5 znamení silné ženy

Snad nic není zaměňováno víc než síla a slabost.

Mnozí silní lidé se považují za slabé a naopak slaboši se mylně domnívají, že síla je ve schopnosti ponižovat druhé. Ne, právě naopak.

Síla znamená dokázat unést hodně. Fyzicky silní jsou lidé v posilovnách, kteří zdvihají těžké váhy, ale na konci každé série si paradoxně připadají slabí – že už víc neunesou. A to přesto, že právě na konci každé série posouvají limit své síly.

Naopak ponižování je slabost. Silný člověk nemá důvod ponižovat druhé. Ten důvod mají jedině nuly. Proč by se silný člověk zabýval ponižováním nuly?

Ve všech svých knihách ukazuji, jak oslabující mohou být střety se slabochem a naopak jak posilňující mohou být vztahy se silným člověkem. Tedy s někým, kdo už v životě dokázal nebo dokáže překonat nějakou těžkost. Kdo se dokázal zvednout ze dna, kdo našel cestu přes téměř nezvladatelnou překážku, kdo uvěřil v sebe tam, kde v něj přestali věřit druzí. To všechno je nesnadné. Stejně jako vyrovnat se s těžkým úrazem, vážnou nemocí, ztrátou obživy, odchodem blízkého člověka, postarat se v osamění o nezaopatřené děti. I to jsou činky, které nás nemilosrdně prověřují. A jen silní lidé je unesou.

Každý den dostávám na tři sta otázek od lidí ochotných najít řešení svých těžkostí. Tedy lidí odhodlaných sílit. Jen někdy nevědí jak, případně pochybují o sobě. To je přirozené. Proto pomoci těmto lidem věnuji nejen své knihy, ale také každé dva měsíce nové magazíny a každý všední den i své podcasty. Pro ty, kdo raději čtou, než poslouchají, vznikla kniha Řešidlo, obsahující přepisy těch nejposlouchanějších odpovědí na Vaše otázky. Vše o ní najdete zde.

Dnes mě v tomto ohledu zaujal dotaz Martiny: „Petře, čtu Vaši novou knihu JáMy spřízněných duší, kde popisujete tři typy oslabujících lidí. Za prvé jsou to ti, kteří nás přivádějí do problémů, za druhé ti, kteří nás v problémech nechávají napospas, a za třetí ti, kteří nás v problémech ještě zadupávají. Já potkávám i typ ,tři v jednom‘, tedy lidi, kteří mi dokážou současně způsobit problém, zadupat mě v něm a ještě mě v tom bahně nechat. Vadí mi to – tím víc, čím méně jsem to od konkrétních lidí očekávala. Pak, když se takto ke mně zachovají, se cítím slabá, nemožná. Petře, jak mám v tu chvíli sílit? Co vůbec znamená být silnou ženou?“

Děkuji za tuto otázku i za všechny podobné na toto téma. Pokusím se odpovědět co nejstručněji, a přitom nejsrozumitelněji.

Dvě tváře síly

Pokud se ptáte vysloveně na ženy, pak by ta odpověď měla být prostá: Co znamená být silnou ženou? Co silnou ženu odlišuje od jiných? Nabízí se odpovědět: Především síla. Jenže co je ve skutečnosti síla?

Síla vyjadřuje soběstačnost člověka. Jeho schopnost odolávat slabostem. Ale taky připravenost zvedat jiné lidi.

U žen ovšem síla neznamená pouhou statečnost, pouhou schopnost vítězit, nýbrž taky schopnost prohrát; nejen schopnost být na sebe i na své okolí tvrdá, ale také schopnost dovolit si být i v jádru křehká, zranitelná, prostě ženská.

Svět obecně potřebuje víc silných žen, protože silné ženy jsou schopné inspirovat druhé, ale taky inspirovat sebe. Dokážou milovat, ale taky jsou milovány. Dokážou druhé obdivovat, ale taky jsou druhými obdivovány. Dokážou druhé lidi vést, a to nejlépe když ukazují, jak dokážou vést samy sebe. Proto jsou ženy přirozeně schopné vychovávat, a to nejen děti.

Vyjmenuji alespoň pět typických znaků síly ženy, která se pak stává vzorem pro ostatní. Podotýkám, že žádný z těchto znaků není lehké zvládnout. Proto to dokážou jen skutečně silní lidé.

1. Respektuje druhé lidi i sebe

Silná žena nenechá nikoho zacházet se sebou jako s rohožkou, ale stejným způsobem postupuje i vůči druhým. Ona ví, že si každý člověk, a to dokonce i dítě, zaslouží mít svůj hlas, tedy být slyšen, být pochopen, a pokud ten člověk nemůže být pochopen, tak alespoň přijat, zkrátka respektován.

Jenomže tohle chce velkou sílu, velkou vnitřní stabilitu – zůstat pevně stát a neponižovat se před druhými lidmi, pokud nás nepřijímají, a stejně tak neponižovat druhé lidi, když se k tomu naskytne příležitost.

Silná žena zkrátka jedná s druhými lidmi tak, jak si přeje, aby oni jednali s ní, ale totéž očekává od druhých lidí ve vztahu k ní. Pokud druzí lidé takhle nečiní a neopětují jí dobré zacházení, pak má dost síly na to, aby se postavila za sebe a přestala se těmito zbytečnými lidmi obklopovat. 

Jinými slovy: Silná žena dokáže ovládat rovnováhu mezi dvěma extrémy – nízkým sebevědomím a vysokou arogancí. Silná žena stojí někde uprostřed, jednoduše má ráda sebe. A kdo nemá rád ji, to znamená, kdo ji nerespektuje, toho – jedním slovem řečeno – nepotřebuje.

2. Je nezávislá

Zůstanu u toho posledního vyřčeného slova: nepotřebuje.

Ona nepotřebuje ty, kteří ji srážejí, vydírají nebo jiným způsobem „mají v hrsti“. Než by podle jejich zacházení posuzovala sebe a klesala na sebehodnotě, než by na těchto lidech byla závislá a zlomená, to se raději postupně naučí něco velmi těžkého – zvládat všechno sama, než aby riskovala, respektive jednoho dne i dopustila, aby ji druzí bolestně zklamali, respektive aby jí kdykoli vyhrožovali, že když „neudělá tohle“, tak na všechno „bude sama“.

Ona se zkrátka raději dopředu připraví na stav, kdy je sama, a v tu chvíli nad ní všichni ztrácejí moc. Nemají, jak ji emocionálně vydírat.

Tohle je model typický pro silné ženy. Mají vysoko nastavené standardy – na zvládání těžkostí samy –, a to nejen vůči sobě, ale i vůči partnerům nebo dětem. Silná žena, aby toho dosáhla, pořád přemýšlí o nějakém vlastním slabém místě, na které by druzí mohli poukazovat, a o jeho vyztužení. Silnou ženu neustále přistihujete, jak si staví nové cíle, a teď vůbec nemluvím jenom o práci, kariéře, ale i o rodině, dětech. Silná žena chce maximum od života, co nejvíc zažít. Ona se nechce jednou ohlédnout za celým životem a litovat něčeho, co promarnila, ačkoli nemusela.

Proto se silná žena snaží na nikoho zbytečně nespoléhat, nečekat. Proto také nikomu nedá šanci, aby ji jednoho dne zanechal bez pomoci a aby se ona z toho hroutila. Ne, ona je pragmatická a ví, že – tak jako vlastně každý z nás – sama už svým způsobem je, ví to, zvládá to, má vítěznou mentalitu, a to dokonce bez ohledu na to, jací byli její rodiče – jestli byli cílevědomí. Někdy naopak právě proto, že jí nejbližší lidé v dětství nevěřili, se naučila postavit se na vlastní nohy a ukázat jim, že neměli pravdu.

3. Dokáže ovládat své emoce

Tomu slovu – ovládat – ovšem musíme správně porozumět.

Silná žena rozhodně není dokonalá, to znamená ani chladná, bez jakýchkoli emocí. Jako každá žena je emocionálně založená bytost, nedokáže tedy svým emocím poručit. Nicméně její schopnost „ovládat“ emoce spočívá v jejím poznání, že se emoce – tak jako u každé ženy a vlastně u každého člověka – mění, někdy i jako počasí. A právě na tohle si ona dává pozor.

Silná žena zkrátka nelpí – a to je klíčové slovo – na určitých konkrétních situacích nebo náladách. Ví, že může přijít okamžik náročný na emoce. Nebrání se mu. Naopak, sama sobě si dovolí projít klidně i bolestnými reakcemi. Jako když člověk prochází alejí vysokých stromů, jejichž hustými korunami najednou nepronikne žádné slunce. Ale právě tím, že pořád jde, tu alej, a tedy ty stromy, postupně nechává za sebou.

Projít si bolestnými emocemi znamená třeba i plakat. Ano, na toto lidé zapomínají – i v pláči je síla člověka. Protože aby člověk nabral v těžkých chvílích dobrou energii, potřebuje se nejprve zbavit té špatné. Vymýt ji ze sebe. To špatné prostě vypustit. A nejúčinnější dezinfekcí, nejlepším výplachem jsou právě slzy.

Tohle ve skutečnosti znamená, že „silná žena dokáže ovládat své emoce“. I když jsou zkrátka špatné, tíživé, bolestné, ona je umí usměrnit, dostat ze sebe. A to i pláčem, křikem nebo láskou.

4. Je schopna přijmout riziko

Tohle je pro slabé lidi nepředstavitelné – zariskovat.

Jenže silná žena je realistka. Ví, že život občas vyžaduje projít velkými těžkostmi, nezastavit se, udělat někdy raději krok do neznáma než pořád zůstávat tam, kde kromě bolesti už nic není.

Silná žena je schopná jít a otestovat svoje vlastní meze. Možná proto, že si dobře pamatuje, že my všichni jsme jako děti dokázali neuvěřitelné věci a pokroky, ale jenom tehdy, pokud nám rodiče nebo učitelé jasně řekli, že JSME toho schopni. Pak jsme neměli takový strach, věřili jsme si, pokud ti dospělí věřili v nás, a když jsme přesto ve svém pokusu selhali, nezastavilo nás to – dál jsme věřili tomu, že to určitě zvládneme, a tak jsme přidávali další pokusy, dokud jsme to nakonec nedokázali, tedy dokud jsme vlastně nepoznali, že ti naši rodiče nebo učitelé „měli pravdu“.

Tohle jsme uměli jako děti. Jenže časem jsme se ztratili. Přestali jsme si věřit. Naučili jsme se pochybovat o sobě, a to taky proto, že nám druzí lidé namluvili, co všechno určitě NEdokážeme.

Silná žena je tedy svým způsobem jako dítě. Je stejně tak otevřená novým zkušenostem, dovoluje si učit se z vlastních chyb a hlavně spoléhá na lekce, pro které si sama svou odvahou dojde.

Ona je jiná než ten typ člověka, který neustále vysvětluje druhým, proč nějaké konkrétní věci „nemůže“ udělat. Takový člověk si dopředu v hlavě vytvoří obrázek svého neúspěchu, a tomuto obrázku pak uzpůsobuje svoji osobnost. Takový člověk vnitřně nevěří, že může dosáhnout něčeho vyššího, nového, a tak se o to ani nepokouší.

Silné ženy právě tuhle mentální bariéru prolamují. Učí se věřit v sebe tam, kde jim případně nevěří nikdo jiný.

5. Zůstává pozitivní

Toto souvisí s předchozím bodem.

Silná žena ví, že optimismus dokáže změnit život, protože optimista se pustí i do toho, co pesimista předem vzdá.

Proto silné ženy dosahují v životě lepších výsledků. Ne proto, že by na ně ostatní ženy neměly. Problém je v tom, že ostatní ženy zkrátka uvěřily, že na lepší výsledky nemají (ačkoli mají).

Silné ženy prostě umějí pracovat s imaginací – a touto svou představivostí si dokážou vytvořit sen, za kterým potom jdou, dokud ho nezmění ve skutečnost.

Pamatujte si, prosím, z tohoto Řešidla:

  1. Silné ženy se především – řečeno dvěma slovy – mají rády. Ony se všeobecně starají o sebe.
  2. Tudíž se obklopují co nejvíce lidmi, kteří je posilují, a co nejméně lidmi, kteří je oslabují. Už v tom jsou inspirací pro veškeré okolí, tudíž mají potenciál zásadně změnit svět.
  3. Silné ženy totiž z vlastní zkušenosti vědí, že život je příliš krátký na to, aby ho promarnily kvůli lidem, kteří za to nestojí, kvůli lidem, které tyto ženy ve skutečnosti nepotřebují.

Dává Vám život zabrat a Vy se někdy nedokážete zvednout? Vyberte si knihu pro situaci, kterou prožíváte.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]