Čtyři zóny kapesného aneb Jak děti naučit vážit si peněz

Děti. Velké téma, které se mnou v uzavřené skupině často konzultujete.

Paleta Vašich dotazů je pestrá: Jak vést děti k sebevědomí. Jak řešit hrubá slova u dětí. Jak jednat s dítětem-manipulátorem, když nám rozbíjí vztah. Jak jednat s protějškem-manipulátorem, když spolu máme dítě. To všechno i mnohé další jsem již zodpověděl.

Ptáte se ale také na peníze. A to i oklikou. Někteří v této době čelíte dětské znuděnosti, podrážděnosti, zhýčkanosti, máte problém s odsekáváním, trucováním, vynucováním si starých návyků i nových věcí. Ve svých magazínech rád přináším inspirativní pohledy a metody řešení konkrétních potíží. Pokud jde o vztah dětí a peněz, dnes Vám představím metodu Sharon Lechter, spoluautorky knih Cashflow Kvadrant, Bohatý táta, chudý táta a Myšlením k bohatství pro ženy. Členka Americké prezidentské rady finanční gramotnosti mi jednou popsala svou teorii čtyř zón. Můžete ji zkusit doma se svými dětmi.

Proč čtyři zóny

„Finance,“ říká Sharon, „jsou jedním ze dvou témat, o němž rodiče s dětmi často neumějí mluvit. Druhým tématem je sex.“ Sama už déle než dvacet let pomáhá rodičům nastavit zdravý plán kapesného, který by děti vybavil správnými návyky do života. Nejvíce se jí osvědčily čtyři strategické zóny. Než se do nich začtete, zvažte si ale: Jaké smýšlení chcete, aby Vaše dítě mělo: mentalitu nároků, nebo spíše myšlení podnikavce? Oba termíny si vysvětlíme, pochopíme rozdíl mezi nimi i význam jednotlivých čtyř zón:

Zóna 1 = osobní odpovědnost

„Jeden otec se mi svěřil,“ popisovala Sharon Lechter, „že aby svého syna naučil čistit si ráno a večer zuby, dával mu za tento úkon vždy nějaké drobné. To je špatně,“ dodala s tím, že za věci, které dítě dělá samo pro sebe (hygiena, sport nebo příprava svačiny), by neměla existovat žádná finanční odměna, jedině slovní. Tyto okruhy činností totiž spadají do osobní odpovědnosti. Jsou to „osobní samozřejmosti“, za které v dospělosti není nikdo placen.

Tolik osobní odpovědnost.

A nyní druhá:

Zóna 2 = rodinná odpovědnost

Do rodinné odpovědnosti dítěte řadí Sharon Lechter ty činnosti, které prospívají rodině (pomoc s nádobím, čtení pohádky mladšímu sourozenci). Ani za tyto činnosti by neměla dítěti náležet finanční odměna. Sharon naléhá: „Veďte děti k pochopení své role na světě a jejich přínosu pro domácnost. Určete, za co budou odpovědné, a ukažte jim, za co jste už odpovědní Vy sami. Učte je, že doma se nic nestane samo a že každý přikládá ruku k dílu. Děti si s touto formou odpovědnosti budou připadat zároveň důležité.“

Zóna 3 = kapesné za činnosti navíc

A nyní se již dostáváme k oblasti odměn. Sharon v tomto směru doporučuje určit dětem činnosti nad rámec osobní a rodinné odpovědnosti a přiřadit k nim malé částky. To znamená vytvořit de facto ceník možností, jak si dítě může přivydělat.

Jinak řečeno: Pokud dítě splní všechny své osobní a rodinné odpovědnosti a navíc například umyje nebo vysaje Vaše auto, můžete mu s klidným svědomím dát tu částku, kterou by Vás stála návštěva běžné myčky aut. Totéž platí, pomáhá-li Vám dítě i s dalšími činnostmi, jež mají hodnotu a jsou nad rámec osobní a rodinné odpovědnosti.

Jak apeluji i v knize Čtyři prány štěstí, která je i o vytváření zdravých návyků u malých dětí, budete-li dítěti dávat pravidelné kapesné bez jakékoli zásluhy, vytvoříte tím u něj myšlení nároků, tedy nabude dojem, že stačí natažená dlaň a peníze si „zaslouží“ bez jakékoli práce. S tímto postojem v dospělém životě narazí nebo fatálně selže.

Proto si sepište seznam všech činností nad rámec Zóny 1 a Zóny 2, kterými by Vám dítě mohlo usnadnit život, přiřaďte k nim malé finanční obnosy a dítěti vše vysvětlete.

Otevřete tak příležitost, jak si dítě bude moci splnit své sny, a přitom pochopí rozdíl mezi hodnotou a cenou. Hodnota je to, co dostáváme. Cena je to, co za obdržené platíme.

Zóna 4 = aktivace podnikavého ducha

Potřebovat ovšem budete dva papíry. Na první patří seznam možných přivýdělků dítěte, který jste v předchozím kroku sepsali Vy. Ale druhý seznam si mohou vytvořit samy děti!

Ano, povzbuďte své dítě, aby samo přišlo s nápady, jak by si mohlo vydělat další peníze. Nepodceňujte děti, jsou velmi tvořivé, a pokud něco chtějí, najdou si k tomu cestu.

Sharon mi vyprávěla: „Maminka, kterou jsem mentorovala ohledně správného finančního myšlení, měla dvanáctiletého syna. Když s ním došla až do Zóny 4, Max přišel s nápadem sbírat poházené prázdné plechovky ze širého okolí a odnášet je do sběru. Tím si navzdory svému mladému věku začal spořit až sto dolarů týdně. Vydělal si na vysněné kolo a navíc ho začal využívat ,podnikatelsky‘, protože pochopil, že díky kolu sběr plechovek urychlí a bude si moci vydělávat ještě víc.“

Tři hromádky

Ve výročním FC Speciálu DESET jsem se hodně věnoval vlastnímu dětství – náročnému prostředí, v jakém jsem vyrostl a které určilo směr, kterým posledních jedenáct let jdu.

Ve svých magazínech, které pravidelně zaměřuji i na děti, ukazuji způsoby, jak lze děti zorientovat v hodnotách a učit je nastavit si správné a dosažitelné cíle. Kapesné je skvělý způsob, jak děti vést k vážení si peněz, chápání rozpočtu, s nímž mají vyjít, a účinnému nakládání s úsporami. Podle Sharon Lechter již pětileté dítě může rozumět praxi odměn a přestat jen vyžadovat. Mimochodem, pokud Vás metoda čtyř zón zaujala, stanovte si též:

  • výši finančních odměn pro Zónu 4
  • frekvenci výplaty kapesného
  • pravidla utrácení kapesného

K poslednímu bodu: Do pravidel utrácení kapesného spadá dohoda rodiče a dítěte, jakou část z výdělku si dítě bude šetřit, jakou částí přispěje vážně nemocným dětem (rozvoj dobrého srdce) a jakou část může utratit za rodičem odsouhlasené věci. To vše vytváří zdravý finanční základ do života. Dítě se naučí 1) vážit si peněz, 2) vážit si hodnot, které za ně získá, a 3) pochopí, jakou energii může navíc získat, naučí-li se pomáhat těm, kdo pomoc potřebují.

Pamatujte si, prosím: Jsou dvě mentality

Věčné dilema, zda dávat, či nedávat dětem kapesné, si musíte rozhodnout jako rodiče sami. Než to uděláte, doporučuji položit si otázku ze začátku článku: Jakou mentalitu si přejete v dítěti vybudovat?

Mentalitu nároků? To je ta mentalita, kde dítě jen čeká, že za nic dostane něco.

Nebo Mentalitu podnikavce? To je ta mentalita, kde dítě nejprve musí přijít s nápaditou cestou, jak si může zasloužit víc peněz, a to tak, že bude něčím přínosné ostatním.

Mimochodem, není nic zvláštního na tom, pokud si i jako rodiče při čtení těchto řádek uvědomíte nějaké rezervy ve svém přístupu k penězům. I proto se nové vydání mého magazínu FC Premium nazývá Jak překonat pochyby (například zda vůbec jsme sami správnými rodiči). Nikdo nejsme dokonalí a právě to nám umožňuje na sobě víc pracovat a své rezervy odstraňovat. Kéž Vám k tomu magazín pomáhá.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart