Kde poslouchat náš podcast?

Spotify
iTunes

Říká se jim karmické vztahy.

Vztahy, které ovlivňují karmu člověka.

Mění způsob jeho myšlení, chování, důvěřování. A tím mění i jeho osud, jeho život.

Člověk se změněným jednáním totiž začne kráčet jinou cestou. Byl-li karmický vztah negativní, člověk může přestat vůbec věřit ve smysluplnost dalších vztahů – jedna toxická zkušenost způsobí, že se uzavře do samoty a nedá šanci už nikomu jinému, ačkoli nemůže vědět, že by i s někým jiným byla zkušenost opět toxická.

Prostě začne být jiný. Změní se. Jak píšu v knize Cítit rozumem, myslet srdcem, je důležité poselství těchto vztahů porozumět. Uvědomit si, že nemusí jít o naši chybu či nedostatek, jen lekci, která nás má něčemu naučit. Ukážu to na jednom z příkladů.

Pokud snesete můj hlas, můžete mé myšlenky také poslouchat. Každý všední den na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts či v přehrávači nahoře odpovídám na jeden z Vašich dotazů v pořadu Řešidlo. Tentokrát mě zaujala tato otázka: „Petře, byla jsem dlouho sama. Nedávno jsem se konečně osmělila a navázala jsem vztah s mužem, který mi byl něčím blízký. Rozuměli jsme si a byli spolu šťastní. Píšu BYLI, protože náš vztah je už minulostí. Kdykoli jsem ho chtěla třeba i jenom v písemné komunikaci obejmout a vyznat mu lásku, on se najednou stáhl do sebe a uzavřel se. Pak se znovu ozval, ale jenom opatrně. A tak pořád dokola. Jakmile jsem udělala jeden krok vpřed, on dva vzad. Nedokáže mi říct proč, jen že chyba není ve mně. Mohu se jen domýšlet, co se v něm děje, zda třeba nemá jinou. Poslední dobou jako by se propadl do země. Měla jsem někoho, o koho jsem nechtěla přijít, ale asi budu muset. Poraďte mi, co se mohlo stát.“

Jak se přitahují duše

Začnu od základů.

Kdykoli je nám někdo NĚČÍM blízký, odpověď ČÍM nám je blízký najdeme mnohem spíše v sobě než v něm. Proč? Sebe lépe známe, hlavně svou minulost, zatímco jiné osobě do hlavy a do minulosti nevidíme, zejména tehdy, když ji s námi nesdílí. A já Vám vysvětlím dvě důležitá proč: proč to s námi nesdílí a proč si s někým jsme blízcí.

Proč si s někým jsme blízcí? Něco nás sbližuje. Přemýšlejme co.

Nemůže to být budoucnost, protože ta ještě nevznikla. A nemůže to být tak úplně ani přítomnost, protože ta se teprve tvoří. Přítomnost je to jenom zčásti, z té části, která plyne z naší minulosti. Ano, minulost je hlavně to společné.

Zrcadlo

Pokud jsme byli dlouho bez vztahu, právě to jsme mohli mít společné. Pokud jsme byli obezřetní, než jsme do nového vztahu vstoupili, právě to jsme mohli mít společné. Pokud nyní máme plnou hlavu domněnek, co když ten druhý má někoho jiného a náš vztah by mohl skončit špatně, právě to můžeme mít společné. Chápete? Jsme-li si s někým blízcí, jsme jeden druhému jako zrcadlo. Díváme se na někoho, ale přitom vidíme sebe.

Ano, když se přitahujeme, druhý může mít úplně stejné obavy jako my. A my do tohoto zrcadla potřebujeme nahlédnout, abychom si uvědomili, jak nás mohou vnímat zas druzí.

Tak funguje karma. Z obecného pohledu, jak píšu na první straně knihy Cítit rozumem, myslet srdcem: Nikdy nepochopíš, jakou bolest způsobuješ druhým, dokud ji někdo jiný nezačne způsobovat Tobě.

A co může být tím osudem, který si druhý přináší do našeho vztahu?

Příběh skrytý za člověkem

Kdykoli jsou lidé delší dobu bez vztahu, má to svůj důvod. Nemusí to být vinou okolí – že by snad kolem sebe neměli vůbec nikoho. My přece nežijeme na poušti. Jsme obklopeni spoustou jiných osob, denně na ulici. Hypoteticky každý by nás mohl zastavit a mít o nás zájem, a když to nedělá, ještě to neznamená, že je za tím nějaká naše chyba nebo naše nedostatečnost. Může to mít jiný důvod. Ten, který souvisí také s tímto případem.

Tím důvodem totiž může být příběh tohoto člověka, který sklopí oči a mine nás – jeho bolestná zkušenost, jeho stud, jeho opatrnost, jeho nedůvěra, a to vše může mít svou příčinu v minulosti, v předchozím vztahu, který například shořel, i když mu tento člověk na začátku hodně věřil. A proč mu věřil? Protože se na začátku zdál krásný, bezchybný, tak jako třeba ten vztah, do kterého možná i s námi vstoupí. Ano, i my můžeme být bez vady. Jenže co když se to zase pokazí? Tuto pochybnost v sobě mohou mít právě ti, kteří už zažili, že se zdánlivě krásný a bezchybný vztah může pokazit. Že přes svou počáteční nádheru postupně může dospět ke zklamání, zranění, zradě, zkrátka k nekonečné bolesti.

Strach z toho, co potřebuje

Mnozí z těchto pochybovačných lidí mají v sobě právě takový příběh. Příběh nezahojené bolesti. Kdykoli nakouknou do nádherného vztahu, bojí se, i když by si tolik přáli jít dál. Chtějí lásku, ale zároveň se jí bojí, a mají proč – zažili v ní přece bolest. Také ve svém Vánočním Speciálu, kde se tomuto tématu věnuji, říkám této psychické komplikaci SAD, v angličtině Syndrom of Attacked Dog, tedy syndrom napadeného psa. Pes, kterého v minulosti někdo napadl, se od té doby může bát. A to hlavně člověka, který se k němu chová dobře. Už přece zažil, že ten, kdo si říká o důvěru, může nejzákeřněji napadnout.

V mezilidských vztazích se ten, kdo trpí SAD, bojí věřit člověku, protože poznal, že ho člověk může napadnout. Na jednu stranu se bojí vztahu, a na druhou se ho snaží navázat, a obojí proto, že má prostě jen zkušenost s bolestným vztahem. Potřebuje přesvědčit, že láska existuje, ale současně se toho přesvědčení bojí. Má totiž zkušenost se vztahem, který také začal jako krásný. Možná tak krásný jako ten, který jsme s ním sami na začátku měli. A právě ten začátek, o kterém sní, ale také se ho bojí, ho nakonec odradí. Ano, tou krásou. A není to paradox. V jeho zkušenosti právě ta počáteční krása a velká víra nakonec vedly k bolesti.

Léčba

Toto trauma v sobě zraněný člověk musí vyléčit. Já jsem tomu věnoval celý stostránkový magazín FC Odpustit neznamená zapomenout (přístup k němu získáte zde). Ukazuje, čím vším musí člověk projít, než dokáže konstruktivně uzavřít minulost; než je schopen vstoupit do nového vztahu bez strachu, že se minulost zopakuje. Třeba musí umět rozlišit předchozí vztah od jakýchkoli budoucíchpředchozího partnera od kohokoli jiného. A tudíž musí umět rozlišit lásku od ubližování.

Jenže to nejde hned. Chce to čas. A já v magazínu vysvětluji proč.

Pokud je to náš případ, dejme mu ten čas.

Nespěchej

S člověkem, který nemá doléčené zranění, musíme zacházet jako se zraněným. Nemůžeme ho, má-li zlomenou nohu, nutit, aby s námi běhal. Stejně nemůžeme, má-li zlomené srdce, nutit ho, aby nás miloval. Protože tím mu ubližujeme. Tím ho nutíme dělat něco, co mu ještě není přirozené.

A pokud mu takto ubližujeme, on se může stáhnout úplně. Protože se nás může začít bát. Důvod? Inu, my se vlastně začneme stávat tím, koho se bál – člověkem, který mu ubližuje. Tak jako ten předchozí.

Ano, jsme-li my tím, kdo pořád děláme vstřícný krok, musíme se naučit, že druhý může mít zranění, o kterých jsme neměli ponětí, i proto, že nám o nich neřekl. A že když mu pomůže s vyléčením, staneme se pro něj klíčovou osobou života, která ho změní – a náš vztah nebude tratit, naopak získá.

Rozlišuj

Podívejte se, prosím, do Odpustit neznamená zapomenout. Ať Vy vedle sebe máte tu osobu, která se bojí, nebo jste Vy tím, kdo má strach z toho, po čem přitom tolik touží – po naplněné a opětované lásce, a jen kvůli minulosti ničí svou přítomnost i budoucnost.

Magazín Vám pomůže projít celým procesem zdravě, bez zbytečného (sebe)poškozování. A pamatujte: Lidé, kteří se bojí lásky, v ní většinou byli zraněni. Ne láskou, ale člověkem. Toto zejména musejí umět rozlišit. Že láska nikdy nezklame. Zklame jen člověk. Konkrétní člověk. Ten jeden jediný člověk v minulosti. Ne nezbytně každý další. 

Ten nový naopak potřebuje dostat šanci. Ovšem to, jestli se vztah nakonec povede, nezáleží jen na tom novém. Také na tom, kdo byl zraněn – a kdo se potřebuje doléčit, jinak si i v dalších vztazích bude myslet, podobně jako napadený a nikdy neuzdravený pes, že mu chce ublížit vlastně úplně každý.

  • O karmických vztazích a jejich lekcích je kniha Cítit rozumem, myslet srdcem.
  • O efektivním průchodu procesem odpojení či odpuštění je magazín FC Odpustit neznamená zapomenout, který je vyhrazen členům FC Premium (členství, spojené s odběrem magazínu, přístupem do uzamčené skupiny, k uzavřeným živým vysíláním Petra Casanovy s odpovídáním na konkrétní problémy, a dalšími výhodami, získáte zde).

Další podcasty Řešidlo můžete poslouchat nebo číst zde.

© Petr Casanova