Jednoduchá metoda, jak ve své bolesti neublížit druhým ani sobě

Je Vám – vinou nějaké události, okolnosti nebo jednání jiného člověka – bolestně, nepříjemně, negativně?

Cítíte přepětí a potřebu ventilovat se?

Psychologie tomu říká bouřkový mrak, který podvědomě začne hledat hromosvod – objekt, do kterého by udeřil a svedl svou špatnou energii. Ne nezbytně proto, aby tomu objektu ublížil, spíše aby sobě ulehčil. Alespoň pocitově. Protože ve skutečnosti negativní jednání vůči druhým může spíše zhoršit karmu člověka – vést k jeho izolaci, opuštění, osamění. A tedy NAOPAK k prohloubení původní bolesti a negativity.

Proto, když jsem tvořil manuál Projít koncem k začátku, myslel jsem na všechny ty lidi, kteří subjektivně mají mnoho důvodů zatrpknout – vůči životu, druhým či sami k sobě. Kteří prožili nějakou nezaslouženou křivdu, byli podraženi, oklamáni, zlomeni, aniž si to zasloužili, a kteří mají nutkání být o to víc zlí a UŠKODIT TAK SOBĚ ještě víc – negativním postojem si vytvořit JEŠTĚ TEMNĚJŠÍ KARMU. Proto je Projít koncem k začátku založeno na práci se sebou, a to právě tehdy, kdy se zdá tak snadné rezignovat a naopak tak těžké najít pozitivní cestu vpřed.

Téma sebeovládání v těžkých chvílích je Vámi často zmiňované i v dotazech, které mi posíláte. Jeden příklad za všechny – Dušan píše: „Petře, slyšel jsem Váš podcast Proč děti po rozvodu nenávidí toho rodiče, se kterým zůstali a který se ničím neprovinil. Je to přesně i příběh mé partnerky a její dcerky. V tom podcastu říkáte, že nejen děti, ale i dospělí někdy neumějí kompenzovat to špatné v sobě. Čteme Váš magazín, kde se různými kompenzačními metodami zabýváte. Je ale i taková, kterou by pochopilo i malé dítě?“

Každý všední den odpovídám na Vaše otázky mluveným slovem v Řešidle. Poslouchat má slova můžete buď v podcastových aplikacích (prokliknete se do nich nahoře), anebo pouhým spuštěním přehrávače mé řeči (viz výše). Pro ty, kdo raději čtou, než poslouchají, jsem vydal speciální knihu Řešidlo, obsahující přepisy těch nejdůležitějších myšlenek z mých epizod. Více o této knize zde. Odpovídám samozřejmě i Dušanovi, respektive všem, které tento problém trápí.

Dvě pravidla v jednom

Osvojit si schopnost sebeovládání je projekt na celý život. A to i proto, že různé situace vyžadují různá řešení: Musíte zohlednit jak člověka, proti kterému stojíte, tak událost, která se stala, vlastní rozpoložení, které v sobě máte, míru negativních emocí v sobě. Jinak řečeno: Někdy potřebujete bouchnout, protože něčeho je už příliš. Jindy je lepší vyjít do lesa a pomalu to v sobě rozpustit. Někdy musíte jednat rychle, okamžitě, a jindy Vám naopak prospěje nejednat rychle. Někdy Vám pomůže samota, protože jde o případ, kdy Vás vyléčí, a jindy Vás samota naopak ubíjí, protože jde o případ, kdy se mění v osamělost.

Proto se problematikou sebeovládání zabývám v každém vydání svého magazínu; každé je totiž zaměřené na jeden konkrétní problém a možnosti jeho zvládání.

Ale kdybych měl formulovat jednu společnou podstatu každé situace, kterou by pochopilo i malé dítě a kterou by bylo schopno uvědomit si ve vypjatých chvílích, pak by to byla jednoduchá mentální metoda, která je složená z těchto dvou polovin:

Jsi-li sám, dej si pozor na své myšlenky.

Jsi-li s někým jiným, dej si pozor na svá slova.

A objasním proč.

Problém řetězení myšlenek

Myšlenka vytváří myšlenku. Myšlenky takzvaně řetězí. Příklad: Pokud Vás napadne Co když jsem udělal chybu?, mysl okamžitě začne návazně přemýšlet, JAKOU chybu jste mohli udělat. A jakmile Vám nějakou možnou chybu nabídne, tak okamžitě začne řešit, proč k ní došlo – co jste mohli udělat – proč jste to neudělali – co z toho teď bude za nepříjemnost… Chápete? Na začátku byla JENOM JEDNA jediná pochybnost: Co když jsem udělal chybu? Ta jedna jediná pochybnost navíc mohla znít přesně opačně: Co když jsem NEudělal žádnou chybu?

To je problém takzvaného řetězení myšlenek. Myšlenky vytvářejí spirálu. Negativní myšlenka směřuje dolů. Vytváří negativní pocit. Negativní pocit vede k ještě negativnější myšlence. Ta vytváří ještě negativnější pocit. Je to jako negativní šroub, který se zavrtává hlouběji do země. Jedna jediná pochybnost, a najednou je tma. Stačilo jen několikrát otočit tou myšlenkou špatným směrem.

Jinak řečeno: Člověk, který nedbá na své myšlenky, ničí sám sebe.

A člověk, který nedbá na svá slova, ničí taky svým způsobem sám sebe, protože odhání od sebe druhé. Ty, kteří mu mohou pomoci, aby v negativních chvílích nebyl sám a neměl černé myšlenky. Paradox, že?

Problém klíčení slov

Rozdíl mezi slova a myšlenkami není velký. Slova jsou totiž zformulované pochybnosti, domněnky nebo přesvědčení, které následně vkládáme do hlavy druhým.

Jestliže nedbáme o svá slova, jako bychom do hlav druhých lidí sázeli špatné myšlenky – jednu za druhou. Proč je to problém? Protože lidská mysl je jako záhon, přesněji: velmi úrodný záhon. Cokoli do ní zasadíte, to spolehlivě vyroste. Když zasadíte špatnou myšlenku (plevel), tak výsledkem může být i to, že člověk v sebe přestane věřit. Nebo přestane věřit ve vztahy. A je jedno, jestli byl ten plevel vložen do hlavy naší myšlenkou nebo cizím slovem. I tak se ujme a vyklíčí.

Proto ve svém magazínu ukazuji, jak v konkrétních situacích dbát o své myšlenky a o svá slova. Ať už to bylo vydání Proč neznám Tvoje Proč, když nás například někdo odmítne a my nevíme důvod; nebo vydání Jak překonat pochyby, když někomu nevěříme, na někoho žárlíme, a tím ničíme jeho i sebe; nebo vydání Karma lhářů, když někomu nestojíme za upřímnost a bolí nás to; nebo naposledy vydání Projít koncem k začátku, kdy na životní těžkost zůstaneme sami anebo se nám nedaří obnovit vztah, který se už jednou porouchal. – To všechno je o práci s vlastními myšlenkami a slovy.

Obojí je totiž energie, která nás buď zvedá, nebo sráží. A nemůže za to nikdo jiný. Jen my.

A to je dobře. Protože když můžeme sami sobě nebo někomu jinému ublížit, tak můžeme i sami sobě nebo někomu jinému PŘESTAT ubližovat. Jen si stačí uvědomit, jak na to. A tomu věnuji svůj magazín.

Pamatujte si, prosím, z tohoto Řešidla:

  1. Nejen myšlenky, i slova fungují jako kámen, který je tak snadné sebrat z cesty a mrštit do řeky. Problém však je, že nikdy nevíme, jak hluboko potom uvízne a jestli se ho vůbec ještě někdy podaří vyjmout.
  2. Tak jako to platí o člověku, který ze sebe jednu špatnou myšlenku či jedno špatné slovo pak nemusí dostat hodně dlouho, případně i celý život. A úplně zbytečně. Stačí se víc ovládat a domyslet důsledky svých činů.
  3. Nezapomínejme: Jsme-li sami, dbejme na své myšlenky. A jsme-li s někým, dbejme na svá slova.

Zajímá Vás sebeovládání? Využijte magazín.

Zajímá Vás jeden konkrétní díl? Podívejte se sem, zda je ještě dostupný. Všechny magazíny jsou v nabídce pouze do vyprodání, pak už je nelze sehnat.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart