7 rozdílových věcí, které gentleman dělá jinak

Od chvíle, co jsem publikoval Pět znamení silné ženy, se ptají muži: A co my? Co nás dělá rozdílovými lidmi?

Ten pojem je zprofanovaný. Gentleman, tak se bohužel říká především muži ovládajícímu společenskou etiketu. Přitom gentleman je v překladu prostě laskavý muž. Tedy muž, který rozumí laskavostem ve vztazích a je schopen nejen na nich, ale i na sobě pracovat.

Kdo četl mých Dvanáct srdcí, ty laskavosti zná. Protože jsem však na skutečné gentlemanství často tázán, a to nejen muži, ale i ženami, budu se mu věnovat ještě dnes. Každý všední den odpovídám na Vaše nejčastější otázky v Řešidle, svém podcastovém pořadu. Pro ty, kdo raději čtou, než poslouchají, pak vznikla stejnojmenná kniha Řešidlo, která obsahuje přepisy těch nejposlouchanějších epizod. Mezi tazateli, kteří mě inspirovali k dnešní pokračování, je Karel, který mi adresoval tento dotaz: „Petře, jak si mám pomoci, když chodím po ulici a závidím lidem hezký vztah nebo hezké chování mezi partnery? Jsem sám, snažím se udělat si pro sebe všední i víkendové dny hezčími, ale pak mě zabolí, když najednou spatřím krásnou ženu, která má po svém boku OBYČEJNÉHO chlapa, ale je zjevně po uši zamilovaná a já si říkám: Proboha, do čeho? Čím jí takový PRŮMĚRNÝ muž může přitahovat – když hezký ani bohatý není?“

Děkuji za tento dotaz i za všechny podobné na toto téma. Pokusím se odpovědět.

Co dělá šarm

Když, vážení muži, půjdete za ženou s dotazem, proč ji přitahuje konkrétní muž, tak často neumí racionálně odpovědět. Obvykle řekne něco ve smyslu: On má prostě šarm, charizma. Ale žena neumí přesně popsat, v čem to kouzlo je.

Je to tím, že žena je převážně emocionálně založená. A tak je pro ni rozhodující, co cítí, respektive že to cítí, a nepotřebuje to popsat. To my, muži, jsme naopak převážně racionálně založení, takže potřebujeme vysvětlení pro náš rozum.

A já se ho v tomto případě pokusím slovy popsat – zhostím se nelehkého úkolu racionálně zdůvodnit, co emocionálně znamená být přitažlivý pro ženu, tedy být takzvaný gentleman. Zdůrazním však, že moje vysvětlení nebudou z učebnice etikety, a to i proto, že v dnešní době – ženy prominou – řada z nich beztak neví, kdo má jít první ze schodů, kdo vstoupit první do restaurace, tudíž tyto případné společenské kvality řada žen vlastně ani neocení. Avšak ocení něco jiného.

Toto je alespoň sedm rámcových odlišností opravdového gentlemana ve smyslu skutečných laskavostí ve vztahu k ženě, ať už známé, či neznámé.

1. Žena takového muže prostě ví, že on na ní vždy najde něco přitažlivého

Je jedno, jak žena vypadá, kolik má dětí nebo let. Je jedno, čím žena prochází, zda momentálně v životě vítězí nebo prohrává. Na ženě a konkrétním období v očích gentlemana vlastně nezáleží. Dokonce lze říct, že gentlemana poznáte tím víc, v čím větších potížích jste. A to proto, že právě tehdy, kdy by ženu někdo zatratil, on to neudělá. A povím Vám proč.

Gentleman je prostě muž, který ovládá něco klíčového nejen pro šťastný vztah, ale i šťastný život. Vy to znáte z mé knihy Čtyři prány štěstí. Je to – pohled dostatku. Tak se v psychologii říká selektivní optice, kdy jsme schopni na situaci, okolnosti, životě nebo člověku najít NĚCO DOBRÉHO – něco, co vychází, funguje, na čem lze stavět.

Gentleman zkrátka ví, že žena není dokonalá bytost. Že neprožívá jen sladké chvíle. Že může osobně procházet různými těžkostmi, náladami, frustracemi a zvraty. Ovšem také ví, že dokonalá není žena ani v záporném smyslu – tedy, že NENÍ JEN ŠPATNÁ.

Přičemž gentleman je ten, kdo na ženě VŽDYCKY HLEDÁ TO, ZA CO JI MŮŽE OCENIT. A to i tehdy (nebo zejména tehdy), když si ona sama myslí, že je dnes „mizerná, neschopná, neúspěšná“. Právě to je první role gentlemana.

On zkrátka nedovolí, aby se žena cítila dlouhodobě špatně. On vlastním úhlem pohledu přispívá k tomu, aby se ZNOVU CÍTILA LÉPE. On jí VRACÍ ZPÁTKY SEBEVĚDOMÍ. Literárně řečeno: On chápe ženu jako královnu, které narovná korunu, aniž by jí řekl, že byla nakřivo. Pokud něco řekne, jen: „Tobě to teď sluší.“

A z toho plyne druhá rozdílová role:

2. Stojí při ženě, ať ona prochází čímkoli

Tohle není galantnost. To je osobní věc.

Gentleman prostě uvažuje způsobem „Tohle je moje žena“. Nebo ještě přesněji: „Tohle je MOJE DRUHÉ JÁ“. Z toho plyne logika: Takže cokoli se stane jí, jako by se stalo mně. Útok na ni je útok na mě.

To je důvod, proč se žena po boku gentlemana cítí nejen PODPOROVANÁ (první bod), ale také V BEZPEČÍ.

A teď to třetí zásadní: Žena se musí cítit MILOVANÁ.

A z toho plyne třetí rozdílová role:

3. Dělá pro ženu maličkosti

Když to shrnu, gentleman jednoduše dělá to VŠECHNO, CO OSTATNÍ MUŽI PŘEHLÍŽEJÍ – co považují za tak bezvýznamné, že si toho žena stejně nevšimne, nebo co je z jejich pohledu „pod úroveň muže“.

A právě to gentlemana odlišuje.

Pro něj není pod úroveň nic, co ženu potěší, povzbudí nebo naplní. On se – obrazně řečeno – skloní pro sebemenší věc, která by ženě upadla. On jí nabídne místo k sezení právě tam, kde všichni ostatní sedí.

Gentleman je prostě jiný, a to už v detailech.

A teď si sami položte otázku: Pokud je někdo lepší už v detailech, co teprve ve velkých věcech?

A co myslím těmi velkými věcmi? Tak já teď několik vyjmenuji.

4. Nepřekračuje červenou čáru

Červená čára se v psychologii říká linii, kterou překračujeme v našich ohnivých, rudých, zkrátka vypjatých emocích. Tedy v těch chvílích, kdy s gustem a zvrácenou radostí vpálíme i milovanému člověku do obličeje to, co mu hodně ublíží, co myslíme osobně.

Jenže gentleman respektuje a nepřekračuje tuhle čáru. To znamená, že on vůči ženě prostě nepoužívá násilí; raději mlčí, než aby ženě ublížil. Gentleman ví, že když poníží ženu, poníží jenom sebe.

Gentleman je prostě silný tím, že dokáže porazit nikoli ženu, ale SÁM SEBE a SVÉ EGO.

Tohle slabý muž nikdy nedokáže – porazit svoje ego. A s tím souvisí i pátý rozdíl:

5. Jeho veškeré projevy vůči ženě jsou spojeny s respektem

Gentleman je obezřetný ve svých vyjádřeních. Raději před ženou použije sebeironii, než aby se chvástal.

Tohle bylo typické například pro Karla Gotta. Iva Janžurová vyprávěla, jak ji jednou hodiny v autě bavil tím, že vzpomínal na své životní vystupování v Las Vegas. Celou dobu prý mluvil o všech svých NEÚSPĚŠÍCH a TRAPASECH. Nechápete, proč to dělal? Inu, Gott to udělal jenom proto, že Janžurové ten den nebylo dobře. A on nechtěl, aby se vedle něj cítila slabě, neschopně, neúspěšně.

S tímto odstínem galantnosti souvisí autentičnost. Gentleman dokáže být před ženou lidský. Nepotřebuje se chovat jako nadčlověk a robot. V jeho očích klidně uvidíte slzy, když je zlomený. Dokáže před ženou sdílet svoje nejniternější emoce.

V tomto směru je skutečně druhým Já ženy. Tedy bytosti, která je převážně emocionálně založená. Proto je skutečný gentleman, autentický a citlivý člověk, ženám tak blízký. A proto je tolik inspiruje.

Protože on – podobně jako Gott Janžurové mezi řádky – říká: Já jsem taky prožíval těžkosti, ale oklepal jsem se z nich. Vím jak. Podpořím Tě, abys je zvládla taky. Přičemž toto nemusí říkat výslovně. Říká to svým postojem. On je prostě ženě příkladem. Dláždí a umetá jí cestu.

A to dokáže také proto, že zvládá šestou schopnost:

6. Víc naslouchá, než mluví

Řada mužů se před ženou jenom naparuje. Mluví, především o sobě, ale ženu neposlouchají.

Gentleman dělá přesný opak. Mluví jedině tehdy, když tím ženu nějakým způsobem podporuje nebo když se jí ptá. Ale mlčí, když žena odpovídá, tedy když se potřebuje od ženy něco dozvědět. Gentleman totiž ví, že jedině tak může zjistit, co tu konkrétní ženu trápí, čím ji může potěšit. V tu chvíli ji ve svém vlastním zájmu nepřerušuje, neskáče do řeči, nemluví o sobě, proč by to proboha dělal? On přece chápe, že všechny věty té ženy jsou pro něj neocenitelným zdrojem informací, jak být ještě lepším gentlemanem, jak dostat návod na nějakou další laskavost, tedy jak udělat to, na čem konkrétní ženě prostě záleží.

Její slova jsou pro něj jednak navigace (co udělat), jednak motivace (proč to udělat) a jednak šance (jak odměnit i sebe).

A z toho všeho plyne koruna jeho šarmu:

7. Je důvěryhodný

Toto je největší rozdíl mezi ním a muži „bez šarmu“. Gentleman je prostě ten, komu ženy věří. A není to žádná náhoda.

Ženy mu věří proto, že on jim rozumí. A rozumí jim proto, že se jich ptá, že jim naslouchá, že pochopil, že jedině nasloucháním se něco dozví, zatímco vlastním žvaněním nebo slibováním se nedozví vůbec nic o té ženě, naopak ona se dozví úplně všechno o něm – o jeho skutečném charakteru.

Nemluvit, ale jednat, to je základ důvěryhodnosti, koruny toho, čemu se říká charizma nebo šarm. Gentlemana prostě nedělá slovo, ale čin.

Když projdete všechny body jeden po druhém, zjistíte, že tohle je gentleman: Pán činů. Za něj nemluví vzhled nebo hmotné statky, ale hlavně způsob, kterým s lidmi zachází. A to je mnohem víc než vizáž a majetek. Ostatně, mnohé ženy to už samy poznaly.

Pamatujte si, prosím, z tohoto Řešidla:

  1. Gentleman je muž, který o sobě dobře ví, že rozhodně není dokonalý, a právě proto na sobě a na vztahu pracuje. Právě proto se svého okolí ptá, co pro něj může udělat, právě proto hledá příležitosti ke svému zlepšování, právě proto je pokorný, trpělivý a hlavně milující.
  2. Gentleman začíná u toho, co jeho samotného nejvíce naplňuje, a to je schopnost ochránit svou partnerku. A když říkám „ochránit“, myslím tím před vším, včetně špatných emocí. Gentleman se zkrátka snaží k ženě chovat tak, aby, jak příznačně řekl Zdeněk Svěrák, „byla radost s ním pobejt“. To znamená: Aby ženě bylo dobře. Aby se cítila milovaná. Aby cítila lásku. Ano, lásku.
  3. Láska je od slova laskavost. „Laskavý“ se anglicky řekne gentle. Takže gentle-man je jenom laskavý muž. Žádný zázrak. Žádný div. Jen nějaký obyčejný chlap, který ale dělá všechno pro to, aby jeho žena byla šťastná. A ona je.

Dokážete uznat své chyby a pracovat na sobě? Nebo to nedokážete a utíká Vám kvůli tomu vztah? Váháte, jestli máte po svém boku správného partnera? Věříte v jeho změnu, ale ta pořád ještě nepřichází? Využijte tuto dvojici knih: JáMy spřízněných duší a Dvanáct srdcí. Seženete pouze na tomto e-shopu.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]