Existují lidé, kteří s Tebou zažijí i to nejhorší, a přece zůstanou.

A pak lidé, kterým dáš to nejlepší, a přece odejdou.

Neptej se mě, proč jsou takové rozdíly. To není Tvoje věc. Tvůj úkol je jediný: umět tyto dva typy od sebe rozeznat. Protože Ti první Tě chrání před bolestí, zatímco ti druzí Ti ji způsobují.

A jak píšu ve své knize SPOLU, Ty potřebuješ ve svém životě, alespoň po určité období, oba typy lidí, protože se po jejich boku naučíš, že nejbolestivější není zůstat sám, nýbrž uvíznout ve vztahu, kde se cítíš sám. Ve vztahu, který někdy trvá jen v Tvé představě, ale ve skutečnosti možná nikdy ani nevznikl…

Proto, prosím, až se Tě jednou někdo zeptá, jak moc jsi bohatý, spočítej všechno, co máš a nedá se to koupit za peníze. Správného člověka po svém boku tam rád započítáš. Když jsi s ním, mnoho dalších věcí nepotřebuješ. S ním máš to, na čem dlouhodobě záleží.

Co všechno můžeš

Můžeš mu říct, co se Ti líbí i nelíbí.

Můžeš se mu svěřit, když něčemu nerozumíš, když jsi na něco sám, když Tě něco tíží, když se necítíš dost silný.

Můžeš s ním sdílet svou pravdu, a on se na Tebe nezlobí, když je odlišná od té jeho, protože je dost moudrý na to, aby věděl, že co člověk, to názor a pravda, a že pravda druhého se nemusí shodovat s tou naší, byť není o nic horší, tak jako ten člověk sám.

Vedle takové bytosti poznáváš, co je skutečná láska. Jak podotýkám v knize SPOLU, láska je mnohem víc než jenom emoce nebo slovo. Láska je hlavně souznění, to znamená porozumění, které se vůbec neomezuje na fyzickou přitažlivost, věk nebo jedno konkrétní pohlaví, ale může se projevovat i vůči rodiči, dítěti, příteli, komukoli blízkému, kdo ji potřebuje, pro koho ji máš.

S takovou bytostí najednou zjistíš, jak je láska důležitá. A že jsou chvíle, kdy všechno ostatní jsou jenom stresující zbytečnosti. Pochopíš, jak láska dokáže léčit, odpouštět, snímat břímě, vinu, rozpouštět bolesti tělesné i duševní. To v knize SPOLU ukazuji.

Proč takového člověka mít

Je to bytost, vedle které můžeš být neodpustitelně sám sebou. Usmát se své chybovosti. A hodit za hlavu i špatnou náladu, protože zjistíš, jak je malicherná – a až bude po Tvém životě, který v této chvíli tolik proklínáš, nebudeš mít ani ji, tu špatnou náladu.

Správný je zkrátka ten člověk, se kterým máš pocit, že ať se stane cokoli, zvládneš to. Vedle něj totiž přestaneš sám sebe vinit z toho, že miluješ moc, či málo, přestaneš zaměňovat něčí slabost za sílu i svou sílu za slabost, naučíš se obnovovat vyčerpanou energii, kterou mnozí z nás už ztratili tolik síly, energie i času věnováním pozornosti nesprávným lidem.

A život běží. Příliš rychle běží. Není čas takhle pokračovat dál. Je důležité tohoto člověka, pokud ho ještě nemáme, najít. Možná je venku, možná uvnitř. I květina se přece pozná podle zahradníka…

Jak takového člověka poznat

V knize Čtyři prány štěstí říkám této době povrchní, zrychlená nebo také ledová. Vztahy jsou bohužel často chladné, omezené na emotikony. Plné tmy, nelásky, zraňování. Plyne to i z těžké fáze, kterou procházíme. Bohužel pak tu tmu, nelásku, zraňování směřujeme i vůči sobě samým. Ano, sebe bez správných lidí po svém boku trápíme a poškozujeme.

Svými knihami chci, aby lidé zvážili změnu. Tak jednoduchou změnu, kterou zvládne každý, kdo ji zvládnout chce. Kdo pochopí, že milovat druhé i sebe není vůbec těžké, a není to ani ztrátové. Jde tím jenom získat. Jak řekl Buddha: „Až když dáváš a nežádáš nic zpět, pak je to láska.“

Nechci, aby se láska omezovala jenom na partnerské vztahy, i když i tam aby byla. Chci, aby se obecně vrátila k člověku, protože k člověku láska patří.

Jsme jako truhly, které v sobě mají poklad. Jen najít klíč, jen je otevřít.

Tak o tom budu psát.

Zatím alespoň devět z mnoha znamení, že jste se správným člověkem, ve správné společnosti. A je jedno, jestli je to někdo druhý, či Vaše vlastní Já. Protože dokážete-li mít sami sebe rádi, pak nikdy nejste osamělí a nikdy nejste ve špatné společnosti. Jenže – milujte se, když činíte chyby, když se cítíte provinile, když Vám okolí dává najevo, že nemáte žádnou hodnotu…

A právě proto jsou někdy důležité ty druhé bytosti, které…, ale o tom už na druhé stránce.

1. znamení: Zkrásňuje Tě (navenek i uvnitř).

Cynici říkají, že muži skáčou na pěkný vzhled a ženy na pěkná slova. A to je prý důvod, proč se ženy malují a muži lžou.

Já příliš nerozumím komerční kosmetice, neznám lepší make-up než přirozený úsměv. Připadá mi vždycky nádherný, a to proto, že vychází zevnitř. Jako by obličej byl promítací plátno, na které srdeční projektor promítá své pocity. A neplatí to jen u žen. Jsme-li šťastní, jsme tak nějak krásnější.

Právě proto správné protějšky nevynechají příležitost, abychom se cítili lépe. Rádi se dívají na šťastné „filmy“. A co je zvláštní, k jejich promítání nepotřebují ani slova. Dokážou v nás krásné pocity vyvolat fyzicky – dotykem, objetím – i jaksi mimorozumově – pouhou sdílenou přítomností.

Tehdy je nám dobře. Ačkoli zavřeme oči, vidíme víc. Ačkoli zavřeme ústa, komunikujeme víc. Protože v tu chvíli vnímáme srdcem.

2. znamení: Vzbuzuje v Tobě inspiraci.

Když Sheryl Sandberg, provozní ředitelka Facebooku, přišla znenadání o svého manžela, teprve čtyřicátníka, jemuž bez jakéhokoli předchozího varování v jediném okamžiku selhalo srdce, řekla: „Vím, že potřebuji být silnou ženou. Nejen kvůli sobě. Je nutné, aby dcera měla vzor a syn věděl, jakou oporu hledat, až vyroste.“

Silní lidé jsou magnetem pro druhé. Dokážeme-li někoho takového získat za partnera, den co den nás přirozeně inspiruje tím, jak se pere s osudem a překonává své překážky. Nezáleží na pohlaví. Silný muž inspiruje oslabenou ženu a silná žena oslabeného muže, aby byli lepší verzí vlastního Já. To je obří benefit takového vztahu. (Více o vzájemném nabíjení v knize SPOLU.)

3. znamení: Častěji podporuje než nepodporuje.

Všichni máme svých problémů dost. Přesto, nebo právě proto, je důležité najít si čas i na podporu nejbližších. Proč? Protože oni nám to vrátí, až my budeme potřebovat.

Dobří lidé přitom vědí, že netřeba poučovat, radit a vůbec podporovat slovem. Mnohem účinnější je totiž podpora příkladem. Být tím, koho bychom v druhém chtěli vidět. Jak říkal Marcus Aurelius: „Nemusíš vykládat, jak by se měl druhý chovat v těžkostech. Stačí mu to ukazovat.“

Jako bychom stáli před zrcadlem a dělali jen to, co si přejeme, aby náš odraz ve skle opakoval. Toto je jedna z nejdůležitějších částí úspěšného vztahu. Nedělat druhému nic, co bychom si sami nepřáli. Protože ve vztahu to funguje tak, že není třeba marnit čas pomstami; stačí nechat pracovat karmu, ta se s druhým vypořádá za nás.

Lidé ve správném vztahu jsou vždy takzvaně komplementárně propojení. Znamená to, že problém jednoho je problémem obou. Chyba jednoho je chybou obou. Proto také zvedání druhého zkvalitňuje celý vztah a zadupávání druhého vztah zabíjí.

4. znamení: Dává Ti pocit bezpečí a jistoty.

I když silný člověk svým příkladem nabádá učit se něco nového, zvyšovat svou odpovědnost, pracovat na lepší kondici, tedy překračovat hranici zóny pohodlí, paradoxně se díky tomu v jeho společnosti cítíme bezpečněji a jistěji. Je to paradox proto, že mnoho lidí hledá bezpečí a jistotu naopak v zóně pohodlí.

Tito lidé jsou jako lodě, které zůstávají v přístavu, protože jen tam mají pocit bezpečí a jistoty. Ale pro to se lodě nestavějí. Loď, která nemůže vyplout z přístavu proto, jak moc se bojí, není postupem času stále silnější, ale stále slabší.

I lidé poznávají, zda jsou v bezpečné a jisté společnosti, jakmile se ocitnou v bouři. Tehdy mají hned jasno, jak pevné je rameno, o které se chtěli opřít. Ostatně, i ženy se nejbezpečněji a nejjistěji cítí vedle muže, který se jich v každé situaci zastane. Nezáleží vůbec na konkrétní situaci, tedy KDE se nacházejí (jako lodě na moři), ale S KÝM. Ano, pocit bezpečí a jistoty nevychází z okolností, ale z člověka, který stojí při nás.

5. znamení: Vždycky se zdá, že dělá maličkosti.

Když podrží dveře… Když odsune židli, abyste se mohli posadit… Když odhlédne od telefonu nebo notebooku, aby si udělal čas na děti, jejich úsměvné starosti… Když najednou dá úplnou prioritu druhému… Vypadá to jako maličkost. Muži, kteří pomáhají ženám do kabátu nebo jim uvolní své místo, si občas vyslouží přehlíživý úsměv druhých.

„O co se to snaží?“ „Na koho si to hraje?“ „Co myslí, že tím změní?“ zní nevyslovené dotazy.

Ale dobrého člověka dělají maličkosti. Nikdy není tolik zaneprázdněn, aby nemohl přerušit to, co dělá, a nabídnout malé gesto pomoci.

Ano, možná to opravdu jsou maličkosti. Ale maličkosti tvoří celek. A když dojde na skládání puzzle, právě ta nejmenší maličkost se nejvíce počítá.

6. znamení: Je k Tobě fér.

V knize SPOLU zdůrazňuji hodnotu upřímnosti a loajality. A to tím spíš, když prožíváme karmické, nejtěžší chvíle. Tehdy totiž opravdu poznáváme, koho máme vedle sebe.

Když jsme pro partnera osobou, na které mu záleží, mělo by pro něj být přirozené, že nelže, nepodvádí, nešidí. Ví totiž, že pokud mu na někom záleží, nemůže mu ubližovat. Byl by sám proti sobě.

Ať má na srdci něco dobrého, nebo špatného, ví, že je to problém obou a společně to mají řešit. Nepreferuje svůj zájem, tudíž ani druhého fyzicky, mentálně nebo emočně nezneužívá.

Toto znamení nemá cenu dál rozebírat. Kdo rozumí hodnotě charakteru, nepotřebuje další slova.

7. znamení: Stojí při Tobě celým srdcem.

Které slovo z těchto pěti je nejdůležitější? Ano, správná odpověď zní: CELÝM.

Srdce funguje jako celek, ať se ocitá ve zlém, nebo dobrém. Přijímá minulost stejně jako přítomnost. Srdce nikdy nefunguje podmíněně, ve smyslu: „Záleží mi na Tobě, ale jedině když…“

Ne. Proto lidé dokážou milovat i člověka, který jim ubližuje. Milují ho bezpodmínečně. I když on přestal milovat je. To jsou nádherná srdce!

Funkční srdce nerozlišuje, jestli je noc, či den, jestli je teplo, či zima, jestli jsme mladí, či staří. Pořád tluče, pořád pumpuje krev. Nepřetržitě. Jakmile by začalo konat s podmínkou, způsobilo by nám fatální problém.

Proto nenadávejme na své srdce, že funguje bez KDYBY. A nesmějme se lidem, jejichž srdce chápe svou roli jako povinnost. Protože právě tito lidé jsou v životě nejspolehlivější. Nenazývají to ani „povinnost“. Pro ně, stejně jako pro jejich srdce, prostě není jiná volba.

8. znamení: Pracuje na vztahu tak, aby ho vytvořil a udržel.

Lidé, o kterých píšu v knize SPOLU, mají jednu neocenitelnou dovednost. Rozumějí totiž tomu, že všechno, co za něco stojí, se nedá vynutit. Nebylo by to pak totiž přirozené ani zdravé. Proto láska, důvěra i úspěch se nedají ani koupit, je nutné si je vysloužit.

Není to snadné, ale co je nesnadné, obvykle stojí za to, protože je to za hranicí našeho pohodlí. A vysloužit si lásku, důvěru nebo úspěch je něco náramného. Proto také lidé, kteří mají všech pět pohromadě, nikdy s láskou, důvěrou ani úspěchem nehazardují. Vědí, že to nejsou samozřejmosti.

Na silných lidech mám rád to, že nečekají, až jim něco spadne do klína. Makají na tom, aby si to vytvořili. A když si to vytvoří, makají ještě více na tom, aby si to udrželi. Je to tak i s každým vztahem, na kterém jim záleží.

Z toho plyne také poslední, snad nejdůležitější znamení:

9. znamení: Má Tě jako prioritu za všech okolností.

Neznamená to, že Ti stojí za zadkem a jako služebníček vyplní každý Tvůj rozmar. Ne, protože ví, že tím by Tě ničil a připravoval o někoho, kdo pro Tebe má hodnotu – o sebe.

Svou hodnotu naopak neustále zvyšuje tím, že sebe má na prvním místě, nicméně když něco potřebuješ, aniž si o to řekneš, je nesobecký jak ve slovech, tak hlavně v činech.

Není při Tobě, jen když má čas. Nevolá Ti, jen když něco potřebuje. Neobjímá Tě, jen když na něj přišly jeho choutky. Má v hlavě více než jen tento jeden závit.

Uvědomuje si totiž, jak je pro váš vztah důležitá vyváženost. A že každá židle, která má jednu kratší nožku, prostě dříve nebo později skončí ve sběru.

Jasně, vybudovat dlouhodobý funkční vztah není snadné. Tím spíše to stojí za to. Protože to bývá se správným člověkem.

  • Věříte, že po svém boku máte správného člověka, nebo jste sami pro něj správným člověkem, ale váš vztah nyní prochází těžkostmi? Využijte knihu SPOLU.
  • Rádi byste jednou měli po svém boku správného člověka a nechápete, proč jste v posledních vztazích naráželi jen na karmické, oslabující partnery? Využijte knihu o karmě ve vztazích Cítit rozumem, myslet srdcem.
  • Ocitli jste se sami, protože partner se odpojil, ačkoli jste pro vztah dělali maximum? Využijte magazín FC, zaměřený celým tímto vydáním (100 stran) na téma Proč neznám Tvoje Proč.
  • Přehled všech mých knih a jejich využití najdete ZDE.

© Petr Casanova