25 vnitřních obran proti vnějšímu tlaku

Pamatuji si na den, kdy mě schvátil stres. Sesedli se kolem mě přátelé a položili mi základní otázku, na kterou jsem neznal odpověď: „Proč vlastně děláš to, co děláš? Proč vlastně jdeš směrem, kterým jdeš? Proč se rozhodl právě tak vést život, který máš?“

Ten den jsem si uvědomil, že vlastně dělám mnoho věcí, které nechci. Že už nepřemýšlím o tom, proč je dělám, prostě jsem záhadně přesvědčen o tom, že je MUSÍM dělat, že TAKTO musím žít. Ale kde se vzalo to přesvědčení? Když jsem pátral po příčině, objevil jsem v minulosti lidi, kteří mi tento směr vnukli. Aniž se mě zeptali, jestli ho chci. A já jsem ho následoval, aniž bych se sám sebe zeptal, jestli takto chci opravdu žít.

Ten den jsem poprvé potkal psychoterapeuta. A on mi vyprávěl poučný příběh:

  • To takhle kráčí zamyšlený muž pokojnou krajinou. V tom se proti němu šílenou rychlostí vyřítí kůň, v jeho sedle jezdec. Muž křikne na jezdce: „Proboha, kam tolik spěcháš?“ Jezdec zoufale: „Já nevím. Zeptej se toho koně.“

Můj život byl dlouho jako ten kůň. Rajtoval jsem v jeho sedle, aniž bych se sám sebe zeptal, jestli to chci. Psychoterapeut mi řekl: „Proč se tu otázku stydíš sám sobě položit? Proč si myslíš, že takový, jak ho určili druzí, musí Tvůj život být? Proč by měl být pořád pod tlakem Tvého okolí?“

Načež, když jsem pokrčil rameny, dodal: „A pokud v tom sedle opravdu sedět MUSÍŠ, proč svého koně lépe neovládáš? Proč se nezajímáš, jak ho alespoň občas zastavit a odpočinout se, přehodnotit směr, kterým Tě nese?“

Dnes stejné otázky kladu já Vám, pokud se na mě obracíte s identickým problémem – přetížením, vyhořením, úzkostí. Konečně, pro všechny, kdo se mi svěřit nechtějí (protože se třeba za tuto „nevědomost“ stydí), jsem vytvořil samostatný magazín Projít koncem k začátku – jak život, který byl, ponechat minulosti a začít vytvářet nový, který už více držíme za jeho otěže. Ale o tom už je můj magazín.

Problém tlaku

Deprese je fenoménem této doby. Ten pojem pochází ze slova depressed, tedy stlačený. Ano, mnozí z nás jsme pod tlakem. Slýcháme sice, že „olivy pod tlakem vydávají nejlepší šťávu“. Jenže už nikdo neříká: pod JAK VELKÝM tlakem. Člověk má své meze a všeho moc škodí. I tlaku, se kterým musíme umět pracovat a kompenzovat ho. Jak? Těm, kdo NEodebírají můj magazín, který míří do Vašich schránek už za několik dní, se pokusím pomoci alespoň několika náměty zde.

Moje otázky tedy zní: Cítíte, že jste v poslední době drceni okolnostmi? Čelíte značnému stresu? Neumíte si s ním poradit, protože nevíte, jak vyventilovat vnitřní přetlak, uvolnit se, vypustit nadbytečné negace z mysli? A zaujal Vás můj článek Jak přepnout z negativních myšlenek na pozitivní? Pak mám pro Vás 25 námětů k zamyšlení. A pár fotografií z mých cest, které se k těmto inspiracím hodí: když už je to cestování v dnešní době tak komplikované…

1. způsob: Změnit postoj

Památník objevitelů v lisabonském Belemu

Odmalička jsem rád četl o mořeplavcích. Nejvíce o Fernãu Magalhãesovi, který se ve svých 40 letech vydal kolem světa. Vápencový Monument objevitelů, jemuž postava Magalhãese vévodí, stojí v portugalském Lisabonu, čtvrti Belem, s připomínkou jeho myšlenky: „Nikdy nemůžeš ovlivnit, odkud vane vítr. Vždy ale můžeš přenastavit plachty, a do cíle tak doplout.“

To vyjadřuje první možný způsob přístupu k vnějšímu tlaku, který na nás působí – uvědomit si, že i negativní „proudy“ lze využít pozitivně.

1. „Nejlepší ventilací nadměrného stresu je zaměstnat se. Druhý den pak můžete říct: ‚Šéfe, včera jste mi posekal zahradu!'“ Sheryl Sandberg, provozní ředitelka Facebooku (*1969)

2. „Nesněte o životě bez potíží, nezasloužíte si tak velkou slabost. Pohlédněte na duby. Ve větru zesilují.“ Peter Marshall, duchovní (1902–1949)

3. „I velké trápení se stane krásným, když jej snesete s úsměvem. Neříkám tím: Buďte k sobě tak necitliví, ale naopak: Mějte tak velké srdce i mysl.“ Aristoteles, filozof (384–322 před n. l.)

4. „Mít klidný život neznamená žít v bezvětří, ale vytvořit si oázu klidu uprostřed všeho hektického života.“ Jill Botte Taylor, neuroanatomička (*1959)

5. „Proti tlaku zvenčí bychom neměli působit ještě větším tlakem zevnitř, ale naopak uvolněním. Myslet na něco, co nám dělá radost. Věnovat se někomu, kdo nám dělá radost. Provádět to, co nám dělá radost. To je cesta proti tlaku, cesta k radosti, úlevě, odpočinku.“ William James, filozof a psycholog (1842–1910)

6. „Jedním z příznaků blížícího se nervového zhroucení je osobní přesvědčení, že určitá práce je důležitější než vlastní zdraví.“ Bertrand Russell, logik (1872–1970)

7. „Život je jako jízda autem. Nabízí i jiné způsoby, jak si to užít, než jen ustavičným zvyšováním rychlosti. Ba naopak, se zpomalením si člověk více užije maličkosti, které ve spěchu přehlédne.“ Mahátma Gándhí, duchovní vůdce (1869–1948)

8. „Muže, který má převahu nad stresem, poznáte tak, že stráví celý víkend s rodinou bez pocitu viny.“ Danielle Steel, autorka konvenčních dramat (*1947)

2. způsob: Vnímat i líc

Platonova mramorová socha v řeckých Athénách

Kdo zná mou tvorbu více, ať už písemnou (magazíny, knihy), nebo audio (podcasty), ten ví, že všechno, co se nám v životě stane, rád přirovnávám k minci. Má to dvě strany, rubovou a lícovou. A i když v negativním rozpoložení vnímáme jen tu špatnou, neznamená to, že na té události nebo okolnosti nemůže být také něco dobrého, ba užitečného.

Řecký filozof Aristokles, známější pod pseudonymem Platon, apeloval: „Všechno, co se Ti v životě stane, vnímej jako truhlici. Možná je na pohled nevzhledná, odpudivá, ale když do ní pronikneš, možná objevíš poklad hodnotnější než zlato.“

To obsahuje druhý způsob práce s negativními událostmi – více pracovat s vlastním myšlením a vlastním hodnocením dané situace:

9. „Stres k nám ve skutečnosti nepřichází od šéfa, dětí, manžela, dopravní situace, zdravotních problémů a jakýchkoli jiných vnějších okolností. Jeho původ je v našich myšlenkách, které si o kterékoli z těchto okolností následně vytvoříme.“ Andrew Bernstein, filozof a spisovatel (*1949)

10. „Intenzita našeho stresu se mění podle toho, jak události vnímáme, jak na ně reagujeme. Soustředíme-li se na negativní aspekty, hladina stresu stoupá. Snažíme-li se vidět to dobré, klesá.“ Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy (1856–1939)

11. „Napětí v člověku vyvolává především myšlenka, kým by měl být. Uvolnění přináší uvědomění, kým skutečně je.“ Daniel Defoe, spisovatel (1660–1731)

12. „Pokud se Ti něco nelíbí, změň to. A pokud to změnit nemůžeš, změň způsob, jakým o tom přemýšlíš. V žádném případě si však na nikoho mimo Tebe nestěžuj.Maya Angelou, básnířka (1928–2014)

13. „Nedokážeme-li najít klid v sobě, je zbytečné ho hledat jinde.“François de La Rochefoucauld, moralista (1613–1680)

14. „Naučil jsem se jít za každé situace dál. Přestalo mi vadit, že nezměním minulost; nepotřeboval jsem to. Tím, že jsem šel dál, jsem měnil budoucnost.“ Ernest Hemingway, spisovatel (1899–1961)

15. „Stres se vaří v naší hlavě. Základní suroviny k přípravě jsou dvě: uvědomění, že jsme ‚zde‘, a přání být ‚tam‘. Stres ale není řešení. Jedině skutečná cesta od toho, kde jsme, k tomu, co si přejeme, je řešení.“ Eckhart Tolle, filozof (*1948)

16. „Stres a strach z toho, co nemůžeme ovlivnit, nezabrání, aby se staly špatné věci. Zabrání však tomu, abychom se radovali z dobrých.“ Plutarchos, filozof (46–127)

3. způsob: Vypustit zbytečné

Homérova socha před University of Virginia v USA

Z díla nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia, mi stačí pamatovat si dvě věty. Ta první zněla: „Každé rozhodnutí je odmítnutím něčeho.“ Mysleme na to, kdykoli se rmoutíme. Ačkoli se nám zdá, že se zastavil čas, život běží dál. A my tak negativním nastavením o mnoho přicházíme. Sám Homér to ostatně popsal druhou větou: „Každým okamžikem trápení přicházíme o jeden okamžik radosti.“

Jak to, co nás trápí, přestat držet v hlavě? Snad Vám pomůže 3. skupina zamyšlení:

17. „Neobírej se o radost z toho, co už máš, smutněním po tom, co ještě nemáš. Vzpomeň si, že to, co už máš, jednou bývalo tím, v co jsi jenom smutně doufal.“ Epikuros, filozof (341–270 př. n. l.)

18. „Náš život je výsledkem našich myšlenek. Nemůže být tedy změněn, aniž bychom současně změnili své myšlení.“ Albert Einstein, teoretický fyzik (1879–1955)

19. „Většinu stresu cítíme ne proto, že bychom toho měli tolik na práci, ale že nedokončujeme to, co jsme začali.“ David Allen, konzultant v oblasti produktivity práce (*1945)

20. „Stres je pouze moderní odpad. Všichni ho produkujeme. Pokud své starosti tu a tam neprotřídíme, přerostou nás a pohltí.“ Larry Ellison, podnikatel (*1944)

21. „Když cítím, že mě něco stresuje, zamyslím se: ,A bude na tom záležet za pět let?‘ Pokud ano, něco s tou situací dělám. Pokud ne, nechám ji být.“ Paolo Villaggio, herec (*1932)

22. „Nic v tomto světě není trvalé. Ani potíže.“ Charlie Chaplin, komik (1889–1977)

23. „Žít pozitivně neznamená žít bez stresu, ale tak, aby se stres stával motorem, ne překážkou – aby byl důvodem něco změnit, ne proč se dál trápit.“ Michael Johnson, sprinter (*1967)

24. „Ideální čas odpočinout si nastává právě tehdy, když si myslíme, že na odpočinek nemáme čas.“ Sydney J. Harris, novinář (1917–1986)

A nakonec to nejzásadnější k zamyšlení:

25. „Nejsmutnější na všech mých obavách a trápeních, které jsem v životě měl, bylo pozdější zjištění, že jsem se tolik bál většinou toho, co se nakonec vůbec nestalo.“ Winston Churchill, státník (1874–1965)

Připadáte si někdy na konci sil? Točíte se někdy jako v křeččím kolečku a postrádáte ve své každodenní rutině smysl? Chcete vrátit do života radost a směr, který Vás bude naplňovat? Potřebujete pro konkrétní kroky nabrat odvahu a sebevědomí? Kéž Vám Projít koncem k začátku pomůže. Proto jsem ho psal. Více o něm zde.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart