11 chyb, které slaboch nikdy neuzná

Mám rád teorii zrcadel. Je základem i nového vydání magazínu Jak překonat pochyby. Protože to, co v nás vidí lidé, je často závislé hlavně na tom, jací jsou oni sami.

Pakliže námi pohrdají, ještě to nemusí znamenat, že nemáme žádnou hodnotu. Pakliže nás nenávidí, možná máme něco, co oni sami nemají a co by tolik chtěli mít – a potom na nás nenávidí vlastně to, co ve skutečnosti nenávidí na sobě. V tom, co my máme, nenávidějí to, co oni sami nemají. I to představuje teorie zrcadel.

Tu teorii hezky popisuje jedna stará legenda, citovaná dokonce v učebnicích psychologie:

Před branou města seděl stařec. Cizinec se ho ptal: „Jací lidé žijí v tomto městě?“

Stařec mu oplatil otázkou: „Jací byli tam, kde jsi byl naposledy?“

„Úžasní. Měl jsem je rád.“

„Pak takoví,“ pravil stařec, „budou i tady.“

Po chvíli přišel jiný cizinec se stejnou otázkou: „Jací lidé žijí v tomto městě?“

Stařec se opět otázal: „Jací byli tam, kde jsi byl naposledy?“

Zachmuřil se: „Strašní. Neměl jsem je rád.“

Stařec pokrčil rameny: „Pak takoví budou i tady.“

Obrázek, který si pamatujme:

Toto je podstata každého vztahu.

Každý vztah je totiž jako řetěz. Jeho pevnost paradoxně neurčuje ten nejsilnější článek, ale ten nejslabší. V momentě, kde nevydrží nejslabší článek, praskne celý řetěz.

Žijeme-li tedy s vnitřně slabým člověkem, jehož mentálním programem je oslabovat druhé, protože na víc nemá sílu, pak nejenže vztah nevydrží, ale my z něj odejdeme s pocitem, že nejsme dost dobří, že nemáme žádnou hodnotu, že si nezasloužíme dobré zacházení, a to jen proto, že nám to dlouhodobě opakoval právě takový partner.

Zkráceně se mu říká slaboch. Ten, kdo druhé ponižuje jen proto, aby se cítil silnější. Ten, který nám závidí to, co máme, protože sám toho není schopen dosáhnout. Nebo přesněji: není OCHOTEN. Nechce na sobě pracovat. Snazší je pro něj srazit ty druhé.

Střet s ním velmi bolí. Ubírá sebevědomí. I silného člověka činí zesláblým (viz kniha o karmě ve vztazích Cítit rozumem, myslet srdcem). A to bez toho, aby si slaboch sám něčím pomohl. Zničí druhé, ale tím i sebe. Z jeho okolí totiž vymizí lidé, kteří by i jemu mohli pomoci, jen kdyby trochu chtěl. Jen kdyby měl ochotu zesílit.

K tomu by však potřeboval přiznat své slabosti. Zapracovat na jejich odstranění. Jenže to není snadné. Každý to nezvládne. Slaboch určitě ne. Musel by své slabošství opustit.

Slaboch bohužel neposouvá vztah dopředu. Nehodlá řešit problémy, protože „ty nejsou moje“. Slaboch se vždy snaží tvářit bezchybně, respektive chyby vidí jenom na druhých. Sám se neumí omluvit ani dospěle rozejít.

Proto ani následujících jedenáct chyb nikdy neuzná. Nepochopí, že jsou to chyby, které ho brzdí. Vždycky jen dotčeně vykřikne: „Tohle já rozhodně nedělám!“

Co tedy slaboch „nedělá“?

1. Zbytečně odsuzuje

Kdykoli soudíme člověka, nic se o něm nedozvídáme. Posmívat se můžeme komukoli, každý je totiž jiný než my a každý v životě dělá chyby. Vadí-li nám ale něčí jednání, jediný způsob, jak toho člověka můžeme změnit, je vlastním příkladem, ne odsuzováním.

Silní lidé se dokážou udržet – dokážou být laskaví, ptát se na příběh, který vězí za chybným chováním člověka, naslouchat. Slaboši nemají ponětí, co je to velkorysost, vstřícnost a být někomu blízký. Díky tomu nikdy nepochopí, že to jsou oni, kdo se ve vztahu izoluje, kdo se druhému vzdaluje.

2. Pohrdá lidmi, kteří s ním nesouhlasí

Kdybychom měli pohrdat každým, kdo má jiný názor než my, pohrdáme celým světem. Opakuji: Každý jsme jiný, a tak to musíme brát.

Jestliže nás něčí jednání zklame, je to pouze proto, že neumíme přijmout odlišnost člověka – že se jeho způsob chování míjí s naší představou o tom, jak BY SE MĚL chovat. Každé zklamání je způsobeno chybným očekáváním.

Silní lidé jinakost druhých umějí rozdýchat. Vědí, že je zcela v pořádku, když druzí nesouhlasí, a neznamená to, že jsou horší. Ne, jsou jen jiní.

Jak zdůrazňuji v knize o karmických vztazích Cítit rozumem, myslet srdcem, slaboši neunesou opačný názor. Považují ho za morální povolení k tomu druhého urazit, ponížit, zesměšnit. Život se slabochy je velmi chudý, protože oni nedokážou ocenit jiné pohledy, přehodnotit svůj dosavadní životní styl, rozšířit si obzor a vzdělání. Jsou uzavřeni pouze v bublině své pýchy a vycházejí jen s těmi lidmi, kteří s nimi souhlasí – od takových se ale nikdy nedozvědí nic nového.

3. Má sklon zaměřovat se jen na nedostatky druhých

Slaboši nejsou schopni zesílit, protože nepovažují za nutné na sobě pracovat. Jsou přece už dokonalí.

O to víc je ničí, když vidí schopnější, úspěšnější a šťastnější lidi. Jak může někdo takový existovat, když ONI sami jsou přece dokonalí?

Aby v iluzi o vlastní dokonalosti přežili, hledají na druhých vždy to špatné. Pokaždé něco najdou, neboť nikdo nejsme dokonalý. Tito slaboši pak cizí nedostatky torpédují, kritizují, zveličují. A když na druhém momentálně nevidí žádné nedostatky, nevzdají se – klidně obrátí svůj pohled do minulosti. A pak druhému vyčítají to, co kdysi provedl, bez ohledu na to, že si to již dávno odpykal.

Silní lidé dokážou přijmout člověka komplexně – i s jeho nedostatky. Jsou k němu laskaví, nešetří komplimenty, a když se druhý cítí pod psa, připomínají mu jeho přednosti, nikdy ne slabiny. Ostatně, tento rozdíl v chování jasně vykresluje povahu vztahů, jejichž součástí jsou silní/slabí lidé.

4. Pomlouvá partnera před okolím

Zdá se to šílené, ale i takoví lidé se dokážou vydávat za partnery. Jsou natolik slabí, že neudrží interní problémy uvnitř vztahu. Musejí vynést špinavé prádlo ven – šířit negativitu, dramata, drby. Jsou tak nicotní, že potřebují ujištění od svého okolí, že „špatný je partner“. A to přesto, že nikdo z jejich okolí nemá ani ponětí jak o konkrétním vztahu, tak o životním příběhu konkrétního člověka, kterého svorně pomlouvají.

Silní lidé nikdy nevnášejí do hádek cizí argumenty, ale pouze vlastní srdce. Mají zájem na budování, ne rozkládání vztahu.

Pozorně tedy naslouchejme, jak náš partner mluví před námi o jiných lidech. Protože přesně tak může mluvit v obráceném gardu – před jinými lidmi o nás.

5. Svou přetíženost pořád nosí do vztahu

Každému z nás se to občas stane. Práce nás zdrtí natolik, že dozvuky cítí i partner. Silný člověk se s problémy v práci dokáže vyrovnat sám. Slábnoucí ještě dokáže přijít na jiné myšlenky s podporou silného partnera. Katastrofou však je slabý člověk, jehož neuróza se stane součástí každého rodinného večera.

Silní partneři dovedou pochopit, že nikdy nesmějí dlouhodobě upřednostnit nedůležité věci před důležitými lidmi, děti nevyjímaje. Jak zdůrazňuji v knize o toxických vztazích Protože, silní partneři vědí, že největším darem ve vztahu je plná pozornost a schopnost s blízkými lidmi skutečně BÝT a společně oceňovat maličkosti, které dělají život nádherným. Ostatně, to dává prací přetíženému člověku i nejlepší energii, kterou využije hned druhý den v práci.

6. Schovává své vlastní jizvy, dokonce i před nejbližšími

Všichni se občas cítíme zranitelní a zanedbatelní. Každému z nás dá život občas najevo, jak jsme nedokonalí. A právě tehdy potřebujeme své čerstvé rány nebo rozrýpané staré jizvy neskrývat, ba naopak svěřit se s nimi.

Silným lidem sdílení vlastních slabostí pomáhá. Vědí, že základním principem „zákona přitažlivosti“ je, že k sobě vždycky přitahujeme druhé lidi podle kvalit, které sami vyzařujeme. Jinými slovy: Komu je sympatické, že se mu svěřujeme se svými bolestmi, tomu připadá přirozené svěřit se i nám se svými bolestmi.

Někteří silní lidé, kteří poznali zradu, když se upřímně svěřili se svými třináctými komnatami, mohou být příště opatrní, bázliví, ponaučení se raději už tolik neotevírat.

Slaboši ale mají k jizvám zvláštní vztah. Nesvěřují ty své, protože je považují za svou ostudu, za narušení představy o své dokonalosti, za důvod posměchu. A proto, když naopak jim, slabochům, se někdo svěří, obracejí tyto jizvy proti člověku samotnému.

Slaboši bohužel nechápou, že osobní slabiny jsou přirozenou součástí života každého z nás. A potřebujeme je s důvěrou svěřit, abychom poznali, koho máme vedle sebe – je pro nás důležité, aby nás někdo pochopil, zvedl a vnímal jako člověka, ne jako robota.

Od slabocha toto ovšem nemůžeme očekávat.

7. Myslí si, že všechno v životě bude tak snadné, jak si přeje

Všechno, co v životě stojí za to, vyžaduje námahu. Každý úspěch, i dlouhodobý vztah. Slaboši námahu nezvládnou. Nejsou schopni pracovat na kompromisech, vzdorovat těžkým časům, komunikovat o nejasnostech. Od problémů utíkají.

Silní lidé dokážou problémy ve vztahu vnímat jako výzvy. A každou komunikaci, byť není vždy příjemná, chápou jako užitečnou příležitost pročistit dusné ovzduší, přiblížit se jeden k druhému, posílit vzájemný vztah.

Slaboši si nepřiznají, že to oni mohou být brzdou, když sabotují komunikaci a hledání společného řešení. Žijí v iluzi, že úspěšné vztahy jen tak padají z nebe. A že partner, s nímž od začátku nemají úspěšný vztah, je špatný. A je nutné oslovit dalšího.

8. Minulé vztahy, které nevyšly, považuje vždycky za přítěž a zbytečnost.

Analyzovat neúspěch v jakékoli oblasti života není příjemné. Ale je to nezbytné. Každý člověk, každá událost jsou totiž jako pokladnice. Obsahují bohatství. Lekci, kterou nám měli předat. A naším úkolem je pouze tu pokladnici otevřít a její obsah pochopit.

Každý další vztah je možné stavět na zkušenostech z předchozích vztahů. Život nám totiž většinou nedává to, co chceme, ale to, co potřebujeme – abychom se něco naučili, vyrostli a zmoudřeli.

Kdo se nesnaží otevírat pokladnice předchozích vztahů, zůstává bez zkušeností a ponaučení. A je pořád na začátku.

9. Snaží se oplácet jedině ve zlém

Bez ohledu na to, jak moc si to někdo jiný „zaslouží“, silní lidé dobře vědí, že z aktu pomsty neplyne nikdy nic dobrého. Negativní činy nemohou vést k pozitivním výsledkům. Zlo nikdy nezpůsobí dobro. Bolesti se nikdy nezbavíme ještě větším množstvím bolesti. Ani temnotu nelze vyhnat temnotou.

Silní lidé se v temných chvílích snaží zažehnout světlo. Do okamžiků zklamání vnést lásku. Vědí, že prázdnotu nevyplní ještě větší prázdnotou, jedině obsahem.

Silní lidé dokážou odpustit. Dokážou se povznést. Dokážou se učit z proher. Posouvat se. Zato slabí lidé v místech, která jim berou energii, zůstávají. Nedokážou obrátit list a načít novou kapitolu. Čtou si pořád dokola jednu a diví se, že se jejich život nemění.

Kdo za to asi může?

10. Zůstává ve vztahu s někým, koho nenávidí

Souvisí to s předchozím bodem. Slaboši se nedokážou pohnout. Zůstávají tedy ve vztazích, které jim nevyhovují, a házejí špínu na ty, s nimiž dál pokračují. Není to k smíchu, spíše k pláči. Je to jediný způsob, jak tito lidé mohou existovat – mít nablízku někoho, na kom si mohou vybíjet své komplexy.

Silní lidé nezůstávají ve vztahu s někým, kdo je zraňuje, kdo jim otravuje život, kdo je nepodporuje. Vědí, že všichni důsledkem zákona přitažlivosti zrcadlíme – stáváme se průměrem těch osob, kterými se nejčastěji obklopujeme. Nejbližší lidé nás vždycky ovlivňují.

Proto si dávejme pozor. Obklopujeme-li se dlouhodobě negativními lidmi, negativními se obvykle stáváme i sami.

11. Vkládá do vztahu hlavně obviňování

Někdy stojí za to nahrát si partnerskou hádku, a pak si poslechnout sám sebe. Silní lidé se okamžitě dokážou svým nejhloupějším projevům zasmát a omluvit se. Nikdo učený zkrátka z nebe nespadl a emoce jsou prověrkou, kterou procházíme denně.

Slaboši tohle neumějí. Oni si nejsou schopni říct: „Dost! Nikdo jiný přece nemůže sloužit jako moje výmluva pro to, když se cítím nešťastný, neúspěšný! Není ničí povinností, aby vyplnil prázdné místo ve mně. To je pouze moje úloha. Dokud nepřevezmu odpovědnost za svou prázdnotu a vnitřní bolest, moje největší problémy budou přetrvávat.“

TY, TY, TY – to je zkrátka nejpoužívanější slovo v negativní komunikaci slabocha. V jeho vidění světa za všechno může někdo jiný. Takový slaboch neumí přijmout vlastní vinu. Proto ani nelze očekávat, že se ponaučí, zmoudří, pozitivně změní. Proto se slabochem nelze vybudovat pevný řetěz, dlouhodobě zdravý vztah.

Procházíte ztrátou sebevědomí po vztahu se slabochem? Využijte magazín Jak překonat pochyby. Součástí jeho odběru je automatický vstup do uzavřené skupiny, k soukromým živým vysíláním, k digitálnímu archivu magazínů i k dalším výhodám vypočítaným zde.

Patříte k párům, které dokážou přiznat své chyby? Přesto jste se dostali do problémů? Využijte knihu Spolu, jež pomáhá prostřednictvím uvědomění ze zablokovaných situací.

© Petr Casanova

Top
Shopping Cart