20 myšlenek pro odolnější Já

Jakou energii čerpáte z prostředí, ve kterém žijete?

Víte, že člověk je průměrem pěti osob, kterými se nejčastěji obklopuje?

Nechápete, proč někdy tak málo věříte v sebe? A rozhlédli jste se, jestli kolem Vás je vůbec někdo, kdo ve Vás věří?

Být odolnější vůči okolí, okolnostem, vlastní slabosti. Téma, kterému se na přání svých čtenářů věnuji v magazínu FC Premium od začátku roku – od vydání Jak překonat pochyby přes Karmu lhářů až nyní k Projít koncem k začátku. Jste nyní v rozpoložení, kdy postrádáte dobrou energii a nedaří se Vám ji čerpat ani z okolí? Pak věřím, že Vám alespoň tento článek pomůže.

Vliv okolí na člověka

Už ve starověku námořníci věděli, že lodě se nepotápějí kvůli vodě, která je kolem nich a která na ně doráží zvenčí, nýbrž že se potápějí vinou vody, která pronikne DO NICH. Stejně jako lodě na tom jsou lidé.

Prakticky nezáleží na okolnostech. Ať se nám momentálně daří, nebo nedaří, kolem každého z nás bude vždy dostatek odrazování, zpochybňování, nepřejícnosti. Důležité je, abychom se těmto vlnám ubránili a nevpustili je do své hlavy. Abychom nebyli poraženi dřív, než se o úspěch pokusíme.

Když jsem tvořil Projít koncem k začátku o všem, co člověku pomáhá vnitřní odolnosti a pročišťování, vzpomněl jsem si na jeden názorný příběh ze sociální psychologie, který se přednáší i na vysokých školách:

Starý muž žil na malém městě. Vydělával si prodejem hotdogů. Už moc dobře neslyšel, proto neposlouchal televizi ani rádio. A taky už moc dobře neviděl, proto nečetl noviny ani internet.

Snažil se dělat svou práci nejlépe, jak uměl. Dařilo se mu. Obchůdek navštěvovalo stále víc lidí, a jeho tak napadlo pořídit si lepší pec na pečivo, pomocníka a otevřít další obchod v sousedství.

Jeho syn studoval univerzitu. Jak uslyšel o plánech otce, lomil rukama: „Táto, blázníš? Copak neposloucháš televizi či rádio, nečteš noviny či internet? Blíží se obrovská hospodářská krize!“

Starý muž se lekl a přemýšlel: „Můj syn sleduje televizi, rádio, noviny i internet, navíc chodí na univerzitu, on to musí vědět!“ Rozhodl: „Přece se nebudu namáhat zbytečně.“ Nepořídil si lepší pec, pomocníka ani další obchod, ztratil chuť do práce a lidé ho navštěvovali stále méně.

Po čase se otec se synem znovu potkali. Otec padl synovi k nohám a děkoval mu: „Synu, měl jsi pravdu. Moje tržby jsou den ode dne horší. Obrovská hospodářská krize skutečně začala…“

20x pamatuj

Už v Jak překonat pochyby a v Karmě lhářů jsem popisoval, co všechno dokáže ovlivnit lidské myšlení. Jak se okolní nepřejícnost může proměnit v motivaci či jak se dílčí neúspěch může stát předpokladem pozdějšího úspěchu, ale na druhou stranu také jak člověk na prahu splněného snu dokáže ztratit víru a rezignovat na to, co má na dosah. Pokud aktuálně prožíváte chvíle, kdy se cítíte slabší a zranitelnější, přikládám dvacet myšlenek k inspiraci. Nechte je jen prohnat svou myslí; ona už bude vědět, co s nimi:

 1. „Hlavní důvod, proč je člověk nešťastný a neúspěšný, vězí v tom, že až příliš poslouchá své okolí v domnění, že jiní lidé ho znají lépe, než se zná on sám.“ Napoleon Hill
 2. „Kdykoli vidíme něčí úspěch, nezáviďme; raději si všimněme, že ten člověk na začátku udělal nejméně jedno odvážné rozhodnutí.“ Steve Jobs
 3. „Pokud víme o tom, že nás něco může udělat šťastnými, vnímejme svůj hlas, zesilme ho. V naší blízkosti se ihned vyskytnou dva typy lidí, kteří nás začnou od vysněné cesty odrazovat: Ti první se bojí cokoli nového zkusit a ti druzí se bojí, že uspějeme. Oba typy se bojí našeho štěstí.“ Ernest Hemingway
 4. „Naše vlastní cesta je důležitější než cokoli dalšího.“ Abraham Lincoln
 5. „Většina ubíjejícího stresu neplyne z toho, že bychom měli až příliš práce, ale že jdeme cestou, která nám nevyhovuje, není naše, že na cestě, která by nám vyhovovala, nejsme či nedokončujeme to, co jsme s energií začali.“ Paul Allen
 6. „Nesnažme se zavděčit všem ani umět vše. Ani jedno nelze. Když se budeme snažit být dobří ve všem, nevynikneme nakonec v ničem. Žádný člověk není schopen vynikat ve všem, ale každý je schopen vynikat v něčem.“ Tomáš Baťa
 7. „Úspěšný bojovník je běžný člověk s laserovým zaměřením svých myšlenek. Soustředění mě děsí. Nemám strach z člověka, který jednou vyzkoušel deset tisíc různých kopů, ale z člověka, který jeden kop natrénoval desettisíckrát. Který se soustředí jen na ten jeden. V něm totiž může být mistrem.“ Bruce Lee
 8. „Kdykoli jsem tratil energii, podíval jsem se na svůj dosavadní život, jako by nadešel poslední den – jako bych zítra měl být pohřben. Naučil jsem se ptát: Co jsem už dokázal? Co jsem ještě neučinil? Co bych chtěl prožít ještě jednou, co už ne? Pak mi došlo, jak jsem poctěn tím, že mám pořád ještě spoustu času to napravit. Vlilo mi to energii, ale to všechno s vědomím, že ten poslední den jednou opravdu přijde…“ Viktor Frankl
 9. „Životní úspěch = sebepoznání + vědomosti + odvaha. Musíme totiž navnímat sami sebe, vědět, co a kdy udělat, a taky mít dost kuráže uskutečnit to. Jenom snít a jenom vědět není nic proti dokázat.“ Tony Robbins
 10. „V životě dostáváme jen to, o co máme odvahu si říct. Když se nezeptáme, je odpověď vždycky NE.“ J. K. Rowling
 11. „Není možné se stát lepší verzí svého Já, kterou si přejeme být, jestliže stále zůstáváme horší verzí svého Já, kterou si nepřejeme být.“ Rhonda Byrne
 12. „Já neznám univerzální návod na štěstí či úspěch. Ale znám univerzální návod na neštěstí či neúspěch. Ten návod zní: Snaž se vyhovět všem.“ Richard Bach
 13. „S vedením týmů je to jako s výchovou dětí. Špatný učitel mluví. Lepší učitel vysvětluje. Dobrý učitel předvádí. Skvělý učitel inspiruje.“ Simon Sinek
 14. „Být úspěšným lídrem znamená: své obavy, pochybnosti a slabosti si nechat pro sebe a svou odvahu, víru a sílu sdílet s druhými.“ Henry Ford
 15. „Podprůměrní lídři dokážou zvedat laťku jen druhým. Průměrní lídři dokážou zvedat laťku sobě. Nadprůměrní lídři dokážou vlastním příkladem inspirovat druhé, aby si laťku zvedali sami.“ Aleš Buksa
 16. „Tři zaručené kroky k úspěchu v jakékoli oblasti: 1. Obklopte se schopnými lidmi, 2. Delegujte na ně pravomoci, 3. Jděte jim z cesty.“ Mark Zuckerberg
 17. „Chceš-li postavit nejlepší loď, nepřesvědčuj muže, aby opracovávali dříví, dělili si práci, poslouchali Tvé příkazy. Nauč je toužit po moři.“ Vasco da Gama
 18. „Nikdy se zbytečně netrap tím, co o Tvých snech soudí a říkají ti, kteří toho přitom sami pro své sny moc nedělají.“ Robert Kiyosaki
 19. „Nezabývej se těmi, kteří Tě ponižují, ze dvou důvodů. Za prvé, nikdo Tě nedonutí cítit se méněcenně, pokud mu to ve své mysli sám nedovolíš. A za druhé, snažit se překřičet takové lidi je jako snažit se sfouknout cizí svíčku v bláhové iluzi, že ta Tvoje pak bude svítit o to jasněji.“ Agatha Christie
 20. „Pokud lidé pochybují o Tvých cílech a Tvé schopnosti jich dosáhnout, nemluv s nimi, raději konej. Věř, že nejlepší pomstou bude Tvůj úspěch. Tvá otázka by tedy nikdy neměla znít: ,Kdo mi to dovolí?‘ Ale: ,Kdo mě zastaví?‘ A tím myslím i tu tvář v Tvém zrcadle.“ Richard Branson

Potřebujete zapracovat na svém sebevědomí a větší odolnosti vůči okolí? Využijte magazín FC Premium. Automaticky k němu získáte přístup do uzavřené skupiny, ke klubovým článkům, klubovým živým vysíláním i dalším bonusům (všechny jsou uvedeny zde).

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart