"Neustále se rozhlížíš, kdo Ti brání v dosažení Tvých snů. Potřebuješ zrcadlo, abys ho spatřil. Tvoje otázka by nikdy neměla znít: Kdo mi to dovolí? Ale: Kdo mě zastaví? Protože tím jediným jsi Ty." Richard Branson

Moji dva přátelé měli shodný cíl.

Ten první cíle dosáhl, druhý to po cestě vzdal.

Problém tedy zjevně nebyl v tom cíli.

„Je nedosažitelný,“ hořekoval druhý. Jeho protějšek se usmíval. Svým příkladem dokázal, že cíl nedosažitelný nebyl.

Proč tedy ten první cíle dosáhl, a druhý ne?

Trénuj svou mysl tak, aby byla silnější než Tvé emoce

Odpověď na otázku už byla vyslovena: Pro druhého byl cíl „nedosažitelný“.

Ve svém koučovacím magazínu, určeném čtenářům, kteří chtějí pracovat na rozvoji svém nebo třeba svých dětí, konkrétně v aktuálním vydání Jak vychovat silného člověka, ukazuji, jakou sílu má naše mysl. Jaké myšlence dáme moc, ta převezme moc nad námi. Proto se v magazínu zabývám také tím, jak překonat negativní emoce, jak v sobě obnovit víru, i když začínáme mít sklon přestat věřit. Zkrátka: Jak překonat sebe sama.

V tomto vydání, určeném právě dětem, zdůrazňuji, že největší soupeř nestojí nikdy mimo nás, ale je přímo v nás. To naše vůle rozhoduje, k čemu se odvážíme, a k čemu ne, v čem vytrváme, a v čem už ne. Vůlí jsme vybaveni od narození, tak jako svaly, ale musíme si ji pěstovat, tak jako svaly. Pěstovat ji, aby byla silnější než naše prchavé emoce, které nás mohou vmžiku zastavit, stačí jedno zlé cizí slovo, odmítnutí, pocit, že svého nedosáhneme.

5 + 30 injekcí

Magazín FC má více než sto stran. Tady je můj prostor velmi omezený. Přesto vyberu alespoň několik potřebných uvědomění. Pokud Vás právě přepadá deziluze, demotivace, blbá nálada, nebo až budete potřebovat překonat slabé chvíle – překážky nakupené uvnitř sebe –, nechte si projít myslí následujících 5 + 30 pohledů.

Mně pomáhají. Třeba pomohou i Vám.

V obecné šíři:

  1. Začni teď. Přistup k tomu tak, jako kdyby „jindy“ mělo znamenat „nikdy“.
  2. Nepřestávej, když jsi unavený. Přestaň, až když máš hotovo.
  3. Kdykoli Tě napadne s tím, co pro Tebe bylo důležité, skončit, přemýšlej, proč jsi začal.
  4. Pro dosažení Tvého cíle není zdaleka tak důležité to, co si o Tobě myslí ostatní, jako to, co si o sobě myslíš sám. Věřit v sebe můžeš i tehdy, když v Tebe nikdo jiný nevěří.
  5. Nepřestávej bojovat. Žádná prohra není definitivní, pokud nepřestaneš bojovat.

Už Marcus Aurelius věděl, jak mocná je mysl. Říkal: „Máš moc nad sebou, ne nad vnějšími událostmi. Uvědom si to a nalezneš v sobě obrovskou sílu.“

Všichni máme šanci ovlivnit sami sebe, své jednání, svá rozhodnutí, své myšlenky i své emoce. Pokud se nyní cítíme špatně nebo slabě, můžeme to změnit. Všechno závisí na nás – na tom, jak s okolnostmi, událostmi, a hlavně sami se sebou naložíme.

Přijmout odpovědnost za sebe není snadné. Snazší je zřeknout se takové odpovědnosti. Tvářit se jako oběť. Ale také to znamená zbytečně marnit svůj život.

Je jedno, jestli studujete, pracujete, sportujete, nebo se perete s jakoukoli náročnou výzvou. Uvažte následujících 30 výroků moudrých a úspěšných lidí, nehovoří totiž do větru…

1. Chceš-li v čemkoli vyniknout, musíš riskovat. Pokud nejsi ochoten riskovat, smiř se s průměrem. Jim Rohn

2. V přírodě přežívá nikoli nejsilnější druh. Ani nejinteligentnější. Vždy přežívá jen ten, který se dokáže co nejcitlivěji změnit, přizpůsobit okamžiku. Charles Darwin

3. Úspěšným bojovníkem může být i obyčejný člověk, ale schopný laserového zaměření myšlenek. Soustředění na podstatné je největší silou. Bruce Lee

4. Snaž se v každém okamžiku o maximální jednoduchost. Co neumíš vysvětlit jednou větou, je příliš složité. Jeff Bezos

5. Úspěšní lidé dělají přesně to, co neúspěšní lidé nejsou ochotni dělat. Neúspěch je plodem pohodlnosti, ochoty dělat pouze to, co je snadné. Proto si nikdy nepřej, aby byl život snazší. Přej si, aby byl lepší. Amancio Ortega

6. Nadprůměrní lidé spolu mluví o nápadech. Průměrní lidé o událostech. Podprůměrní lidé leda o jiných lidech. Jonathan Swift

7. Hlavní důvod, proč člověk nedosahuje v životě štěstí, spočívá v tom, že až příliš poslouchá své přátele, rodinu a příbuzné, protože se domnívá, že ho znají lépe, než se zná on sám. Napoleon Hill

8. Existují dva typy lidí, kteří Vám budou tvrdit, že něco nedokážete: ti, kteří se bojí cokoli zkoušet, a ti, kteří se bojí, že nakonec uspějete. Ray Goforth

9. Vždy mějte na paměti toto: Vaše vlastní cesta k úspěchu je přesnější než představa kohokoli dalšího. Abraham Lincoln

10. Většina stresu, který lidé pociťují, vychází nikoli z toho, že by měli během dne až příliš práce, ale z toho, že nedokončují to, co jednou začali. David Allen

11. Pokud chceme výrazně zvýšit kvalitu svého života, podívejme se na něj tak, jako kdybychom měli být dnes pohřbeni. Co jsme opravdu dokázali? Čeho jsme chtěli dosáhnout, ale ještě jsme tak neučinili? Jaké šťastné chvíle si pamatujeme? Co bychom zopakovali, a co už raději ne? Viktor Frankl

12. Jestliže se pokusíte být dobří ve všem, nevyniknete v ničem. Petr Čech

13. Úspěch rovná se znalosti plus odvaha. Musíme nejen vědět, co dělat a kdy to dělat, ale také musíme mít dostatek odvahy uskutečnit to. Jarod Kintz

14. V životě dostáváme to, o co máme odvahu si říct. Nancy Solomon

15. Není možné stát se někým, kým chceme být, jestliže stále zůstáváme tím, kým jsme byli a už nechceme být. Max De Pree

16. Nedokážu říct univerzální návod na úspěch. Ale mohu říct univerzální návod na neúspěch: Snažte se zavděčit každému. Herbert Bayard Swope

17. Špatný učitel mluví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel osobně předvádí. Nejlepší učitel svými činy inspiruje. William Arthur Ward

18. Své obavy si nech pro sebe, svou odvahu sdílej s druhými. Robert Louis Stevenson

19. Průměrní lídři zvedají laťku sobě. Dobří lídři zvedají laťku druhým. Nejlepší lídři inspirují druhé, aby si zvedali svou laťku sami. Orrin Woodward

20. Tajemství podnikatelského úspěchu? Obklopte se schopnými lidmi, delegujte na ně pravomoci a jděte jim z cesty. Tim Clark

21. Správný lídr je jako pasáček. Kráčí za stádem, nejčipernější jedince nechá vpředu a ostatní, ať je následují. Všichni ve stádu se cítí důležitě, aniž si kdokoli z nich uvědomí, že jej celou dobu vede ten vzadu. Nelson Mandela

22. Pokud chcete postavit loď, neponoukejte muže, aby opracovávali dříví, rozdělovali si práci a poslouchali příkazy. Jen je naučte toužit po moři. Antoine de Saint-Exupéry

23. Kdykoli uvidíte úspěšného člověka, uvědomte si, že jednou někdo udělal odvážné rozhodnutí. Peter F. Drucker

24. Netrapme se tím, co o nás druzí soudí a říkají, zejména tehdy, pokud toho sami pro své sny mnoho nedělají. Gertrude Stein

25. Nikdo nás nedonutí cítit se méněcenní, pokud mu to sami ve své mysli nedovolíme. Eleanor Roosevelt

26. Nemarni čas foukáním do svíčky druhého člověka. Ta Tvoje nebude svítit o to jasněji. Jaachynma N. E. Agu

27. Plachost a stud v sobě mají koňskou dávku narcismu. Plaší a stydliví jsou totiž přesvědčeni, že to, jak vypadají a jak se jim daří, je pro jiné lidi opravdu hodně důležité. Andre Dubus

28. Nízké sebevědomí není doživotní trest. Sebedůvěře se dá naučit, procvičovat ji a zdokonalovat jako kteroukoli jinou dovednost. A jakmile ji zdokonalíme, život se změní k lepšímu. Barrie Davenport

29. Chceš se opravdu hodně pomstít těm, kdo Ti nevěří? Pak věz, že nejlepší pomstou je Tvůj úspěch. Frank Sinatra

30. Tvoje otázka by nikdy neměla znít: „Kdo mi to dovolí?“ Ale: „Kdo mě zastaví?“ Richard Branson

  • Chcete v tomto roce pracovat na svém osobním růstu? Vstupte do společnosti předplatitelů magazínu FC a budete velmi brzy překvapeni dalšími výhodami a službami pro Vás – všemi směřovanými k Vaší cestě za tím, co ve svém životě považujete za dlouhodobě důležité.

© Petr Casanova