Proč i malé děti mohou být našimi velkými učiteli

Jestliže člověk hledá správnou cestu životem a správné hodnoty, čím se má řídit: rozumem, nebo srdcem? MICHAL RÜCKEL vyzkoušel oba rádce.

Rozum ho dovedl ve čtyřiadvaceti letech ke statutu dolarového milionáře. Srdce však tolik nejásalo. Samotné peníze mu štěstí, po kterém toužil, nepřinesly.

Poté se rozhodl více vnímat i srdce, zharmonizoval život a je šťastný.

Příběh dnes čtyřiatřicetiletého podnikatele, investora a mentora ukazuje, proč je důležité umět myslet racionálně, ale zároveň při rozhodování zohledňovat i volání našeho srdce. Neboť to častokrát ví lépe než mysl, co doopravdy chceme a po čem toužíme. Michal říká: „Je dobré si uvědomit, že naše mysl může být nejlepší nástroj v tom smyslu, že nám pomáhá dosahovat věcí nebo cílů, které chceme, ale když zároveň nezapojíme do svého rozhodování i srdce, tak nás ego může dovést k něčemu, o co vlastně nestojíme. A pak jsme sice třeba úspěšní, ale cítíme se prázdní a nenaplnění.“

Jak brzy poznáte, Michal ví, o čem mluví. O tom, že v životě můžeme díky tlaku systému, ega nebo společnosti, která nám ráda diktuje, co máme mít a jak máme žít, toužit třeba po materiálním bohatství a životě v luxusu. Srdce ale posléze pomáhá objasnit, že pouze hmotné bohatství a luxusní věci nejsou potřeba k tomu, abychom se cítili lépe nebo jako větší osobnosti. „Osobností se člověk může stát i bez drahých věcí, protože ty z člověka šťastnou bytost samy o sobě neudělají.“

Štěstí

Jako dítě si Michal myslel, že štěstí spočívá ve velkém finančním úspěchu, dnes už ale mluví jinak: „V dospělosti jsem zjistil, že ať dosáhneme jakéhokoli finančního úspěchu, peníze samotné nám štěstí nepřinesou. Ano, mohou přinést více potěšení než chudoba, ale trvale šťastnými nás neudělají, protože štěstí je mnohem komplexnější fenomén, než aby k němu stačily pouhé peníze.“ 

Jak se to celé seběhlo? Než se ve čtyřiadvaceti letech stal Michal dolarovým milionářem, důsledně se řídil radami Roberta Kiyosakiho. Díky tomu si mohl už v takto mladém věku dopřát všechno, po čem celé mládí toužil. A to byly především věci. Rychlá auta, luxusní hodinky, drahý byt a také nekonečná zábava na bujarých večírcích. Ano, jako dítě věřil, že štěstí se skrývá ve velkém finančním úspěchu, když se mu jej ale podařilo dosáhnout, vůbec se necítil šťastný. Naopak se cítil na dně a život pro něj nedával smysl. Cestu ke skutečnému štěstí a smyslu života objevil až po čase, skrze své tři děti, a dnes pomáhá i dalším lidem objevit talent a smysl života. Kéž je i pro Vás jeho způsob myšlení inspirací.

„Materiální úspěch a vystřízlivění z něj mě dovedly k poznání, že ke šťastnému životu víc vede rozvoj našich talentů, díky kterým můžeme dělat to, co nás baví, naplňuje a přináší nám nejen dosažení například materiálních cílů, ale i radost ze života.“ Když se začnete s Michalem bavit o cílech a o tom, jak jsou pro jeho šťastný a naplněný život důležité, možná Vás i překvapí jeho odpověď: „Dnes už vím, že v našem životě není ani tak důležité, jak velké cíle zdoláváme, jako to, kým se v průběhu cesty k nim stáváme.“

Cesta

Pojďme ještě podrobněji.

Na začátku profesního života se Michal řídil hlavně racionálním uvažováním a první rada jeho rozumu zněla: „Uč se od těch, kteří takového bohatství už dosáhli.“ Dvacetiletému Michalovi se při studiu vysoké školy dostala do ruky kniha Cashflow kvadrant od Roberta Kiyosakiho. „Z té jsem pochopil, že k opravdovému finančnímu bohatství se nedostanu jako zaměstnanec, nestanu-li se členem nejvyššího managementu v nejlepších firmách. Kiyosaki učil, že mohu zbohatnout ale i jinak. Musím ale prvně zdokonalit své obchodní dovednosti, protože ty jsou třeba ve všech oblastech života, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Každý, kdo chce něčeho dosáhnout, musí umět prodávat – ať už svůj názor, myšlenku, dovednost, práci nebo sám sebe, chce-li něco získat,“ říká Michal, který jako důsledný žák Kiyosakiho nastoupil do společnosti zabývající se přímým prodejem. I přes nesouhlas rodičů se rozhodl odejít z vysoké školy a dosahovat finančního blahobytu ve světě obchodu. Pár let nato dosáhl dětského snu. Mohl si koupit vše, co chtěl, a získal tak možnost přesvědčit se, že jeho předpoklad o dosažení štěstí prostřednictvím peněz platí. Jenže neplatil. Ať už si koupil cokoli, pochopil, že peníze nemohou přinést trvalé štěstí. Spíše je to naopak. Honba za nimi jej může dovést do stereotypního běhacího kolečka.

Michal přiznává, že k vysvobození a obratu v myšlení mu pomohly i jeho děti. „Mám tři. A při jejich pozorování jsem pochopil, že ony žijí tak, aby byly šťastné. Samotné štěstí je ve skutečnosti cílem všech našich ostatních cílů. Ale řada lidí si v dospělosti myslí, že štěstí pramení z úspěchu, hromadění bohatství, zdraví či dobrých vztahů. Aby také ne, když se společnost, ve které žijeme, v nás neustále snaží vyvolat představu, že tyto věci přinášejí pocit štěstí. Ale to je omyl. Úspěch, bohatství, zdraví či dobré vztahy jsou jen vedlejšími produkty štěstí, ne jeho příčinami.“ Načež dodává: „A děti nám jasně ukazují, že to tak je. Ony nevstávají ráno otrávené ze života. Naopak jsou plné radosti, energie a kreativity. Umějí vyhledávat zdroje bezpodmínečné lásky a jsou šťastné jen tak. Ony totiž intuitivně vědí, že štěstí je stav našeho vnitřního nastavení.

Změna

Dnes je Michal Rückel vděčný za toto poznání, které se mu dostalo cestou za finančním bohatstvím. Podařilo se mu tak objevit nový smysl života. Jeho největší životní vášní se stalo sebepoznání a osobní rozvoj. Touha pomáhat ostatním tvořit bohatý a harmonický život se stala jeho vnitřní motivací, která mu pomáhá naplňovat novou životní vizi. A tu se rozhodl naplňovat. Proto založil nadaci, jež má pomáhat dětem i dospělým objevovat jejich silné stránky a pracovat na jejich rozvoji. Uvědomil si totiž, že právě zde se ukrývá tajemství jejich šťastného a úspěšného života.

V rámci nadace se spojil s Evou Urbanovou, psychometričkou, která déle než pětadvacet let vyvíjela unikátní nástroj WORKtest. Ten pomáhá dětem i dospělým s objevením jejich talentů, ale umí rozpoznat i řadu dalších věcí, až po příčiny syndromu vyhoření. Hlavním podporovatelem nadace se stala Michalova firma Finanční institut, která částečně kryje náklady za realizaci testů, které pomáhají dětem s výběrem vhodné střední školy. Již to je podle Michala důležitý rozhodovací milník při vykročení do jejich šťastného života – v souladu s jejich talenty. A ohlas? Zájem o spolupráci s nadací je mezi řediteli základních škol, které začal Michal spolu s kolegy z Finančního institutu aktivně oslovovat. Bohužel nečekaná situace, způsobená světovou pandemií, odložila pořádání prvních připravených akcí pro rodiče, žáky i studenty. To ale Michala neodradilo. „Jako podnikatel vím, že není není možné čekat, až se situace zlepší. Je třeba reagovat na změny.“ Rozhodl se tak pro natočení on-line kurzu Šťastní a bohatí, jehož veškerý výtěžek připadne Nadaci EU&FI na podporu dětí a další nadační pořadatelské činnosti. Mezi takové činnosti patří i pořádání přednášek zdarma pro studenty.

Jednu takovou přednášku pořádal Michal Rückel pro Vysokou školu báňskou v Ostravě. „Mezi studenty vyvolala nečekaný zájem a díky desítkám děkovných dopisů jsem si spolu s kolegy z Finančního institutu potvrdil, že směr je správný. Dává mi smysl, naplňuje mě správnou energií. V těžkých dobách, kdy ve společnosti roste strach z nejistoty a objem negativní energie, je každé povzbuzení potřebné. Přednáška přivedla studenty k většímu zamyšlení a pomohla v nich probudit touhu po hledání svých silných stránek či talentů.“

Memento

Zdá se jako paradox, že následující slova k Vám směřují od finančně zajištěného muže. Ale paradox to není. Michal Rückel dosáhl finančního bohatství, to je fakt. Také ale zjistil, že v honbě za materiálním bohatstvím, ani v jeho dosažení, se veškeré štěstí neskrývá a Vy, ani Vaše děti, stejným směrem jít nemusejí. Nenajdou totiž to, o čem si bez peněz možná myslí, že je to určitě šťastnými udělá. „Neříkám, že peníze nejsou důležité. Peníze samozřejmě přinesou více příležitostí i štěstí než chudoba. Ale všechno štěstí v nich není. Mnohem zajímavější je obrátit se do sebe a naslouchat svému srdci, protože náš vnější svět je odrazem našeho vnitřního nastavení,“ vysvětluje Michal Rückel.

© Lukáš Eder, autor Improovio.cz

Vyberte si z podobných témat
Top
Shopping Cart