku máme radost, že nás utrhli jen pro sebe. Následně však poznáme, že jsme na nich závislí. Ne na zemině, vláze, slunci. K těm ztratíme přístup. Dostaneme jen trochu vody, která se zkazí. A taky dostaneme osamělost. Budeme totiž závislí na nesprávných lidech.

Ti lidé nám nebudou dávat to, co dlouhodobě potřebujeme. Budeme chřadnout. Oni s námi totiž nebudou v těžkých chvílích. Tehdy budou raději s někým, koho možná skutečně milují. Na nás si pak udělají čas až v občasném okamžiku, kdy ten, koho milují, je momentálně nepotřebuje. Tehdy si přijdou užít naši vůni či tvar, ale budou tak činit stále méně, protože – jako u vadnoucí růže – vůně i tvar začnou ztrácet na kráse.

Stále častěji budou mizet a objeví se zase až ve chvíli, kdy se jim „hodíme“, kdy na nás mají čas. A jednoho dne se nás zbaví úplně. Už jim nebudeme dost vonět, dost je lákat.

Jenže to není láska.

Skutečná láska je svým způsobem NEODDĚLITELNOST. Jestliže skutečně milujeme, záleží nám na tom, aby druhý prospíval, a když neprospívá on, neprospíváme ani my.

Proto ten, kdo miluje růže, je v jádru smutný, když jeho růže přes veškerou jeho péči zvadnou. Myslí si, že selhal. Vyčítá si to. Snaží se příště být lepší, pozornější, starostlivější.

Zatímco ten, kdo má růže jenom rád, nemá se zvadnutím růže spojené žádné osobní výčitky. Protože mu na konkrétní růži nezáleží. „Jé, ona zvadla, pryč s ní,“ řekne jen a začne se ohlížet, kde sehnat růži novou.

A proto: Nikdy nedávejte přednost lidem, kteří Vás jenom mají rádi, před těmi, kteří Vás mohou milovat, protože ti, kteří Vás jenom mají rádi, dají sami jednou přednost těm, které budou milovat.

  • Těžko snášíte odpojení svého protějšku či přímo rozchod? Těžko se vyrovnáváte s odhalenou lží? Nejde schopni přijmout přítomnost, uvízli jste v minulosti? Využijte můj magazín, který je v každém vydání zaměřen na zvládání jedné konkrétní psychologické problematiky. Vyberte si své téma zde.
  • Kteroukoli z mých knih, včetně tištěného Řešidla, si ke zvolenému magazínu můžete přidat zde.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart