Jak se naučit trpělivosti a pokoře podle dalajlamy

Kdybych měl vytvořit jednoduchý grafický symbol pro ŽIVOT, byla by to vlnovka.

Prostě ustavičný pohyb nahoru a dolů. Nepřetržitá změna. Ano, změna je život. A život je změna.

Život je sled překážek a problémů, výzev a příležitostí, vzestupů a pádů, výher a proher, střídající se fáze radosti a smutku. Smysl je právě v těch cyklech. Bez jednoho bychom nerozpoznali, ba neocenili to druhé, bez špatného bychom neocenili dobré, bez náročného a namáhavého bychom ani nezesílili. Jak už zaznělo ve včerejším živém vysílání o odcházení lidí, které milujeme, změny svým způsobem potřebujeme.

Proto ve svém magazínu, který pomáhá zvládat temná období života, rozvíjím ve čtenářích dva zásadní ochranné mechanismy: Trpělivost a pokoru. Trpělivost potřebujeme, když jsme dole, a pokoru, když jsme nahoře. Člověk bez trpělivosti se zdola nahoru nedostane, člověk bez pokory se shora snadno zřítí dolů.

Jste momentálně dole a přestáváte věřit v životní obrat? Jste na cestě vzhůru a myslíte si, že už Vás ve vzestupu nic nemůže ohrozit? Pozor na oba případy. Kéž Vám pomohou tři jednoduchá zamyšlení, která rád používá dalajlama. Vzpomeňte si na ně, prosím, až v tomto týdnu půjde něco příliš těžko, nebo naopak příliš hladce.

Trpělivost a pokora k sobě („Jsem nejhorší / nejlepší“)

Jednou dalajlama vyprávěl, jak navštívil chudou černošskou rodinu v Jižní Africe. Vyptával se, jak si vydělává na živobytí. „Otec se představil jako učitel, ale práci prý nemá. Podivil jsem se: Když teď mají černoši v Jižní Africe stejná práva jako běloši, jak to, že práci sehnat nemůžete? A on na to, že ji ani nehledá. Prý to nemá cenu. Prý africký mozek nedosahuje úrovně bělošského. Řekl doslova: ,Bělochům se nikdy nevyrovnáme.‘ Z těch slov jsem byl v šoku. Ačkoli měli těžce vybojovanou rovnoprávnost, diskriminaci si drželi ve své hlavě. Řekl jsem mu: Mýlíte se. Všichni jsme si rovni a máme stejný potenciál. Pouze kvůli diskriminaci v minulosti se Vám nedostalo rovné příležitosti. To je ale pryč. Uvnitř máte stejný potenciál jako běloši. A úplně stejné slabosti. Jako třeba tuto.“

Muž se před rodinou rozplakal. Uznal, že sám je slabý. „Začal jsem ho učit sebedůvěře, která je základem slibnější budoucnosti. Víte, když zůstaneme pesimističtí, to znamená přesvědčeni o nemožnosti vlastního úspěchu, sami sobě ubíráme šanci.“

Ptáte se, jak se učí sebedůvěře? Úplně stejně jako trpělivosti nebo pokoře. Ostatně, vyhradil jsem tomu i poslední vydání magazínu Jak překonat pochyby. Ostatně, když už jsme u dalajlamy, má na to zajímavou metodu:

„Rád se přirovnávám například k mouše, která zrovna bzučí kolem mě. Řeknu si: Ta moucha je velmi slabá a nemá žádnou schopnost uvažovat o vážných problémech. Já tu schopnost mám, přesto se chovám často hloupě. Třeba když mě napadne, že jsem lepší než někdo jiný. Pak se okamžitě v tom člověku snažím najít něco pozitivního. Třeba že má pěkné vlasy. A moje snaha o nepokorné srovnání se utlumí. Já jsem plešatý, z tohoto pohledu je tedy vlasatý člověk lepší než já. Nebo je mladší. Nebo spokojenější. Je to dobrý návyk, jak potlačovat vlastní pýchu a aroganci.“

Dalajlama dodává: „Když si uvědomíme, že naše mysl je ohebná oběma směry, pak můžeme sami změnit své myšlenkové postupy. Ať nás zachvátí bezmoc a deprese, nebo naopak nabubřelost, můžeme tyto techniky využít ke zlepšení vlastní situace.“

Trpělivost a pokora k partnerovi („Nový je vždy lepší než starý“)

Dalajlama pochází z chudého Tibetu. O to snáze si v bohatších oblastech světa, jako je například ta naše, všímá naší nesoudnosti. Například: „Jakmile máte novou věc, třeba nový počítač, začnete zpochybňovat kvality toho starého, který Vám přitom tolik let spolehlivě sloužil, a mnohdy pořád dále slouží. Říkáte si dokonce, jak jste na něčem tak nemoderním vůbec mohli pracovat! Vždyť je ten starý počítač nebo telefon tak špatný! A toto myšlení u Vás platí nejen ve vztahu k věcem, ale i k lidem. Mnoho Vašich mužů, když vidí novou ženu, usoudí, že stará je hned špatná. Tak jako mnoho Vašich žen, když přijde do obchodu, usoudí, že její šatník potřebuje kompletně vyměnit, nejlépe i kuchyně, ložnice, a na škodu by nebyl ani nový byt, nový dům, nový život…“

Dalajlama podotýká: „Jedním z důvodů, proč jsou lidé v bohatých zemích nešťastní, je to, že se zbytečně a předčasně zbavují užitečných věcí a důležitých lidí jen kvůli iluzi, že už vyšli z módy. Přitom postavíme-li vedle sebe dvě osoby, vždy na jedné najdeme to, co má proti druhé navíc, a naopak i to, co jí ve srovnání s druhou chybí. Je to velmi hloupý přístup a povím Vám proč. Podívejme se na sebe. Naše ruka je jiná než naše noha. Když se však něco stane s nohou, ruka jí přispěchá na pomoc. Buďme rádi za odlišné lidi a suďme je ne za to, jak moderně jsou oblečení, ale zda se o ně můžeme v těžké chvíli opřít.“

Ostatně, o tom je i moje nová kniha JáMy spřízněných duší.

Trpělivost a pokora k okolí („Zasloužíš si můj hněv“)

Dalajlamu v nové době trápí hlavně lidé, kteří – jak on říká – se sami rozežírají zevnitř. Myslí ty, kteří se nechávají prchlivě ovládat hněvem a snadno prskají zlo na druhé. Tím vyvolávají pomstu, a ve světě se tak množí zlo. „Přitom vše začíná žíravinou uvnitř těch nešťastných slabých lidí, kteří nenalézají sílu k sebeovládání.“

A jak ji nalézt? Podle dalajlamy je dobrým začátkem rozhodnout se cvičit vlastní mysl k většímu klidu a trpělivosti. Dalajlamovo doporučení zní:

„Až ucítíte, že dochází ke skutečnému hněvu, detailně si vybavte, jaké důsledky pro Vás hněv bude mít: Jak ztratíte klid své mysli, jak nebudete schopni soustředit se na práci, jak nepříjemní budete ke svému okolí a koho zbytečně a nevratně ztratíte.“

Dalajlama při této příležitosti vzpomněl na své dětství: „Kontrolovat vlastní emoce mě učil jeden starý tibetský poustevník. Učil mě v emotivních situacích omezit své myšlení na pozorování SVÉ VLASTNÍ MYSLI. Názorně mi to předváděl tak, že kdykoli mě napadla nějaká zlá myšlenka, honem jsem měl vyznačit na bílou zeď v místnosti černou značku. Brzy byly zdi úplně černé. ,To je Tvá mysl,‘ řekl. ,Jak vidíš, nikde v ní není prostor pro Tvé štěstí.‘ A poté mě učil myslet opačně. Vyznačit na černou zeď bílou značku, kdykoli mě napadne dobrá myšlenka. Měl jsem motivaci zbavit se černé barvy ve svém životě. Moje mysl tak i v těžkostech nabývala ctnosti a zeď se opět stávala bílou. A to jen proto, že jsem si začal uvědomovat zabarvení svých myšlenek. Tento vzor aplikuji v každodenním životě.“

Máte potíže s lidmi ve vztazích? Trápíte se pro jejich chování vůči Vám? Přečtěte si Karmu lhářů a zklidněte své nitro.

Těžko se potýkáte se životními problémy? Tíží Vás osamělost, opakovaná zklamání? Přečtěte si JáMy spřízněných duší a nemarněte život skepsí.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart